Milí študenti,

až by vyučovanie aj tento semester prebiehalo dištančne (online) postupujte podľa týchto inštrukcií.

Pre účasť na online vyučovaní je potrebné:

1) nainštalovať si aplikáciu MS Teams do Vášho počítača lebo len cez aplikáciu je možné zdieľat svoju plochu obrazovky,

čo je treba urobiť pre odprezentovanie Vašich seminárnych prác (cez webový prehliadač sa to nedá)

= https://tinyurl.com/aplikacia-ms-teams

na prednášky stačí študentom aj mobilná verzia

(dá sa cez ňu klásť otázky ako aj sledovať powerpoint prednášajúceho),

ktorú si môžete stiahnuť zadarmo cez Google Play

prihlasovanie je tak isto cez TUID (viď bod č. 2)

= https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams

2) po nainštalovaní aplikácie MS Teams sa do nej prihlásite prostredníctvom svojho TUID v podobe TUID@tvu.sk

(napr. 112233@tvu.sk) - použite to isté heslo ako do Maisu/Zimbry

ak študent nebude riadne prihlásený pod svojím menom a priezviskom cez TUID

nebude sa môcť prednášky zúčastniť a bude mať absenciu

3) preštudovať si návod na prácu v tejto aplikácii

= https://youtu.be/ettrmHeMEIE

4) byť najneskôr 5 minút pred konaním prednášky v čase podľa rozvrhu prihlásený vo svojej online triede

cez aplikáciu MS Teams na odkaze pre váš ročník

5) odkaz pre vstup do online triedy svojho ročníka nájdete na hlavnej stránke

pod odkazom "Ročníky - kontakt"

a následne hneď v prvom stĺpci

označenom žltou kliknite na odkaz pre svoj ročník


= Ročníky - kontakt


To, či sa so svojím učiteľom budete stretávať v online ročníku katedry (viď tabuľka "Ročníky - kontakt" prvý stĺpec pre každý ročník je vstup do ich online ročníka), alebo pôjdete do online triedy vytvorenej fakultou vyznačenej v rozvrhu, o tom rozhodne Váš učiteľ - až by neprišla od neho o tom informácia týždeň pred prvým stretnutím, ročníkový zástupca osloví učiteľa s otázkou ako sa rozhodol a kde sa stretnete v online priestore.

Treba si vopred odskúšať kvalitu internetového spojenia, funkčnosť webkamery

a mikrofónu prostredníctvom online spojenia so spolužiakmi priamo v aplikácii MS Teams,

tzn. treba sa dohodnúť na online stretnutí medzi sebou (organizuje ročníkový zástupca)

ešte pred začiatkom prvej online hodiny.