Szakmai program

A kistérségi közkincs-kerekasztal szakmai célja, megvalósítási módja
- 2009-2010.

A résztvevők és együttműködők köre

 • Békés: Békés Városi Kulturális Központ
 • Mezőberény: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
 • Doboz: Kulich Gyula Művelődési Ház
 • Köröstarcsa: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár
 • Murony: Murony Község Önkormányzata
 • Kamut: Kamut község Önkormányzata
 • Bélmegyer: Csűrdöngölő Hagyományőrző Egyesület
 • Tarhos: Tarhos Község Önkormányzata
 • Csárdaszállás: Csárdaszállás Község Önkormányzata
 • Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület


A tervezett események leírása

A Békési Kistérség alapító okirata szerint a társulás célja, hatásköre, feladatai 1.8. pontja szerint a társulás „segítséget nyújt a kistérség önkormányzatainak a kulturális, közművelődési feladatainak ellátásában”. A kistérség egyes kulturális intézményei között valós, napi, szakmai kapcsolat van. Ám ez a rendszer nem tekinthető hálózatnak és nem fedi le a kistérség településeinek egészét.

Jelen pályázat lehetőséget kínál arra, hogy a kistérség szakmai szervezetei, intézményei kifejezetten a közművelődési területre fókuszálva közművelődési koncepciót, majd erre épülő stratégiát dolgozzon ki, megteremtse a Békési Kistérség kulturális adatbázisát valamint kulturális szolgáltatásainak kínálatát, azt napra készen a használók számára biztosítsa.

A közkincs-kerekasztal tevékenység megvalósítását az együtt gondolkodás és együttműködés lehetőségeinek biztosítása állandó találkozók megvalósítása útján, a közkincs-kerekasztal tagjainak részvételével tervezzük.

Célunk

A kistérség kulturális erőforrásainak feltárása, együttműködési lehetőségek, fejlesztési folyamatok elindítása. A közművelődés eszközeivel segíteni kívánjuk, hogy a települések jobban megismerhessék egymást és megismertethessék magukat.

Továbbá

 • a településeken meglévő szellemi, tárgyi, művészeti, turisztikai értékek bemutatása;

 • közös gondolkodás közművelődési, turisztikai programok, pályázatok terén;

 • azonos vagy hasonló tevékenységű kisközösségek kapcsolat kialakításának segítése;

 • rendezvények összehangolása, valamilyen rendező elv szerinti felfűzése.

Alapelvünk

Partnerség az előre haladásért.

Mire alapozhatunk?

 • A jelenleg meglévő kapcsolatainkra, melyek általában egy-egy rendezvény kapcsán érvényesült, általában 2-3 település között.
 • Információs bázisainkra, ismereteinkre.
 • Nyitottságunkra.

Mit tehetünk? Avagy lépéssorozat az együttműködésben:

 1. Helyzetelemzés, helyzetfelmérés

  Közös elérhetőségi címtár készítése (közművelődés terén).
  Kistérségben várható nagyobb események rendezvénynaptárba szerkesztése.
  Településeken működő közösségekről címlista (név, cím, tevékenységi kör, képviselő neve, elérhetősége…)
  - intézmények
  - civil szervezetek
  - klubok
  - gazdasági szervezetek (pl. nyomda, reklám tárgyat készítő, stb.)
  Kistérségben alkotók címtára (név, cím, tevékenység, elérhetőség…)
  A címtárak felhelyezése az Internetre, úgy, hogy a települések saját adataikat folyamatosan aktualizálni tudják – naprakész adatbázis létrehozása.
  Kistérségben található szellemi és tárgyi értékek összegyűjtése:
  - látnivaló
  - program/tevékenység
  - megközelíthetőség (útvonal és mód)
  - étkezés, szállás, táborozás lehetőségei
 2. Együttműködési területek és formák kialakítása

