2017. Ånevika

Turen i 2017, 18. juni, gikk til Ånevika, Grønåsen, Blankenberg og Åtangen. En fin rundtur på drøye 6 km, og over 100 villblomster ble krysset av. 
Lettskya varmt vær med en fin bris gjorde at det var ypperlig turvær. 18 deltagere. (bildene er klikkbare)
Turen ble arrangert i samarbeid med Kragerø Turlag.
 

steinnype
 

blåmunke
 

rutemåler
 

fint å vandre på Grønåsen
 

sørlandsvikke
 

vi fant oss et fint sted og spise nista
 

legeveronika
 

åkermåne
 

parti fra stien mellom Blankenberg og Åtangen
 

gps spor over turen vi gikk
Over 100 blomstrende planter krysset vi av for, her kan nevnes noen i tillegg til de avbilda ovenfor:
svarterteknapp, rundbelg, gjerde, skog og fuglevikke, tiriltunge, gress og bakkestjerneblom, fagerklokke, nattfiol, flekkmarihånd, harekløver, hvit jonsokblom, engsmelle, småsmelle, strandkryp, 
strandvortemelk, strandkvann, fjæresauløk, myrmaure, strandkjempe, hvitmaure, klengemaure, tveskjeggveronika, sneglebelg, musekløver, sverdlilje, engnellik, vivendel, sanikel, linnea, hanekam,
 bitter og broddbergknapp, maiblom, blod og stankstorkenebb, tettegrass, blåfjær, kattefot, lakrismjelt, skogsalat og haremat.
Flere sommerfugler fulgte oss og bøksanger og munk ble hørt.