Khatam Surah 23

                                                                           [Surah 22][Surah24]

Ulasan Surah AL-MU’MINUUN (orang yang beriman),

Surah Al-Mu’minuun terdiri atas 118 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah.

Dinamai “Al-Mu’minuun”, kerana permulaan surah ini menerangkan bagai mana seharusnya sifat-sifat orang mu’min yang menyebabkan keberuntungan mereka diakhirat dan ketenteraman jiwa mereka didunia. Demikian tingginyasifat-siat itu, hingga ia telah manjadi akhlak bagi Nabi Muhammad s.a.w.

 

SUMBER 1:
Khatam terjemahan ayat-ayat  Al-Muminun (1-118), 

[YG]
http://t.co/kJfuADz8sb
[GG] https://t.co/yXS5g6466u
[FB] http://t.co/kz7c9NYCYC  
[GS]
https://t.co/NSi5sRkx9m 

SUMBER 2:
1. Al-Quran & Terjemahan.
2. Al-Furqan & Terjemahan.Comments