Hírek

A projekthez kapcsolódóan új bejegyzéseket lehet írni...

Feladatok

Koszecz Sándor, 2010. ápr. 16. 2:12   [ 2010. ápr. 16. 3:30 frissítve ]

 • Belső feladatmegosztás
  • levezetés

  • kapcsolattartás
   • feladat: 
    • körtelefon, 
    • időpontegyeztetés, 
    • helyszín egyeztetés, 
    • megbeszélések előkészítése - témajavaslatok bekérése
    • információ áramlás 
    • noszogátor
    • pályázatfigyelés
   • felelős: Túri Irén (konyvtar.tarhos@freemail.hu, 30-677-1679)
  • virtuális felületek használata.
   • online csoportmunka alkalmazások bevezetésénének lehetősége

  • információk, emlékeztetők eljuttatása a kimaradt településekre
   •  felelős: Szűcs Nóra
 • Belső tanfolyamok
  • google alkalmazások használata - docs, naptár stb.
   • feleős: Koszecz Sándor
 • Értékleltár
  • adatok feltöltése - egységesítés
  • egységes rendezvénynaptár
 • Érdekképviselet
 • Láthatóvá tenni a kerekasztalt
  • reklám
  • kommunikálni a döntéshozók felé
  • helyi médiában való megjelnés - összefoglalása az eredményeknek... - bevonási lehetőségek további partnerek felé...
 • Közművelődési referens és kerekasztal további működtetése
  • felelős: Szűcs Nóra
   • pályázat megírása
  • kerekasztal további működtetésére van határozat
  • referens - elutasítva... 
   • további információ adás... - beadás előkészítése 
  • határidő: június 21.
  • a kerekasztal pályázat kimenete
   • 1. a települési önkormányzatok, majd a többcélú kistérségi társulás által elfogadott, operatív programokat is tartalmazó kulturális koncepcióval/stratégiával
   • 2. továbbfejlesztett, folyamatosan frissített, az interneten nyilvánossá tett kistérségi kulturális adatbázissal és szolgáltatásjegyzékkel
   • 3. továbbfejlesztett, folyamatosan frissített, az interneten nyilvánossá tett értéktárral
   • 4. az előző megvalósítási időszakban készült projektlista legalább 3 elemének, részletes megvalósítási tervével
  • a k2 pályázat költségvetési koncepciója
   • nyomdai előkészítés - tájékoztató szórólap?
   • tanulmányút - tapasztalatcsere
   • tréner költsége

  • k1 projektlista
   • közművelődési referens alkalmazása
   • közkincs kerekasztal további működtetése
   • közkincs kerekasztal partneri körének bővítése
   • belső képzések megvalósítása a működés érdekében
   • Körös-Körül Fesztivál működtetése
   • tapasztalatcsere a k2, k3 résztvevőknél
   • programok PR összefűzése - egymás rendezvényein ajánlani a további programokat
 • Zárókonferencia - 
  • a végzett munka és értékek bemutatása
  • felelős: Szűcs Nóra
  • időpont: 
  •  

Javaslat az egységes rendezvény(nap)tár létrehozására

Koszecz Sándor, 2010. febr. 11. 5:40   [ 2010. febr. 11. 6:03 frissítve ]

Zsolt említette a megbeszélésen, hogy valamilyen strukturált rendezvénytárra is szükség lenne. 
Mi a BVKK-ban a Google Naptárát használjuk, amit itt nézhettek meg: http://bekesikultura.hu/esemenynaptar
Ennek a naptárnak a lényege: az intézményben megjelenő eseményeket három főcsoportba osztottuk: Rendezvények, Közösségek, Bérlemények. Lényegében minden épületen belül megjelenő esemény besorolható valamelyik csoportba. 

Abban az esetben, ha minden Kerekasztal tag létrehozza a maga rendezvény naptárát, akkor ezek a különálló naptárak egybefűzhető úgy, ahogy a fentebbi hivatkozáson látható. 
Vagyis ebben az esetben minden tagintézmény és szervezet a maga naptárait tölti, de az mégis megjelenik ezen a munkahonlapon egy felületben. 

A modell később is bővíthető, tehát ha a belépő új tagok is létrehozzák a saját eseménynaptárukat, akkor az is beintegrálható a közös felületbe. Ráadásul ha valamilyen más szervezet más szempontból  kíván összeállítani eseménynaptárt (pl. megyei, régiós vagy más alapon), akkor a modell erre is alkalmas, hiszen az integrált naptárt bármilyen szempontból össze lehet állítani úgy, hogy a települési eseménynaptárak nem változnak.

Abban az esetben, ha időközben változik valami a programban, akkor mindenkinek elegendő csupán egy helyen, a naptárban változtani, az minden helyen, ahol megjelenik a naptár változni fog. 

Természetesen - amennyiben a tagok igénylik - szívesen megtanítom a beállításokat mindenkinek. A naptár beállításának megtanítása kb. 2-3 tanórát vesz igénybe. Ebben az időkeretben természetesen minden járulékos információ átadás is benne van. A beállítások után "csupán" az események feltöltésére van szükség.

Koszecz Sándor

Stratégia előkészítés szempontjai - munkadokumentum

Koszecz Sándor, 2010. febr. 11. 2:17   [ 2010. ápr. 1. 4:03 frissítve ]

Ez a munkadokumentum a munkafolyamat része. A letisztázott végleges változat a "Stratégia" menüpontban  található.


