3. Δίκτυα‎ > ‎

Αειφορική Τεχνολογία

Το εθνικό δίκτυο "Αειφορική Τεχνολογία" έχει κεντρικό θεματικό αντικείμενο τις ΤΠΕ, και γενικότερα τις πράσινες τεχνολογίες μικρής κλίμακας (περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο "Αίτημα Έγκρισης Δικτύου...",  στο τέλος της παρούσας σελίδας.

Η λειτουργία του δικτύου διέπεται από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 66272/Γ7/4-7-2005, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 127856/Γ7/29-11-2006.

Για τη συμμετοχή του σχολείου σας στο Δίκτυο "Αειφορική Τεχνολογία" απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων και η κατάθεση στον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων της έντυπης αίτησης συμμετοχής που μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

  1. Ηλεκτρονική ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σχολείου
  2. Έντυπη ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σχολείου

Για τη συμμετοχή των ΚΠΕ στο Δίκτυο τα παραπάνω θα τα βρείτε αντίστοιχα εδώ:

  1. Ηλεκτρονική ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΠΕ
  2. Έντυπη ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΠΕ

Τον Οδηγό Εργαλείων Αειφορικής Τεχνολογίας θα τον κατεβάσετε από εδώ:


Ċ
ΣΟΦΙΑ ΒΑΡΕΛΗ,
5 Ιουν 2013, 3:12 π.μ.
Ċ
ΚΠΕ Κέρκυρας,
23 Φεβ 2013, 3:05 π.μ.
ĉ
ΚΠΕ Κέρκυρας,
13 Ιαν 2015, 12:48 μ.μ.
ĉ
ΚΠΕ Κέρκυρας,
13 Ιαν 2015, 12:48 μ.μ.
ĉ
ΚΠΕ Κέρκυρας,
13 Ιαν 2015, 12:49 μ.μ.
Comments