Konkursy


,,Przychodzimy do Stajenki” –VI Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

opublikowane: 11 gru 2017, 09:50 przez Iwona Zając
CELE KONKURSU
1. Propagowanie polskich kolęd i pastorałek.
2. Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
3. Rozbudzanie aktywności artystycznej dzieci.                                                                                                      4.Umiejętność współpracy w grupie.

UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I - III. Udział w konkursie jest dobrowolny. Występować mogą całe klasy lub grupy min.10 os. z  klasy. Uczniowie będą prezentować się i będą oceniani na poziomach klas: I, II, III.

PRZYGOTOWANIE                                                                                                                                                    Każda grupa przygotowuje jedną dowolną kolędę  lub pastorałkę. Uczniowie mogą śpiewać   z podkładem muzycznym. Mogą wykorzystywać instrumenty perkusyjne. Mile widziane są stroje i rekwizyty.

PRZEBIEG KONKURSU                                                                                                                                                   1. Do 8.01.18 r. nauczyciele zgłaszają  swoje klasy do konkursu i podają repertuar.
2. Konkurs: odbędzie się 18.01.18 r. ( czw. ) w małej sali gimnastycznej na 5 i 6 lekcji.                                              Prezentacja nastąpi wg odrębnego harmonogramu.


NAGRODY                                                                                                                                                                        I miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymują dyplomy i drobne upominki.                                                         II i III miejsca dyplomy.

                                                                                                                     Organizatorzy:                                                                                                                                                                                          

  mgr Małgorzata Sułkowska, mgr Elżbieta Zadworny

Konkurs Informatyczny

opublikowane: 28 lis 2017, 09:58 przez Iwona Zając   [ zaktualizowane 28 lis 2017, 10:01 ]

Kartka Świąteczna

Boże Narodzenie

Cele konkursu:

·        rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u młodszych uczniów;

·        rozwijanie zdolności plastycznych;

·        stymulowanie aktywności poznawczej

Regulamin konkursu:

1.     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III SP nr 158

2.     Uczestnicy przygotowują pracę zgodną z tematem w edytorze graficznym Paint (format dowolny)

3.     Każda praca powinna być opisana z tyłu (dane ucznia: imię i nazwisko, klasa)

4.     Prace konkursowe należy wydrukować i dostarczyć do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 15. 12.2017 r. (piątek), sala 10A lub 6A

5.     Komisja dokona oceny wg. następujących kryteriów:

·        zgodność z tematem;

·        umiejętność wykorzystania narzędzi programu Paint

·        inwencja twórcza i pomysłowość wykonania pracy

·        samodzielność i estetyka wykonania pracy

 

Zapraszamy do udziału!      

Organizatorzy:

Urszula Bilska & Emilia Giszka

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „SYMBOLE I BARWY NARODOWE”

opublikowane: 9 lis 2017, 10:55 przez Iwona Zając

Nagroda główna:

Julia Jurczyk kl II d

Anna Gawełczyk kl II d

Ewa Konieczny kl II c

Lena Stanek kl II c

Anna Machniewicz kl III a  

Zuzia Miziewicz kl III d

Natalia Dudczak kl III e

 

Wyróżnienia:

Maciej Dragosz  kl II c

Ada Puszko kl II d  

Mateusz Kargol kl III c

Igor Grzybek kl III d  

   

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy!

                                                                       

                                                                    Brygida Górak

                                                                    Iwona Rybak

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „JEMY WARZYWA I OWOCE"

opublikowane: 9 lis 2017, 10:53 przez Iwona Zając

Nagroda  główna:

Aleksandra Wojtasińska    kl I a

Barbara  Gołębiowska       kl I b

Justyna   Brożek                kl  I d

Amelka Domagała             kl I d                                       

Wyróżnienia:

Sebastian Mucha          kl I a

Kira Budieieva             kl  I b  

Paulina Kucała             kl I d   

                                                        

Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie dziękujemy.

                                                        

                                                                       Brygida Górak

                                                                       Iwona Rybak

Wyniki Szkolnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

opublikowane: 2 lis 2017, 09:54 przez Iwona Zając   [ zaktualizowane 2 lis 2017, 10:17 ]2 listopada 2017 roku odbył się Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej, w którym uczestniczyły wszystkie klasy I - III SP.
Jury w składzie - p.dyr. Elżbieta Skalny, p.Anna Luty i p. Urszula Borończyk, wyróżniło klasy, które  zaprezentują swoje utwory na apelu w dniu 9 listopada 2017 roku. Są to klasy:
klasa 1c - "Złota trąbka"
klasa 1d - "Pierwsza Brygada"
klasa 2a - "Przybyli Ułani"
klasy 2c i 3a - "Przybyli Ułani"
                                                                                GRATULUJEMY!


Regulamin Szkolnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

opublikowane: 16 paź 2017, 10:16 przez Iwona Zając


Celem konkursu jest

·      wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,

·      wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej,

·      popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej,

·      kultywowanie pamięci o wydarzeniach , które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność.

Uczestnicy konkursu
W Konkursie mogą uczestniczyć klasy lub grupy składające się z dwóch klas.
Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na CD lub USB, który należy dostarczyć najpóźniej do dnia ... listopada 2017 roku do organizatorów konkursu.

Kryteria oceny wykonywanych utworów

·      dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu,

·      muzykalność i warunki głosowe wykonawców,

·      oryginalność interpretacji,

·      staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa),

·      ogólny wyraz artystyczny.

Terminy
Zgłoszenia do konkursu do dn.18 października 2017 r. 