  - szomszédolás: művészeti csoportok kölcsönös szerepeltetése, kapcsolatépítés
  - kistérségi rendezvénysorozat
  - kistérségi versenyek, fesztiválok
  - szomszédos kistérségekkel való együttműködés
  Bemutatkozó kiállítások, programok szervezése, melyek találkozási pontok lehetnének a települések (önkormányzati, intézményi, közösségi) különböző szervezetei között.
  Kistérségben alkotók vándor kiállításának szervezése (népművészeti, képzőművészeti,…)
  Hosszútávon szélesíteni és erősíteni kívánjuk a szomszédos kistérségekkel a már meglévő, valamint az ott működő kerekasztalokkal a kapcsolatokat, mely által tapasztalatokat is tudunk cserélni.
 3. Forrásteremtés

  Pályázatok összehangolása, közös pályázati részvétel.
  A kistérségben működő civil szervezetek, közösségek együttműködése révén nyitás a vállalkozói szféra különböző területei felé. Pl.: a szolgáltatásokban, az idegenforgalomban működő vállalkozásokkal a kölcsönösen előnyös együttműködési formák megteremtése.
 4. Elemzések készítése, az eredmények nyilvánosságra hozatala, valamint további fejlesztő folyamatok elindítása.

  A közkincs-kerekasztal tevékenysége eredményeképpen a következő szakmai anyagokat hozzuk létre:
  - kistérségi értéktár /- kataszter,
  - a kistérségi kulturális stratégia megalkotását előkészítő anyag,
  - kistérségi szintű közös pályázati projektlista.

Munkamódszerként a tréning tekinthető a leghatékonyabb eszköznek, mert a különböző településekről, különböző területekről érkező (önkormányzat, közművelődési, közgyűjteményi, valamint civil) szervezetek működnek együtt. Az együttműködők köre a pályázat beadásának időpontjában kialakul, ezt követően a pályázati célok megvalósításához a résztvevők bevonásán alapuló demokráciatechnikák és módszerek megtanulása, gyakorlása a Közkincs-kerekasztal első feladata.

- A tréningek alkalmával a résztvevők a megismerkednek a problémafeltáró és problémamegoldó megbeszélések, csoportos döntéshozatali eljárások folyamatának hatékony lebonyolításával. A folyamat során a facilitátor segít, hogy a folyamat résztvevői között megfelelő légkör és megfelelő erőegyensúly alakuljon ki. Így a folyamat résztvevői az eredeti célkitűzésre irányuló döntéseiket hatékony keretek között tudják meghozni.

- A staekholder managenent módszer alapján történik az érdekcsoportok konzultációja a későbbi közös tevékenység előkészítése céljából.

- Ezt követően a találkozásokon a kooperatív tervezés módszer megismerése lehetőséget ad arra, hogy a nagyobb közösség, jelen esetben a kistérség több érdekcsoportja egy feladatra koncentrálva alakít ki a közösség számára elfogadható megoldást.

A tréningek során a demokráciatechnikák megismerése, gyakorlása közben a békési kistérségre vonatkozó – már rendelkezésre álló anyagok megismerése mellett - kifejezetten kulturális tervezési, fejlesztési tevékenység történik a következők lefektetése érdekében:

 • célcsoport meghatározás,
 • feladat meghatározás,
 • helyzetelemzés,
 • kulturális adatbázis struktúrájának létrehozása,
 • kistérségi értéktár létrehozása,
 • kistérségi rendezvényterv elkészítése.


A program ütemezése

 1. 2009. október tréning

 2. 2009. november tréning

 3. 2010. január tréning

 4. 2010. február tréning

 5. 2010. március irányított megbeszélés

 6. 2010. április irányított megbeszélés

 7. 2010 április elkészült dokumentumok áttekintése, javítása

A tréning alkalmanként 8 munkaóra.

Ċ
Koszecz Sándor,
2010. márc. 28. 12:59
Comments