Krajcsi Attila‎ > ‎Kurzusok‎ > ‎

A numerikus megismerés és fejlődése

IZU 305. terem
Szerda, 16.30-18.00

Tematika 

Numerikus alaprendszerek működése
  • Analóg mennyiségdetektáló rendszer. Analóg rendszer nyomai felnőtteknél és állatoknál. Nem verbális számolás. Távolság és méret hatás. Becslés és közelítő számítás.
  • A verbális reprezentáció szerepe. Számok verbális kódja. A nyelvi relativizmus kérdése. Kombinatorikus reprezentáció. 
  • Tárgy kvantifikáció. A kvantifikáció típusai. Szubitizáció és modelljei. A szubitizáció jelentősége a diszkalkulia diagnózisban és a fejlődésben.
Számjelölés szerepe a numerikus képességekben
  • A számjelölés kultúrtörténete.
  • A számjelölések tipológiája.
  • A számjelölés szerepe a numerikus folyamatokban.
Numerikus képességek fejlődése és zavarai

  • Csecsemők numerikus képességei. Mennyiségdetekció és aritmetika. Analóg mennyiség rendszer alternatívái: tárgy fájl hipotézis, kontúrhossz detekció, alakzat percepció. 
  • Óvodások numerikus képességei.
  • A numerikus megismerés zavara és diszkalkulia. Szerzett és fejlődési diszkalkulia. Gyakoriság, jellemző tünetek. Genetikai fejlődési zavarok numerikus deficittel. Az okok dilemmája, és a diagnózis nehézségei. Neuropszichológiai tesztek. 

Irodalom

Dehaene, S. (2003). A számérzék. Budapest: Osiris.
Sternberg, R. J., & Ben-Zeev, T. (szerk.). (1998). A matematikai gondolkodás természete. Budapest: Vince.
Krajcsi, A. (2003). Numerikus képességek. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 4 (4), 331-382. 
Krajcsi A. (megjelenés alatt) Nyelvi reprezentáció a numerikus feladatokban. Ha a kézirathoz bármilyen kommentárt fűztök (nehezen érthető részek, nyelvi hibák, stb.), akkor az plusz pontot jelent a ZH-hoz.
Krajcsi, A. (2010). A numerikus képességek zavarai és diagnózisuk. Gyógypedagógiai Szemle, 38 (2), 1-21.

Kurzuskövetelmények

Diák


Numerikus alaprendszerek működése


Számjelölés szerepe a numerikus képességekben


A numerikus képességek fejlődése és zavarai