Aktuality‎ > ‎

Postup uznávania predmetov absolvovaných na inej vysokej škole

uverejnené 5. 10. 2019, 6:54 používateľom Marian Spajdel   [ aktualizované 5. 10. 2019, 7:00 ]

Postup pri uznávaní predmetov absolvovaných na inej vysokej škole:


1. Uznať je možné predmety, ktorých hodnotenie nie je staršie ako 5 rokov

2. Tlačivo na uznanie predmetov si vyzdvihnete na študijnom oddelení

3. Predmety absolvované na inej vysokej škole, ktoré sa obsahovo zhodujú s predmetmi na FF TU je možné uznať za predpokladu, že vyučujúci predmetu na FF TU posúdi sylabus absolvovaného predmetu z inej VŠ (zhodnotí obsah aj rozsah absolvovaného predmetu). Ak vyučujúci súhlasí s uznaním predmetu, podpíše Vám tlačivo v príslušnom riadku.

4. Vyplnené tlačivo, ktoré obsahuje podpisy všetkých vyučujúcich dáte na finálne schválenie vedúcemu katedry.

5. Tlačivo obsahujúce podpisy vyučujúcich aj vedúceho katedry odovzdáte na študijnom oddelení.


Žiadame Vás o ohľaduplnosť - obracajte sa na pedagógov výlučne v čase konzultačných hodín, nenechávajte im tlačivo na vrátnici, neposielajte podklady emailom a pod.

Comments