Főoldal

Társasházkezelés  info@kozoskepviselom.hu PDF Nyomtat Email
Az alábbi szolgáltatásokat kínáljuk társasházkezelésünkbe tartozó társasházak számára:
 
 
 
 

A Társasház szerveivel kapcsolatosan ellátjuk a közös képviselői feladatokat. Cégünk a Társasházi Közgyűlés által felhatalmazva jár el a Társasházat érintő pénzügyi- és jogi, illetve működtetési ügyek intézésében. A társasház képviseletében elsődleges szempontként tartjuk szem előtt a tulajdonosi érdekek érvényre juttatását, a precizitást és a szakértelmet.

   
  Komoly szaktudással és jogi háttérrel látjuk el a Társasház mint jogi személy törvényes képviseletét bárminemű hatósági ügyintézésben, peres és peren kívüli eljárásban.
   
  Felelősségteljesen és a Társasház érdekeit szem előtt tartva intézzük a Társasház és a Tulajdonostársak jjogviszonyával összefüggő ügyeket.
   
  Vállaljuk a közös területeknél, helyiségeknél, berendezéseknél, felszereléseknél felmerülő hibák esetében az eladói vagy szállítói szavatosság körébe tartozó hibák eladó költségére történő kijavíttatását. Ilyenkor természetesen gondoskodunk a megfelelő szakmai felügyeletről, megelőzve a gyakori karbantartói túlszámlázást vagy az idegenek karbantartási indokkal történő bejutását a Társasházba.
   
  Őrizzük a közös gépészeti berendezések dokumentációját, intézkedik az esedékes kötelező felülvizsgálatok, karbantartások megtörténéséről, megrendeli a szükséges munkát, és felügyeli, majd ellenőrzi azok elvégzését. A Tulajdonosok külön felhívása nélkül is elvégezteti az épület közös helyiségeinek és területeinek állagmegóvási munkáit.
   
  Mint a Társasház közös képviselete tartjuk a kapcsolatot olyan közüzemi szolgáltatókkal, mint a Gáz-, a Víz-, a Csatornázási-, vagy az Elektromos Művek. A mérőórákat havonta leolvassuk és eljuttatjuk az adatokat a szolgáltatóhoz, a beérkezett számlákat ellenőrizzük és kiegyenlítjük a Társasház számlájáról.
   
  Ellenőrizzük a Társasházzal kapcsolatban álló egyéb szolgáltatók, mint például a kertész, a takarító vagy a biztosító számláit, egyeztetjük a díjakat és gondoskodunk azok kifizetéséről. Igény esetén gondoskodunk a Társasház számára nyújtandó szolgáltatások kiválasztásához szükséges információkról, szakemberek ajánlatairól. Felügyeljük továbbá a szolgáltatások színvonalát, folyamatosságát, és gondoskodunk az esetleges hibák elhárításáról.
   
  Saját fejlesztésű és a gyakorlatban jól bevált szoftverének segítségével igény szerinti gyakorisággal elkészítjük a Társasház költségmegosztását: kiszámíttatjuk az egyes Tulajdonostársakra háruló díjakat, közöljük a fizetendő díjakat a Tulajdonostársakkal, és gondoskodunk azok beszedéséről, valamint a Tulajdonostársak felé történő elszámolásról. A költségmegosztási modell használatával elérhető, hogy Ön fillérre pontosan tudja, milyen célra került felhasználásra az Ön által befizetett közös költség és így elkerülhető, hogy olyan szolgáltatásokat fedezzen a Társasház az Ön által befizetett közös költségből, melyet Ön nem vett igénybe.
   
  Intézzük a társasház kifizetéseit, természetesen minden esetben a közgyűlési felhatalmazások keretei közt. Gondoskodunk róla, hogy a megfelelő tartalmú és ellenőrzött végösszegű számlák időben kerüljenek kiegyenlítésre. Amennyiben a számla végösszegét nem találjuk helyénvalónak, egyeztetünk a szolgáltatóval, tisztázva az összeg helyességét vagy helytelenségét.
   
  Gondoskodunk a számviteli rend kialakításáról, a társasház bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról, és a könyvelésről. A precíz nyilvántartásoknak köszönhetően elkerülhetőek a költségekkel kapcsolatos konfliktusok, egyszerűen visszakereshető minden forint sorsa, és elkerülhető, hogy ellenőrzés esetén anyagi vagy erkölcsi kár érje a Társasházat.
   
  Bonyolítjuk a Társasház készpénzforgalmát, minden esetben a számviteli rendnek és a Társasház SZMSZ-ének megfelelően. Ezzel elkerülhető, hogy a Tulajdonosoknak egymás között kelljen elszámolniuk bizonyos hirtelen felmerülő költségeket.
   
  Biztosítjuk a különböző szolgáltatók, hatóságok és felügyeletek - feladataik elvégzése érdekében - az épület közös részeibe (területeire) való bejutását, megszervezi a közös területeknél, helyiségeknél, berendezéseknél és felszereléseknél felmerülő mindennemű hibák elhárítását, úgy mint:
   
 
  a felmerülő meghibásodások okainak feltárása
   
 
  a javítás megszervezése
   
 
  a szükséges alkatrészek beszerzéséről való intézkedés
   
 
  az ingatlanba való bejutás biztosítása
   
 
  a javítási munkák felügyelése
   
 
  a munka elvégzésének igazolása
   
 

Biztosítjuk, hogy valóban csak az adott feladat intézésében illetékes emberek juthassanak be a Társasházba, elkerülve az ilyen esetekben gyakori betöréseket. Biztosítjuk továbbá, hogy a munkák megfelelő színvonalon készüljenek el és a végszámla ne tartalmazzon valótlan költségeket.

Partnereink:
 

 

Comments