Aktuality‎ > ‎

Oznam pre prvákov dennej formy v stupňoch Bc. a Mgr.

uverejnené 19. 9. 2019, 5:36 používateľom Peter Žitný   [ aktualizované 19. 9. 2019, 6:34 ]

Milí študenti,

 

vítame Vás na našej alma mater - Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.

 

Na tomto odkaze nájdete rozvrh hodín pre zimný semester:

http://ff.truni.sk/rozvrh-hodin

 

Ako prvé je potrebné nastaviť si automatické zasielanie AKTUALÍT z KATEDROVEJ WEBSTRANKY na Váš súkromný email (nie na študentský email), je to jednoduché - stačí si do prázdneho políčka na našej hlavnej katedrovej webstránke zadať svoj súkromný email a následne odkliknúť potvrdzujúci email, čo Vám bude obratom doručený (tinyurl.com/nastavenie-aktuality).

 

Na tomto odkaze:

https://tinyurl.com/info-rocniky

 

nájdete tzv. distribučný email na celý Váš ročník ako aj na ostatné ročníky - distribučný email znamená, že stačí zadať iba tento distribučný email pri písaní správy a všetkým Vašim spolužiakom príde osobitne od Vás správa na ich študentský email - na tento distribučný email zasielajú aj vyučujúci všetky študijné informácie a materiály, ktoré tým pádom budú doručené každému z Vás na jeho študentský email.

 

Na Vašom prvom stretnutí je potrebné zvoliť si svojho ročníkového zástupcu, s ktorým budeme môcť komunikovať a nahláste bezodkladne jeho meno a priezvisko emailom Dr. Žitnému.

 

Ako študent ste povinný oboznámiť sa s celým obsahom katedrovej, fakultnej ako aj univerzitnej webovej stránky.

 

Hlavne si určite naštudujte:

MAIS - študent

Študijný program

Študijný poriadok

 

Katedra je len jednou zo súčastí univerzity a poskytuje len priame vzdelávanie v danom študijnom odbore (tzn. študijný program, vyučovanie, rozvrh hodín, evidencia hodnotenia v MAIS), ale nespravuje už napríklad štúdium študenta (počty kreditov študentov počas ich štúdia, zápis do ročníka, prerušenie štúdia, ukončenie štúdia) - štúdium študenta je totiž spravované študijným oddelením fakulty (práve preto jednotlivé katedry nemajú svoje študijné oddelenia a ani univerzita nemá žiadne centrálne študijné oddelenie), fakulta ale zase už napríklad nezabezpečuje funkčnosť účtov v MAIS alebo študentský email, pretože tieto sú spravované z univerzitnej úrovne pre všetkých študentov a zamestnancov univerzity. Práve preto je potrebné naštudovať si informácie zo všetkých úrovní, na ktorých univerzita ako celok funguje, keďže každé oddelenie univerzity má inú kompetenciu riešiť záležitosti v rôznych situáciách počas Vášho štúdia.

 

Dôkladne si vždy preštudujte všetky doručené emaily a pravidelne si kontrolujte elektronickú poštu na Vašom študentskom emailovom portáli zimbra.

 

Cez email s vyučujúcimi vždy komunikujte v rámci slušnosti a úcty rovnako ako pri osobnej komunikácii, tzn.

Dobrý deň, pani doktorka,

+ vec..

+ poďakovanie

+ S pozdravom / S úctou, ..

+ na konci emailu je nutné uviesť vždy svoje jednoznačné identifikačné údaje, bez nich nie je možné relevantne reagovať na Váš email, a to:

Meno a Priezvisko - ak ste sa počas štúdia vydala, tak obidve priezviská

Aktuálny ročník štúdia

Stupeň štúdia - bakalársky/magisterský

Forma štúdia - denná/externá

 

Emailovú komunikáciu s vyučujúcimi si nezamieňajte s chatom na facebooku! Drzé správanie je rovnako neslušným či už v osobnej alebo emailovej komunikácii, drzé sú aj slangové skratky ako napr.:

Dobrý, dík za info, dík, ok; a pod.

 

resp. ironické poznámky typu:

fakt pekný prístup, boli by ste taký láskavý a konečne poslali info; a pod.

 

Ak sa informujete ohľadne nejakého predmetu svojho štúdia, vždy uveďte nielen presný celý názov tohto predmetu, ale aj jeho číselný kód v MAIS, to aký má ten-ktorý predmet číselný kód v MAIS je uvedené v študijnom programe.

 

Pre študentov externej formy na bakalárskom stupni je relevantný študijný program pod kódom = XPSYCH-Bc-E


Pre študentov dennej formy na bakalárskom stupni je relevantný študijný program pod kódom = XPSYCH-Bc

 

Pre študentov dennej formy na magisterskom stupni je relevantný študijný program pod kódom = YPSYCH-Mgr

 

Prajeme Vám príjemné štúdium