ข่าวสาร

สวัสดี......หน้านี้ เป็นข่าวสารของโรงเรียนที่แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปทราบ

การพัฒนาครูทั้งระบบ ด้วยระบบe-Training

โพสต์28 ธ.ค. 2552 20:23โดยชัยโย หน่อสุวรรณ   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2553 00:09 ]

ให้ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา ทุกคน ทุกตำแหน่ง ที่  http://www.utqonline.com/ 

การสอบ O-NET (ป.6) ปีการศึกษา 2553

โพสต์15 ต.ค. 2552 01:24โดยSample User   [ อัปเดต 30 ธ.ค. 2553 19:56 โดย ชัยโย หน่อสุวรรณ ]

การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2553  สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชุนบ้านกุดเป่ง   http://www.niets.or.th/ (เข้าสู่ระบบO-NET)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2553 จ.อุดรธานี

โพสต์13 ต.ค. 2552 00:58โดยChad Meisinger   [ อัปเดต 30 ธ.ค. 2553 20:07 โดย ชัยโย หน่อสุวรรณ ]

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง เป็นตัวแทน สพป.อบ.4  ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม คือ
1.การสร้างผลงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก(Paint)ชั้นป.1-3
   ด.ญ.นันทภัสน์  ศิริวงศ์บุญมี  ด.ญ.วิมลรัตน์  นามวงศ์  และคุณครูเพชรมณี ใจเอื้อ
   ได้รับรางวัล ระดับ ทอง
2.การประกวดมารยาทไทย ชั้นป.1-3
   ด.ญ.วีนัสรา  พันตาเอก  ด.ช.ธนากร  สีสะอาด  และคุณครูสมปอง  ทาทอง
   ได้รับรางวัลระดับ ทอง
3.การประกวดมารยาทไทย ชั้นป.4-6
   ด.ญ.อรทัย  สายดวง   ด.ช.วัชรากร  ติกุล   และคุณครูรำไพ   แก้วอนันต์
   ได้รับรางวัลระดับ ทอง

กิจกรรมวันเด็ก 2554

โพสต์13 ต.ค. 2552 00:58โดยChad Meisinger   [ อัปเดต 30 ธ.ค. 2553 20:37 โดย ชัยโย หน่อสุวรรณ ]

คำขวัญวันเด็ก ปี2554

"รอบคอบ  รู้คิด  มีจิตสาธารณะ"

1-4 of 4