Aktuality‎ > ‎

Blokové vyučovanie LS 19-20 / denná forma

uverejnené 24. 1. 2020, 3:49 používateľom Peter Žitný

Matrimoniológia a sexuológia   (doc. Mráz, 1. ročník Mgr.)
piatky 21.2./3.4./24.4.
9.30 - 16.20 miestnosť 1A1

PVP
Úvod do logoterapie (Dr. Kunová, 2. + 3. ročník Bc.)
piatky 14.2./21.2./20.3.
11.10 - 18.00 miestnosť 3P2

Logoterapia a edukácia (Dr. Kunová, 1. + 2. ročník Mgr.)
piatky 28.2./27.3./17.4.
11.10 - 18.00 miestnosť 3P2
Comments