Konkursy


WYNIKI OMNIBUSA MATEMATYCZNEGO KLAS II - III

opublikowane: 15 maj 2018, 10:47 przez Iwona ZającKLASY II - max. liczba pkt.30

I miejsce - Maja Szpyrka  kl. 2b                  28 pkt.

                      Jan Dąbek  kl.2c                          28 pkt.

II miejsce - Jakub Chachlowski kl.2b        25 pkt.

III miejsce - Karol Ochman  kl.2c                23 pkt.

wyróżnienie - Oliwia Zelek kl.2d                 21 pkt.

 

KLASY III - max. liczba pkt.30

I miejsce - Rafał Hajduk  kl. 3a                   27 pkt.

II miejsce - Maksymilian Troc kl.3a          26 pkt.

III miejsce - Kacper Czyż  kl.3e                   24 pkt.

wyróżnienie - Wojciech Lewandowski kl. 3b    22 pkt.

 

                                                           GRATULACJE!!!

KONKURS PIOSENKI PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTW0

opublikowane: 13 maj 2018, 02:29 przez Iwona Zając

CELE KONKURSU:
- propagowanie kultury muzycznej wśród uczniów,
- zachęcanie do występów na scenie,
- prezentacja umiejętności oraz indywidualnych zdolności uczniów,

 REGULAMIN KONKURSU:

1.   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III SP nr 158.  Klasy mogą łączyć się w pary. Dopuszczalne są również występy grup, nie mniejszych niż 10 – osób.  Spośród wszystkich uczestników zostaną wyłonieni laureaci, bez podziału na poziomy.

2.   Uczestnicy konkursu prezentują utwory muzyczne związane z tematyką bezpieczeństwa.

3.   Uczniowie mogą: śpiewać z podkładem muzycznym, wykorzystać instrumenty muzyczne. Mile widziane są stroje i rekwizyty.

5.   Uczestników konkursu należy zgłaszać do organizatorów do 29 maja 2018r.

6.   Konkurs odbędzie się 5 czerwca 2017 r. o godz. 11:05 - 12.50 na holu edukacji wczesnoszkolnej lub małej sali gimnastycznej.

7.   Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
- dobór tekstu piosenki oraz jego interpretacja,
- umiejętności wokalne,
- ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.

8.   Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

9.   Wręczenie dyplomów i upominków odbędzie się na PIKNIKU. Laureaci konkursu wystąpią podczas V PIKNIKU DLA ZDROWIA  9 czerwca 2018 r. (sobota).

                                                                                 

                                                                                                                        Organizatorzy

                                                                                                     Urszula Bilska & Iwona Zając 

Sprawozdanie z przeprowadzonego szkolnego konkursu „Omnibus 2018 klas III”

opublikowane: 9 maj 2018, 11:22 przez Iwona Zając

6 lutego 2018r. odbył się szkolny konkurs „wszechwiedzy”

Omnibus 2018 klas III.

Po eliminacjach klasowych 10 półfinalistów pisało test wiedzy ogólnej.

 

Tytułu Omnibusa 2018  klas III nie przyznano.

 

I miejsce zdobyła                               Alicja Sroka     kl. III d

 

II miejsce zdobyli                                 Julian Kasprzycki  kl. III e

                                                               Rafał Hajduk        kl. III a

                                                               Zofia Rusek          kl. III c

                                                               Michał Brotoń      kl. III b

 

 

Gratulujemy wszystkim laureatom!

