tinyurl.com/koviksmuseum
GOTLANDS FISKERIMUSEUM

               Bankgiro 278-7307 - Swish 1233453032---------------------------------
Årsmöte hölls traditionsenligt tredje söndagen i juli
Trots en regnig dag och lite kyligt kom ett 20-tal medlemmar för att övervara mötet.

Några nyval förrättades, Viking Pettersson som ordinarie och Ove Norragård som ersättare i styrelsen. Håkan Jonsson, som varit styrelsens sekreterare de senaste tre åren, lämnade styrelsen och avtackades med en gåva till Radiohjälpens "Världens barn". Övriga förtroendevalda och kontaktuppgifter finns på fliken "Föreningens förtroendevalda" en bit ner till höger.

Från verksamhetsberättelsen för det gångna året kan nämnas det nya gotlandstunet runt museiområdet, deltagandet på nationaldagen i samband med Allmogebåtens dag på Kovik, byte av murkna fönsterbågar på kapellet, de - även i år - visningarna av muséet på onsdagar mellan kl 11-14 under juli månad, att ett Österikiskt TV-team varit på Gotland och filmat och då uppmärksammat vår vackra miljö samt att många, många tacksamma besökare kommit och njutit av vår utsikt över havet i kombination med de gamla sjöbodarna.

Ett arbete som åvilar styrelsen är naturligtvis att ha en ansvarfull ekonomisk hantering. Medlemsavgifterna täcker i princip de fasta utgifter som föreningen genererar. Till fastighetsunderhåll är vi beroende av andra pengar. Tunet har till 2/3 bekostats av Länsstyrelsen och åtgärder på kapellet har vi medel från Hallwylska donationsfonden. Därtill inför framtiden har vi några ansökningar som vi fått preliminära positiva besked på. Taken är viktiga att underhålla och nu kommande sommar så byts en del murkna spåntak ut och kapellets tak tjärsmörjs. Behovet att underhålla bodarna "uppifrån" är viktigt!

Kapellet är en viktig symbolplats för många. Under året har det använts vid 14 vigslar, dop och begravningar. Och genom åren har det på så sätt blivit en viktig minnesplats för många familjer!

Bild från årsmötesförhandlingarna, i år inomhus pga regn. Som underhållning bjöds på en radioinspelning/intervju med Erik Olsson, som i år skulle fyllt 100 år. Många trivsamma episoder från tiden för 50 år sedan då turisterna kom för att "titta och höra på gotlänningarna", nu är det kanske tvärt om? 

---------------------------------
Aktuellt från föreningen

Sedan februari 2019 har föreningen ett så kallat facebookkonto, se www.facebook.com/gotlandsfiskerimuseum. 

Alla onsdagar under juli månad kommer det att vara öppet hus i museet. Detta innebär att samtliga byggnader är öppna och således tillgängliga för besökare. Några av styrelsemedlemmarna kommer då också att vara på plats. Passa på tillfället att framföra synpunkter på museets underhåll.

Styrelsen förbereder en ny hemsida under den så kallade hembygdsportalen.Årskrönika för 2018 - skriven och illustrerad av Ronny Sagebrand - återfinns även som pdf-fil nederst på denna sida

Kovik med dess museum av gamla sjöbodar, båtar och en känsla av "hur det var förr i tiden" ligger många varmt om hjärtat. Vi i styrelsen har nu den sammansättningen att - inte som från början vara Sandabor - utan vi är spridda över ön, till och med på fastlandet. Detta skapar andra förutsättningar än förr när det gäller till exempel underhållsåtgärder. Vi har under våren och sommaren låtit bygga en ny gotlandstun runt området och bytt alla fönster med karmar på strandkapellet. Det som nu är en akut åtgärd att ta tag i är att några av taken är i delvis mycket dåligt skick. Vi söker pengar för att kunna åtgärda detta fackmannamässigt. Tills vidare kommer det nog att bli några tillfälliga och inte så tidsenliga reparationer för att hålla regnvattnet borta...


Foto Pelle Öland Ericksson


Vi vet ju att muséet är ett vanligt besöksmål för bygdens folk men inte bara där. För någon vecka sedan var ett Österrikiskt TV-team där och filmade och de gjorde även ett besök och seglade med föreningen Träibatn i Västergarn. Ibland kommer önskemål om visning av muséet med kort varsel och vi skulle vara betjänta av fler "lokala guider" som kan ställa upp på kort varsel. Hör du till dem som skulle vilja stå till förfogande så hör av dig! 

Frågan om de som har "ständigt medlemskap" har vi skrivit om förut men vi behöver få in mailadresser till er! Sänd uppgiften till sekreteraren Håkan Jonsson, hemhaid@gmail.com!


Hösten 2018 har kommit till Kovik


Kulingen slår till

Foto:Ronny Sagebrand

Den första kulingen drar fram över Korumpen, vindstyrka över 25 sekundmeter i byarna gör havet upprört och vitt av brytande vågor...


