Sommerkvelder ved Kråkebollen kafé  2017
  •  30. juni      Bacalao- aften
  •  14. juli       Reke- aften
  •  21. juli       Bacalao- aften
  •  28. juli       Reke- aften
  •  4. august  Bacalao- aften