Konkurs odbędzie się 2 listopada 2017 roku na 5 i 6 godz.lekcyjnej ( harmonogram zostanie podany osobno).

Organizatorzy

Izabela Mędrala & Jadwiga Kaczor & Iwona Zając

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów klas II I III "SYMBOLE I BARWY NARODOWE"

opublikowane: 16 paź 2017, 10:09 przez Iwona Zając


 

1. Celem  konkursu jest:

- budzenie uczuć patriotycznych

- zainteresowanie krajem i jego historią

- znajomość symboli narodowych

- rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych

- poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas drugich oraz        trzecich

 

3. Prace powinny być wykonywane indywidualnie i samodzielnie: format A3 lub A4; technika dowolna

 

4. Prace konkursowe należy złożyć do 27.10. 2017 (do sali 4A) do pań, Górak i Rybak

 

5. Prace powinny zawierać informacje (umieszczone na odwrocie):

- imię i nazwisko,

- klasę oraz nazwisko wychowawcy

 

6. Kryterium oceny będą:

- trafność i poprawność ukazania tematu pracy,

- jakość wykonania,

- oryginalność i pomysłowość

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3.11. 2017

 

8. Wyniki konkursu zostaną umieszczone  na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni pod koniec roku szkolnego.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

        

 

Organizator

Brygida Górak

Iwona Rybak

Regulamin konkursu plastycznego „JEMY OWOCE I WARZYWA” dla dzieci z klas I Szkoły Podstawowej nr 158

opublikowane: 16 paź 2017, 10:05 przez Iwona ZającCELE KONKURSU:

- propagowanie i zachęcanie do zdrowego odżywiania się

- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

- wyrabianie poczucia estetyki

- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki

- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- prace uczniowie wykonują  na lekcji

- nauczyciel wybiera 3 najlepsze prace i opisane (imię i nazwisko ucznia, klasa) składa

do 27.10.2017 r do organizatorów konkursu

- technika prac dowolna

- format prac A4 lub A3

 

Wyniki zostaną ogłoszone  3.11.2017 r.

Dyplomy i nagrody będą wręczone  na koniec roku szkolnego.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

                                                                         Brygida Górak & Iwona Rybak

Wyniki konkursu plastyczno – technicznego dla klas 1- 3 SP „DRUGIE ŻYCIE RZECZY - ROLKA PAPIERU”

opublikowane: 3 paź 2017, 08:56 przez Iwona Zając   [ zaktualizowane 3 paź 2017, 08:59 ]


"DRUGIE ŻYCIE RZECZY - ROLKA PAPIERU"

KLASY I

LAUREACI                                                            WYRÓŻNIENIA

Adamczyk Maria kl.1c                                           Gretka Milena kl.1c

Kukuła Gabriela kl.1c                                            Oksiutowicz Adam kl.1c

Klamka Bartosz kl.1c

Matuła Weronika kl.1c    


KLASY II              

LAUREACI                                                            WYRÓŻNIENIA

Stanek Lena  kl.2c                                                 Wojdacz Lena kl.2c

Aleksandrowicz Emilia  kl.2c                                  Brzyszczyk Milena kl. 2c

Stankiewicz Paulina  kl.2c                                      Mróz Jakub kl. 2a

Bułatek Julia kl. 2c

Dragosz Maciej kl. 2c

Nowak Milena kl. 2a

Wierzbicka Inga kl.2a

Kołodziejczyk Kalina kl.2a

Chachlowski Jakub kl. 2b

Cienkosz Kamil kl.2b

Majewska Anna kl.2b

Radzięta Patrycja kl.2b


KLASY III

 LAUREACI                                                            WYRÓŻNIENIA

Kalynovska Kateryna kl.3c                                    Bonk Maria kl.3c

Ekiert Alicja kl.3b                                                   Kuszlik Katarzyna kl.3b

Dudczak Natalia kl.3e

Kalisz Blanka kl.3e       

                                                                                                    GRATULUJEMY!


Konkurs plastyczno – techniczny dla klas 1- 3 SP„DRUGIE ŻYCIE RZECZY - ROLKA PAPIERU”

opublikowane: 23 wrz 2017, 03:52 przez Iwona Zając


Konkurs plastyczno – techniczny dla klas 1- 3 SP

„DRUGIE ŻYCIE RZECZY - ROLKA PAPIERU”

związany z 24 edycją akcji Sprzątanie Świata 2017

 przebiegającej pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce”

1.Cele konkursu

- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,

- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,

- uświadomienie dzieci o ich wpływie na środowisko i ilości wytwarzanych odpadów  

  podczas codziennych czynności.

2. Zasady uczestnictwa:

   - warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy przestrzennej – drugie

     życie rzeczy, z materiałów podlegających recyklingowi.

  - można użyć rolek pozostających po wykorzystaniu papieru toaletowego, ręczników

    papierowych, folii aluminiowej, spożywczej lub innych.                            

3. Termin składania prac:

    Trzy prace wybrane przez wychowawcę z każdej klasy należy składać do 

    26 września 2017 r. do sali 3A. Każda praca ma być podpisana – imię,

    nazwisko,  klasa.

4. Ogłoszenie wyników:

    Konkurs zostanie rozstrzygnięty 30  września 2017 r.

5. Nazwiska uczniów nagrodzonych i wyróżnionych zostaną  umieszczone na

    stronie internetowej szkoły.

 

Organizatorzy konkursu

Iwona Zając i Jolanta Jatczak

1-10 of 10