ДАРИ ЖИВОТ- СТАНИ ДОНОР

" Не отнасяйте органите си на небето, ангелите знаят, че се нуждаем от тях на земята "

основна страница


 Българскиат съюз на бъбречно трансплантираните организира на 14. 12. 2008 г. в Националния дворец на децата- София  акция- призив за донорството на децата с ХБН, провеждащите хемо и перитониална диализа. Присъстваха мого деца с трансплантирани бъбрек и черен дроб, тяхни родители- донори на органи. Акцията на децата бе подкрепена и от възрастни с присадени органи. На снимката горе в дясно виждате Георги Велинов ( бивш футболис на ЦСКА )- с присаден черен дроб, заедно с малката Памела Пекова- първата чернодробно трансплантирана в България. Родителите обсъдиха организирането на първите Национални спортни игри на трансплантираните.


За увеличение " кликнете " върху изображенията

МОЯТА ИСТОРИЯ


Даниела Георгиева

    Аз съм от град Елена, на 27 год . Обичам да мечтая и да се радвам на живота , да пътувам и да се усмихвам.   Чернодробно трансплантирана съм от 3 години, и смея да твърдя, че ценя живота повече отпреди.Борислава Ананиев


   Аз съм на14 години, но от малка боледувам. Искам да участвам в игрите за трансплантирани, защото вярвам,че  в   живота стават чудеса и искам да споделя оптимизма си със младите хора и да покажа, че всички имат щанс за по-добър и успещен старт в живота. 

 

 


Кирил Василев, 49 год. 

 

 

  Преди 20 години бях трансплантиран. От тогава аз водя нормален живот, работя и се чувствувам     пълноценно както в професионалното си развитие, така и в семейството. 


Елена Яворова- 6 г. 

Това е нашата дъщеричка Елена. Благодарение на чернодробната трансплантация направена й преди пет         години, живота ни е отново нормален, изпълнен с веселия смях на нашето здраво и щастливо дете. 

                                Семейство Елена, Диляна и Явор Тодорови 


Малката Александра, заедно със своето семейство, 2 месеца след извършената й трансплантация на черен дроб. Операцията е извършена по повод вродена липса на извън чернодробни жлъчни пътища от екипа на Доц. д- р Л. Спасов- Университетска болница " Лозенец ". Донор на черен дроб е нейната майка.


 

                                        

                                                                                 Стоянка Ананиева 

В моето семейство бъбречните заболявания оставиха  своя отпечатък , да съм съпруга и майка на трансплантирани. Аз познавам болката и радостта им и това ме кара да вярвам ,че животът може да продължи с усмивка.Щастлива съм ,че вече сме членове на WTGF. Целта на световните игри е да бъде показана победата  на човешките умения над безнадеждността и да се популяризира донорството.Нека с общи усилия да дадемшанс на трансплантираните в България да се включат в каузата.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


Въпрос:Кой заплаща трансплантациите в България?

Отговор:Бюджетът на Министерство на здравеопазването поема всички разходи за органните трансплантации, което включва както самата операция, така и пред и след трансплантационното лечение.


Въпрос: Гарантирана ли е анонимността на донора?


    Отговор:
Информацията за самоличността, медицинските данни и пр. на донорите, е служебна тайна и достъпът до нея е разрешен само по установения нормативен ред. Разкриването, разгласяването или разпространението на такава информация извън този ред се наказва по смисъла чл. 40, ал. 1 от ЗТОТК с глоби от 10 000 до 30 000 лв., доколкото деянието не съставлява престъпление и като такова не води до наказателна отговорност.


     Въпрос:
Какво е отношението на религията към донорството?


     Отговор:
Всички големи религии по света - източно православие, католицизъм, мюсюлманство, протестанство, юдаизъм и някои клонове на будизма, одобряват и поощряват даряването на органи. Противници на тази идея са хиндуизмът, шинтоизмът, както и някои секти.


     Въпрос:
Какво става с тялото на донора след взимането на органите?


