Aktualności

Najbliższe spotkanie Kręgu Biblijnego
rozpocznie się w czwartek 8.11.2018 o 
godzinie 2000, w salce katechetycznej. 
Na spotkaniu będziemy rozważać fragment 
Księgi Mądrości Mdr 2,12-20

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

Duch Święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości!

Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją

i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym.

Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny

na przyjmowanie natchnień, pochodzących od Ciebie z niebago

i nauki Kościoła świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz;

aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego…

a wola moja zawsze z wolą Bożą się zgadzała,

aby życie me całe było wiernym naśladowaniem życia i cnót

Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,

któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą

niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen

(tekst pochodzi ze Skarbca Modlitw i Pieśni - wydanie pierwsze z roku 1933)

Polecam:
- rekolekcje ze Słowem Bożym w Karmelu w Czernej program tutaj


Zamieszczone na podstronach cytaty pochodzą z Biblii Tysiąclecia Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003 (http://biblia.deon.pl/).

Podstrony (1): Mdr 2,12-20