Aktuality‎ > ‎

"25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite"

uverejnené 5. 6. 2017, 0:32 používateľom Marian Spajdel   [ aktualizované 26. 8. 2017, 6:05 ]


Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí absolventi.

Srdečne vás pozývame na vedeckú konferenciu

"25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992–2017)"

ktorá sa bude konať 26. októbra 2017 v Trnave.

 

Konferencia je určená predovšetkým absolventom, doktorandom a študentom Katedry psychológie FF TU, ale i širšej odbornej verejnosti. Detailný program konferencie bude zverejnený v priebehu septembra. Tešíme sa na stretnutie s Vami!


Vedecký výbor konferencie:
 • Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
 • Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
 • Doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Organizačný výbor konferencie:
 • Mgr. Mário Schwarz, PhD.
 • Mgr. Jana Kunová, PhD.
 • Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
 • Mgr. Lucia Martinčeková, PhD.


Predbežný program konferencie:

 • 8:15-9:00 Registrácia účastníkov
 • 9:00 Otvorenie konferencie, pozvané príspevky
 • 13:00 Teória a prax z pohľadu absolventov a doktorandov KP FF TU
 • 17:00 Neformálne stretnutie absolventov a pedagógov Katedry psychológie FF TU

Aktívni účastníci môžu svoje príspevky prihlásiť do 30.8.2017 vyplnením formulára: registrácia
Pasívni účastníci sa nemusia registrovať. Účasť je zdarma pre aktívnych aj pasívnych účastníkov.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať: mario.schwarz@truni.sk


Pokyny pre aktívnych účastníkov

Dĺžka prezentácie: 10 minút.

Termín odovzdania príspevku: Príspevok na publikovanie v zborníku sa odovzdáva v elektronickej podobe pri prezentácii na konferencii, resp. najneskôr dva týždne po skončení konferencie. Vedecký výbor si vyhradzuje právo zvážiť zaradenie príspevkov na publikovanie do zborníka.

Úprava príspevku: Formát Word (.doc) alebo RTF (.rtf), veľkosť strany A4, písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1,5, okraje 2,5 cm. Rozsah príspevkov vrátane tabuliek, grafov a zoznamu literatúry max. 10 normostrán. Názov, text aj iné časti príspevku zarovnané doľava bez odsadenia.


Zároveň Vám dávame do pozornosti VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii na tému "Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky", ktorej spoluorganizátorom je katedra psychológie. Konferencia sa bude konať v priestoroch Trnavskej univerzity 27. a 28. októbra 2017. Základné informácie o tejto konferencii nájdete na web-stránke Slovenského inštitútu logoterapie (SILOE): www.logoterapia.sk