Aktuality‎ > ‎

Prednášky prof. Paulíka z Ostravskej univerzity

uverejnené 12. 10. 2017, 2:59 používateľom Marian Spajdel   [ aktualizované 12. 10. 2017, 3:00 ]
Milí študenti,

pozývame Vás na zaujímavé prednášky, ktoré sú otvorené pre záujemcov zo všetkých ročníkov psychológie i ostatných odborov na FF TU.

Prednáša Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. z Ostravskej univerzity.

  

Streda 25.10.2017

9:30-11:00, 5A1 (prednáška je povinná pre 1. ročník Bc.)

Techniky duševní práce  ve vysokoškolském studiu

 

12:50-14:20, 3P2 (prednáška je povinná pre 1. ročník Bc.)

Racionální mezilidská komunikace

Comments