 

                                                                           Organizatorzy:

                                                                                                mgr I.Rożenek

                                                                                                mgr B.Sałagaj

Wyniki konkursu ekologiczno - przyrodniczego "Na ratunek Ziemi"

opublikowane: 8 maj 2018, 11:29 przez Iwona Zając   [ zaktualizowane 8 maj 2018, 11:30 ]

klasy I

I miejsce: Aleksandra Gawlik kl.1b

II miejsce: Amelia Domagała kl. 1d

III miejsce: Anna Smoleń kl. 1b


klasy II

I miejsce: ex aequo: Jakub Chachlowski kl.2b ,  Konstanty Gój kl.2a  (28/ 30)

II miejsce: ex aequo: Zuzanna Sławińska kl.2c, Karol Ochman kl.2c,

Antoni  Płudowski kl.2b  (26/30)

III miejsce: Nikodem Janas kl.2d  (25/30)


klasy III

I miejsce: ex aequo :Lila Gałązka kl.3b, Bartosz Szmidtke kl.3c (29/35)

II miejsce: ex aequo: Marta Kędzior kl.3e, Franciszek Matoga kl.3c  (28/35)

III miejsce: ex aequo: Alicja Ekiert kl.3b, Bartosz Kotleszka kl.3d  (27/35)

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i  gratulujemy!!!

Joanna Książek – Bielat

Małgorzata Harabasz

REGULAMIN OMNIBUSA MATEMATYCZNEGO DLA KLAS I - III

opublikowane: 8 maj 2018, 11:03 przez Iwona Zając
1. Celem Omnibusa matematycznego dla klas I - III jest rozwijanie

     uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów oraz stworzenie

     możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności.

2.Omnibus matematyczny składał się będzie z dwóch etapów.

   I etap przeprowadzają wychowawcy w swoich klasach. Wyłaniają

   2 uczniów, którzy wezmą udział w II etapie konkursu.

  II etap to etap szkolny, uczniowie będą rozwiązywali testy.

    II etap dla klas II - III –odbędzie się 14 V 2018r. godz.9.10-10.00 w sali 1A.

    II etap dla klas I –odbędzie się 21V 2018r. godz.9.10-10.00 w sali 1A

3. Czas trwania Omnibusa - 45 min + 5 min. sprawy organizacyjne.

4. Uczestników konkursu z poszczególnych klas proszę wpisać na dołączone

     listy: kl.II -III do 11 V 2018 r.

                kl.I do 18 V 2018 r.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 V 2018r.


                                                                                                                              Iwona Zając

                                   

                                                                                                                                

Regulamin konkursu "Z Krakowem za pan brat"

opublikowane: 18 kwi 2018, 13:19 przez Urszula Bilska   [ zaktualizowane 18 kwi 2018, 13:45 ]


Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I –III

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy o naszym mieście, jego legendach, zabytkach, historii, tradycji i kulturze oraz wielkich postaciach związanych z  regionem.

Regulamin

  • ·     Etap I: z każdej klasy wybieramy 2- osoby; wychowawca decyduje o sposobie wyłonienia reprezentantów klasy
  • ·     Wybrane osoby będą uczestniczyć w II etapie konkursu, który odbędzie się w połowie  maja (miejsce i godziny podamy później)

Uczestnicy zostaną podzielni na dwie grupy: klasy pierwsze oraz drugie i trzecie

 

Wymagana wiedza:

  • ·     J. Adamczewski „Legendy Starego Krakowa” (klasy II i III całość; klasy I: „O smoku wawelskim i mądrym szewczyku”; „O dwóch wieżach i dwóch braciach”; „O hejnale mariackim”; „ O gołębiach – rycerzach księcia Probusa”; „O Lajkoniku, co Kraków przed Tatarami uratował”; „O dzwonie, którego głos rozlega się nad całym krajem”)
  • ·    Znajomość zabytków naszego miasta, rozpoznawanie na zdjęciach, podstawowe informacje z nimi związane
  • ·     Znajomość stroju krakowskiego, nazewnictwo z nim związane (szczotki, krakuska, kaftan, gorset, korale (liczba sznurów), koszula (damska, męska), trzewiki, pas, wianek i czepiec (ich symbolika), zapaska; sukmana)
  • ·    Znani Krakowianie (czym się zajmowali m.in.  Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Karol Wojtyła, Helena Modrzejewska, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Józef Dietl; miejsca z nimi związane)  
                                                                                                          organizatorzy
                                                                                                          Urszula Bilska & Monika Mendyka