A stratégiai terv a Közkincs Kerekasztal 3-5 évre szóló irányvonalát határozza meg. 
Alapkérdései:
 • Miért létezik a Kerekasztal?
 • Mit csinál?
 • Merre kell haladnia?
 • Hogy fog oda jutni?
A stratégia részei:
 • A Közkincs kerekasztal jövőképe, küldetése, értékrendje
 • Helyzetelemzés a Kerekasztalban képviselt szervezetek környezetéből és tapasztalataiból
 • A Közkincs Kerekasztal helyzetelemzése, SWOT analízise
 • 3-5 évre megfogalmazott célok, feladatok, és azok időbeni lebontása
 • a munka értékelésének módszerei 


1. Helyzetfelmérés, tapasztalatok:

2. Jövőkép:
Szempontok a jövőkép meghatározásához: hosszútávú, jövőbe mutat, nagyon rövid, bárki számára érthető, statikus állapotot ír le, több szervezet is egyetért vele.

A Közkincs Kerekasztal jövőképe (meghatározni, hogy 5 év múlva hova akarunk eljutni):
 • A kistérség kulturális megerősödése és felemelkedése.
3. Küldetés: 
(Kik vagyunk? Miért vagyunk? Kiért dolgozunk? Hogyan dolgozunk ezért? Milyen utat választunk az adott jövőkép megvalósítására? A küldetés a célcsoportra koncentrál. Fontos, hogy mi lesz majd a kimenet?)
 • Kik vagyunk:
  • A békési kistérségben működő kultúrával foglalkozó és a kultúrát támogató szervezetek képviselői.
 • Kikért dolgozunk: 
  • Kultúra közvetítők szakmai közösségéért,
  • A Békési Kistérségben működő kulturális szervezetek és közösségekért
  • A kultúra közvetítésében szerepet játszó, azt segítő, támogató résztvevőkért (civil szervezetek, intézmények, vállalkozók)
 • Miért vagyunk?  
  • Változásokhoz alkalmazkodni tudó, fenntartható, helyi értékek feltárására épülő közösségi művelődés megerősödése.
  • A Kerekasztalban működő szervezetek erősítése, 
  • Az együttműködések hatékonyságának növelése,
  • Közös projektek megvalósítása 
  • Információáramlás hatékonyabbá tétele, erősítése
  • Legjobb gyakorlatok elterjesztése - tapasztalatcsere 
  • Partneri kör bevonása, aktív együttműködések kezdeményezése és fenntartása
 • Hogyan dolgozunk ezért? 
  • Személyes kapcsolattartás, találkozók rendszeres időközönként
  • Internetes honlapok fenntartása, tartalmi gondozása
   • Lakosság és külső partnerek számára nyújtott információszolgáltatás (honlap)
   • Belső online munkafelület fenntartása, működtetése

 •  Milyen utat választunk az adott jövőkép megvalósítására?
  • Rendszeres kapcsolattartás
  • Kisebb települések mentorálása
  • Koordináció - egy fő, vagy egy intézmény, ahogy célszerű...
   • munkarend kialakítás - munkaterv készítés
   • működésrend, 
   • feladatok meghatározása, 
   • személyek hozzárendelése
 • Mi lesz a kimenet?
  • Hatékonyabb együttműködés
  • Konkrét pályázati projektek valósulnak meg
Mi kell a működéshez? 
 • stratégia - jövőkép
 • környezet
 • struktúra - változásokat követő
 • kultúra - elémenni a változásoknak - vezetés!
 • egyén - motiváció, érdekeltség, képben legyen
 • pénzügyi adminisztráció - ha lesz, akkor kell!
 • szolgáltatások, célcsoport
 • szervezeti működés/munka szervezés - mit kell csinálni, eleje, közepe, vége - mindig azzal kell foglalkozni, aki s a sorban a legutolsó... mindenki képben legyen
 • döntéshozatal, kommunikáció - megbeszélések, megállapodások, átláthatóság, aktivitás, jelenlét
 • ellenőrzés, értékelés, számonkérés - időnkénti monitorozás
 • emberi erőforrás - aktivitás, megtartó legyen
 • konfliktusok kezelése
 • kommunikáció - elég információ mindenkinek, hozzáférhetőség (honlap, dokumentumok)
 • külkapcsolatok

SWOT

  Erősségek (+) Gyengeségek (-)
 Lehetőségek (belső)
 • személyes találkozások
 • információcsere, 
 • együttműködések, 
 • információk gyakorlatba átültetése
 • szakmai kapcsolatok megerősítése
 • közös projektek végrehajtása
 • személetformálás
 • több terület együttműködése
 • önismereti forrás
 • pénztelenség 
 • érdeklődés hiány egyes tagoknál
 • nem jut el az információ
 • változnak a résztvevők
 • kevés a tapasztalat
 • egyéni motivációk kérdése
 • informatikai kompetenciák hiánya

 Veszélyek (külső)
 • a szemlélet befolyásolói
 • létjogosultság kérdések
 • politikai helyzet

 • szakember hiány a településeken 
 • nem jut el az információ
 • gyenge önérvényesítés1-3 of 3