Aktualności‎ > ‎Komunikaty szkolne‎ > ‎

Małopolskie Talenty CWUZ

opublikowane: 24 wrz 2019, 00:40 przez Wojciech Nowakowski   [ zaktualizowane 28 paź 2019, 10:52 ]


Małopolskie Talenty 
Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych

Harmonogram zajęć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych - Rok szkolny 2019/2020

Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 158 w Krakowie, ul. Strąkowa 3a
Usprawiedliwienie nieobecności - wzór
INFORMACJA O PROJEKCIEBeneficjent: Gmina Miejska Kraków

Realizuje projekt pn. „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny -  Gmina Miejska Kraków” numer RPMP.10.01.05-12-0209/18

Celem projektu jest utworzenie CWUZ (Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych) dla I i II etapu edukacyjnego gdzie uczniowie klas 5-6 i 7-8 krakowskich szkół podstawowych będą mieć zapewnione warunki  dla rozwoju uzdolnień i podniesienia umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo-technicznych (nauki matematyczno- przyrodnicze), przedsiębiorczości, informatycznych (technologie informacyjno- komunikacyjne (TIK) oraz kluczowych kompetencji ponad przedmiotowych: kompetencji społecznych (m.in. rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej). 

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 rok - 30.06.2022 rok.

Wartość projektu: 265 180,95 zł, w tym współfinansowania UE: 225 403,80 zł.

Realizatorzy projektu: 

1) Miejskie Centrum Obsługi  Oświaty w Krakowie, 31-450 w Krakowie ul. Ułanów 9 A.

2) Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej nr 119 w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 1, 31-319 Kraków.

3) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Profesora Juliana Aleksandrowicza nr 158 w Krakowie, ul. Strąkowa 3A, 30-410 Kraków.

Rekrutacja do projektu trwa od 1 kwietnia 2019 r. Szkoły prowadzą rekrutację wśród dziewięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Kraków wymienionych we wniosku aplikacyjnym: 

Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12, 30-962 Kraków,

Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Mazowiecka 70, 30-019 Kraków,

Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28, 31-351 Kraków,

Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Płk. Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków,

Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1, 31-318 Kraków,

Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1, 30-319 Kraków,

Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6, 30-398 Kraków,

Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46, 30-499 Kraków,

Szkoła Podstawowa nr 158, ul. Strąkowa 3A, 30-349 Kraków,

Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

Beneficjent przewiduje m.in. możliwość korzystania z projektu przez osoby niepełnosprawne ruchowo poprzez realizację projektu w budynkach ze zniesioną barierą architektoniczną.

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres e-mail Szkoły podany na jej stronie internetowej.


W biurze projektu w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty na ul. Ułanów 9 A, 31-450 Kraków – dostępny regulamin i  wszystkie dokumenty projektowe.Comments