E-dziennik i plan lekcji


E-dziennik

Od drugiego okresu r. szk. 2010/2011 został wprowadzony elektroniczny dziennik. Dostęp do niego, na zasadach określonych przez wychowawców klas, znajduje się pod poniższym adresem.


Comments