Konkurs Ekologiczny dla klas I - III SP "Na ratunek Ziemi"

opublikowane: 6 kwi 2018, 00:51 przez Iwona Zając


KONKURS EKOLOGICZNY

DLA KLAS I - III

NA RATUNEK ZIEMI


1. Cele konkursu

Ø  propagowanie wiedzy przyrodniczej,

Ø  rozwijanie uzdolnień  i zainteresowań przyrodniczych uczniów,

Ø  rozwijanie wrażliwości ekologicznej,

Ø  kształtowanie świadomości ekologicznej  oraz właściwych  postaw wobec środowiska,

Ø  promowanie osiągnięć uczniów.

2.  Zasady uczestnictwa:

 

Klasy I  

Uczniowie wykonują pracę plastyczną – płaską, w formacie A3 związaną z tematyką konkursową. Na odwrocie pracy powinna być zamieszczona metryczka (imię
i nazwisko ucznia oraz klasa).

Dwie prace wybrane przez wychowawcę z każdej klasy pierwszej należy składać do 24 kwietnia 2018r. do organizatorów do sali 2A.

                  

Klasy II – III

Nauczyciele typują do konkursu po dwóch uczniów z każdej klasy. Uczniowie klas drugich i trzecich piszą odrębne testy o tematyce przyrodniczo – ekologicznej w dniu 24 kwietnia 2018r. w sali 2A o godzinie 10:00. Uczniowie przynoszą ze sobą długopisy.

3. Ogłoszenie wyników: Wyniki zostaną ogłoszone 27 kwietnia 2018r. - nazwiska uczniów nagrodzonych i wyróżnionych zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Dyplomy i nagrody będą wręczane na koniec roku szkolnego.

 

Organizatorzy konkursu

Joanna Książek – Bielat & Małgorzata Harabasz

XIII Wojewódzki Konkurs Ortograficzny„Mistrz ortografii ” 2018 – sprawozdanie

opublikowane: 5 kwi 2018, 06:43 przez Iwona Zając   [ zaktualizowane 5 kwi 2018, 06:44 ]


       W roku szkolnym 2017/2018  na terenie Szkoły Podstawowej nr 158 w Krakowie został przeprowadzony po raz trzynasty Wojewódzki  Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz ortografii” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.    W konkursie wzięli udział  uczniowie ze Szkół Podstawowych nr: 18, 40, 47, 151, 158  w Krakowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Przebieczanach.

Konkurs odbył się w dwóch etapach: w pierwszym uczniowie zostali wytypowani na podstawie eliminacji klasowych w swoich szkołach, w drugim pisali dyktando i rozwiązywali test ortograficzny. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 65 uczniów. Testy ortograficzne zostały przygotowane w trzech wersjach z uwzględnieniem  wieku uczestników; odrębny dla klas I, II i III. Uczniowie kl. III pisali dodatkowo dyktando.

Rozdanie nagród nastąpi w Szkole Podstawowej nr 158 w Krakowie 25.04.2018 r. o godz. 16:30.

 

Lista nagrodzonych:

kl. I

1. Antoni Torma                    kl. I c           SP 158           I miejsce      

2. Zofia Lerch                       kl. I c           SP 158             II miejsce

3. Arkadiusz Ławik              kl. I a            SP 18               III miejsce

4. Justyna Brożek               kl. I d            SP 158            wyróżnienie                    

5. Daniel Hejmej                    kl. I b          SP 158           wyróżnienie 

6. Aleksandra Wojtasińska  kl. I a          SP 158           wyróżnienie

7. Katarzyna Kruczek         kl. I d            SP 158            wyróżnienie                  

8. Sebastian Mucha          kl. I a              SP 158             wyróżnienie                                  

9. Zuzanna Smętek            kl. I b             SP 158             wyróżnienie 

10.Wojciech Ptaszek          kl. I a             SP 18              wyróżnienie                                    
 

kl. II

1. Maja Szpyrka                 kl. II b             SP 158          I  miejsce

2. Filip Kowalski                kl. II b           SP 47               II miejsce

3. Jan Dąbek                       kl. II c           SP 158            III miejsce

4. Julia Jurczyk                  kl. II d            SP 158            wyróżnienie                                   

5. Adam Jarosz                  kl. II a           SP 151              wyróżnienie                                  

6. Inga Wierzbicka             kl. II a           SP 158              wyróżnienie                                  

7. Oliwia Zelek                     kl. II d           SP 158             wyróżnienie                                  

8. Krzysztof Łapczuk          kl. II b           SP 47               wyróżnienie                                   

9. Filip Kwiecień                 kl. II a           SP 18                wyróżnienie                                   

       

kl. III

1. Rafał Hajduk                   kl. III a            SP 158                     I  miejsce

2. Krzysztof Kasprzyk        kl. III a             SP Przebieczany    II  miejsce

3. Zofia Rusek                     kl. III c             SP 158                     II  miejsce

4. Wojciech Lewandowski  kl. III b            SP 158                     III miejsce

5. Michał Niecharz              kl. III b            SP Przebieczany    wyróżnienie

6. Magdalena Hejmo          kl. III b            SP 18                        wyróżnienie

7.Magdalena Borowiec      kl. III b            SP 158                      wyróżnienie                       

8.Laura Odondavaa            kl. III b            SP 18                        wyróżnienie                       

9. Patrycja Kożuch             kl. III b             SP Przebieczany    wyróżnienie           

 

Rozdanie nagród nastąpi 25.04.2018 r. o godz. 16:30.

 

                                                                                   Gratulujemy! organizatorzy

                                                                               Małgorzata Sułkowska, Beata Sałagaj

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „WIERSZEM INSPIROWANE ”

opublikowane: 27 mar 2018, 12:43 przez Iwona Zając

Laureaci klasy I

Lena Gębska   kl I b

Daniel Hejmej kl I b

Anna Smoleń   kl I b

Amelia Domagała kl I d

 

Laureaci klasy II

Milena Brzyszczyk kl II c

Emilia Aleksandrowicz kl II c

Weronika Bułat kl II b

Anna Migdał kl II d

 

Laureaci klasy III

Natalia Dudczak kl III e

Emilka Radziszewska kl III e

Julia Kokoszka kl III b

Zuzia Janiak kl III a

 

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy!

                                                                                    

                                                                                                       BrygidaGórak

Iwona Rybak

Regulamin konkursu plastycznego „WIERSZEM INSPIROWANE”

opublikowane: 25 lut 2018, 09:58 przez Iwona Zając

Regulamin konkursu plastycznego

„WIERSZEM   INSPIROWANE”

dla dzieci z klas I - III Szkoły Podstawowej nr 158

W związku z przypadającą w tym roku 120 rocznicą urodzin Jana Brzechwy zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą ilustrację do wybranego wiersza poety.

CELE KONKURSU:

- rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci – poznanie twórczości Jana Brzechwy

- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników   

- wyrabianie poczucia estetyki

- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki

- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik    plastycznych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- prace uczniowie wykonują  na lekcji pod kierunkiem nauczyciela

- praca ma przedstawiać ilustrację do dowolnego wiersza Jana Brzechwy

- technika prac dowolna

- format prac A4 lub A3

- nauczyciel wybiera 3 najlepsze prace i opisane (imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł wiersza poety) składa do 16 marca 2018 r. u organizatorów konkursu

 

Wyniki zostaną ogłoszone 23  marca 2018r.

Dyplomy i nagrody będą wręczone  na koniec roku szkolnego.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Brygida Górak & Iwona Rybak

1-10 of 28