Sommerkvelder ved Kråkebollen kafé  2016
  •   1. juli        Bacalao- aften
  •   8. juli        Reke- aften
  • 15. juli        Bacalao- aften
  • 22. juli        Reke- aften
  • 29. juli        Bacalao- aften
  •  5.  august  Reke- aften