OMNIBUS MATEMATYCZNY DLA KLAS 1 - 3

opublikowane: 13 maj 2019, 12:12 przez Iwona Zając   [ zaktualizowane 13 maj 2019, 12:14 ]

REGULAMIN 

OMNIBUSA  MATEMATYCZNEGO

DLA KLAS I - III


1. Celem Omnibusa matematycznego dla klas I -  III jest rozwijanie

     uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów oraz stworzenie

     możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności.

2.Omnibus matematyczny składał się będzie z dwóch etapów.

   I etap przeprowadzają wychowawcy w swoich klasach. Wyłaniają

                 3 uczniów, którzy wezmą udział w II etapie konkursu.

  II etap to etap szkolny, uczniowie będą rozwiązywali testy.

       II etap –odbędzie się dla klas 2 i 3 -  20 V 2019r. godz.14.05-14.50

        w sali 3A, dla klas 1 - 28 V 2019r. godz. 10.05 - 10.50

        w sali 4A

3. Czas trwania Omnibusa - 45 min.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 V 2019r. dla klas 2 i 3, 30 V 2019r.

   dla klas 1                                                                   

                                                                                          Organizator                                                    

                                                                                                        Iwona Zając                                             
Comments