Aktuality‎ > ‎

Oznam pre prvákov Bc. a Mgr.

uverejnené 23. 9. 2018, 9:30 používateľom Peter Žitný   [ aktualizované 23. 9. 2018, 9:30 ]
 • na prvom stretnutí si zvoľte svojho ročníkového zástupcu, s ktorým budeme môcť komunikovať a nahláste jeho meno a priezvisko emailom Dr. Žitnému
 • skôr ako v panike začnete vypisovať emaily na všetky strany ste, ako študent, povinný oboznámiť sa s celým obsahom katedrovej, fakultnej ako aj univerzitnej webovej stránky
 • hlavne si určite naštudujte:
 • ak som predsa len nenašiel informáciu, ktorú potrebujem, znovu si preštudujem celú katedrovú, fakultnú a univerzitnú webstránku, a ak som to skutočne nenašiel a mám skutočne preštudovanú celú katedrovú, fakultnú a univerzitnú webstránku až potom píšem email tomu, kto uvedenou informáciou disponuje - a to viem vďaka tomu, že som si naozaj naštudoval všetky informácie na katedrovej, fakultnej a univerzitnej webstránke, treba si totiž uvedomiť, že katedra je len jednou zo súčastí univerzity a teda poskytuje len priame vzdelávanie v danom študijnom odbore (tzn. rozvrh, evidencia hodnotenia v MAIS) ale nespravuje už napríklad štúdium študenta (počty kreditov, zápis na povinné predmety), štúdium študenta je spravované fakultou pre študentov fakulty študijným oddelením fakulty (práve preto jednotlivé katedry nemajú svoje študijné oddelenia a ani univerzita nemá žiadne centrálne študijné oddelenie), fakulta ale zase už napríklad nezabezpečuje funkčnosť účtov v MAIS alebo na ZIMBRE, pretože tieto nástroje sú spravované z univerzitnej úrovne pre všetkých študentov univerzity - práve preto je potrebné naštudovať si informácie zo všetkých úrovní, na ktorých univerzita ako celok funguje, keďže každá úroveň má inú relevanciu v rôznych situáciách, s ktorými sa ako študenti budete potýkať
 • odporúčame Vám tiež nastaviť si automatické zasielanie AKTUALÍT z katedrovej webstránky na svoj email
 • dôkladne si vždy preštudujte všetky doručené emaily a pravidelne si kontrolujte elektronickú poštu na univerzitnom emailovom portáli ZIMBRA - odporúčame vám nastaviť si automatické sťahovanie pošty z univerzitného emailu do vášho súkromného emailu
 • s vyučujúcimi vždy komunikujte výhradne cez svoju univerzitnú emailovú schránku
 • ak sa dopytujete ohľadne nejakého predmetu či predmetov svojho štúdia, vždy uveďte nielen presný celý názov tohto predmetu, ale aj jeho číselný kód v MAIS, to aký má ten-ktorý predmet číselný kód v MAIS je uvedené v študijnom programe
 • pre študentov prvého ročníka dennej ako aj externej formy na bakalárskom stupni je relevantný študijný program pod kódom začínajúcim = XPSYCH-Bc
 • cez email s vyučujúcimi vždy komunikujte v rámci slušnosti a úcty rovnako ako pri osobnej komunikácii! tzn. Dobrý deň, vážená pani doktorka, vec.. + poďakovanie + S úctou, .. - emailovú komunikáciu s vyučujúcimi si nezamieňajte s chatom na facebooku! Drzé správanie či už v osobnej alebo emailovej komunikácii bude predmetom disciplinárneho konania! Drzé sú aj slangové skratky ako napr.: Dobrý, dík za info, ok; resp. ironické poznámky: fakt pekný prístup, boli by ste taký láskavý a konečne poslali info; a pod.
 • na konci vášho emailu je nutné uviesť vždy svoje jednoznačné identifikačné údaje, bez nich nie je možné relevantne reagovať na váš email, a to:
  • Meno a Priezvisko - ak ste sa počas štúdia vydala, tak obidve priezviská
  • Aktuálny ročník vášho štúdia
  • Stupeň vášho štúdia - bakalársky/magisterský
  • Forma vášho štúdia - denná/externá