Отговор:Според българското законодателство след извършване на експлантацията се предприемат всички необходими мерки за възстановяване външния вид на тялото на починалото лице. Процедурата по вземането се извършва в стерилна операционна, в присъствието на различни специалисти и с изключение на един хирургичен шев външният вид на тялото се запазва.


Въпрос: Каква е разликата между мозъчна смърт и кома?


Отговор: Когато пациентът е в кома, неговият мозък все още се оросява от кръв, достъпът на кислород не е прекратен и това състояние е обратимо. При мозъчната смърт мозъкът не се кръвоснабдява, наблюдава се трайно и необратимо спиране на всички функции на главния мозък при налична сърдечна дейност. Сърдечната дейност и дишането могат да бъдат изкуствено поддържани в течение на няколко часа, при което тялото запазва някои от видимите признаци на живот като дишане, топлина и цвят, но мозъкът е безвъзвратно увреден и напрактика човекът е починал.

     Въпрос: Гарантирана ли е сигурността на данните в служебния регистър на ИАТ, отнасяща се за съгласието или несъгласието на всеки български гражданин, изразил волята си пред семейния лекар?

 Отговор: Информацията за волята на лицата, относно съгласие или несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта, е тайна и достъпът до нея е разрешен само по установения нормативен ред. Разкриването, разгласяването или разпространението на такава информация извън този ред се наказва по смисъла чл. 40, ал. 1 от ЗТОТК с глоби от 10 000 до 30 000 лв., доколкото деянието не съставлява престъпление и като такова не води до наказателна отговорност.


Въпрос: Има ли опасност от злоупотреба с вече осигурените органи за трансплантация и има ли опасност по-богатият пациент да “изпревари” по-бедния?


Отговор: Не, разпределението на осигурените органи се извършва изцяло по медицински критерии и тяхното неспазване би могло да доведе до смърт на неподходящо избрания реципиент.


Въпрос: Могат ли непълнолетни да стават донори?


Отговор: Според българското законодателство не се допуска вземане на органи, тъкани и клетки от труп на лице под 18-годишна възраст освен с писменото съгласие на неговите родители, настойник или попечител.


Въпрос: Прави ли се наистина всичко за спасяването на живота на потенциалния донор?


Отговор: Работа и основна отговорност на лекуващите лекари и болницата е да установят и приложат всички възможни методи за лечение, с цел да спасят живота на пациента. Важно е да се знае, че лекарският екип, установяващ смъртта на пациента, няма нищо общо с екипа, който евентуално би участвал във вземането и трансплантирането на органите. Това изключва всякаква вероятност от злоупотреба. Едва след като всички възможни методи за реанимация са били в приложени и след единодушното установяване на мозъчна смърт е възможно да се пристъпи към разглеждане на възможността за донорство.

 Знаете ли, че вероятността някога дя се нуждаете от орган за трансплантация е по- голяма от тази да станете донор на орган.

Статистика

Обобщени данни от регистъра на лицата, които са изразили съгласие или несъгласие за взимане на органи, тъкани и клетки след смъртта им: до 16.07.2008 г

.

 Изразили съгласие

Изразили несъгласие

Общо изразили воля

468

2672

3140


Национален списък на чакащите за трансплантация към 16.07.2008г

Бъбреци

811

Сърце

42

Черен дроб

49

Бял дроб

0

Органни трансплантации

Година

Брой трупни донори на органи

Бъбречни транспл. /От трупни донори/

Бъбречни транспл. /От живи донори/

Бъбречни транспл. /Общо/

Сърдечни транспл.

Белодробни транспл.


Чернодробни транспл. /От трупни донори/

Чернодробни транспл. /От живи донори/


2001

2

4

17

212002

9

16

13

292003

12

18

16

34

4

1

2004

7

14

10

24

1
1


2005

11

10

14

24

13

5


2006

19

30

2

32

39

1


2007

9

11

16

27

36

1


2008 до 16.07

4

4

4

8

34

3


.

* Данните са на Изпълнителнта Aгенция по Трансплантация