Välkommen till Fiskerimuseet och Strandkapellet i Kovik

Några bilder från den nylagda tunen runt muséet, ett hantverk av Torsten Rodebjer, Bengt Rodebjer och Leif Myhr

Foto Pelle Öland Ericksson


Foto: Håkan Jonsson

Aktuellt i föreningen för Kovik

Den nyvalda styrelsen för Gotlands Fiskerimuseum har inlett andra halvan av verksamhetsåret med en rivstart (mer härom senare). Bland annat önskar styrelsen få en bättre överblick över föreningens ständiga medlemmar. Förteckningen över ständiga medlemmar omfattar för närvarande över 600 namn, med endast hemsocken vid betalningstillfället som "adress". Styrelsen önskar nu att Du som är ständig medlem dels bekräftar att du önskar vara noterad som ständig medlem i föreningen, dels lämnar information om personlig epostadress alternativt nuvarande hemvist (postadress). 


Foto Pelle Öland Ericksson

Föreningens årsmöte 2018

Föreningens årsmöte hölls söndagen den 15 juli i museet. Rolf Gydemo inĺedde med en exposé över fiskets utveckling/avveckling/omvandling på och kring Gotland. (En utförligare sammanfattning kommer på denna plats inom kort.) Den nya styrelsens sammansättning framgår här. För det traditionella musikaliska inslaget svarade detta år Lars-Erik Gottlander, som dagen till ära inledde med Karl-Oles vals, ett av Erik Olssons favoritstycken. Under punkten övriga ärenden uttryckte Lennart Magnusson, Kulturföreningen Träibatn, sin uppskattning av samarbetet kring Allmogebåtens dag i Kovik. Styrelsens verksamhetsberättelse för kalenderåret 2017 återfinns som öppningsbar bilaga längst ner på denna sida.


Sockenbok från en strandsocken

Gothems sockenförening har nu producerat femte delen i sin serie av sockenskildringar: Fisket och livet vid kusten (2018). 
Ny bandtun på plats 

Äntligen har vi fått rätt väder för att jobba med den nya tunen. 165 meter ny tun runt själva museigården, huvudsakligen för att hålla korna borta från att stöka till för mycket inne på området. Det tog sin tid att dels ordna fram pengar, Länsstyrelsen betalar upp till 80% av beloppet, men det var nästan svårare att få tag på någon som var villig att ta på sig ett så stort arbete. Torsten Rodebjär med hjälp av pappa Bengt och Leif Myhr nappade på uppdraget och kommer att få veta att många kommer att kunna njuta av deras hantverksskicklighet. Brudpar kommer att luta sig mot tunet och med museigården som bakgrund få ett vackert bildminne av den stunden, semesterfamiljernas barn kommer att glädjas över att springa genom de två grindarna och hantverkskunniga kommer att glädjas över att gammalt hantverk fortfarande är något av det vackraste som finns. 

Håkan Jonsson
Gotländska fiskarter 


Länsfiskekonsulenten Rolf Gydemo skriver i Natur på Gotland (nr 4, 2017) om det femtiotal fiskarter som återfinns i den omgivande Östersjön eller i träsken och åarna på ön. Texten är illustrerad med fotografier av Björn Hjernquist. Den cirka 150 år äldre sammanställning som texten bygger på finns återgiven här: Alla Gotlands fiskar 1865/1866


Tankar om livet i ett fiskeläge

"Fisket här har i det närmaste upphört. Båtarna ligger oftast med magen i vädret. Men bodarna finns kvar och har inte sålts och blivit turistboende.  Nya generationer har tagit över och följer de oskrivna lagarna, som säger att bara kloka och små förändringar är tillåtna. Och alla har samma tolkning av vad som är klokt.

Här kan jag, särskilt vid midsommar, ingå i ett stort socialt sammanhang av många goda vänner, både unga och gamla. Här kan jag vid andra tidpunkter njuta av enslighet och lugn, känna havsvind och dito doft, vandra, bara sitta ett tag, tillfredsställa mitt behov av något som inte går att formulera."

Roland Olsson om Norbod i Vamlingbo, Spördagar nr 2, 2017Vör far vare glade - Tankeutbyte vid en strandbod på öns östra sida

 - Va som är bra me dehär sophämtninggi de är att nå kan man ak’ gratis ti’ stan.
 - Kan man?? 
- Jo, man bär’ kräupar ner i sopsäcken självar! 
- Naj! Däu är galn! Den malar di jo. 
- Va? Malar di sopsäcken!? Va di ska jävles... 

Allan Nilsson, ur Hej gamble Valu, 1973 (NärKontakten 2016)"Fiske i åhn sombliga åhr några Jädder"


Citatet ovan är hämtat från Jakob Ronstens bok Gotländska gårdar och ägor kring år 1700 och är, liksom bilden, återgivet i Haimdagar nr 3-4, 2016: Några historiska notiser om det tidiga 1700-talets gotländska invattensfiske. Läs hela artikeln här.

Bilden visar en flatäska i Gothemsån. Fotograf Arvid Ohlsson, okänt årtal. Bilden lånad från Erik W Ohlssons artikel Gotländskt invattensfiske, Från Gutabygd 1981, sid 103-115.Besöksvärt under alla årstider
Foto Pelle Öland Ericksson

Foto Ronny Sagebrand


Fiskelägen av riksintresse

Riksantikvarieämbetet har identifierat elva fiskelägen som i särskilt hög grad speglar gotländsk tradition:

Sigsarvestrand och Häftings stadar i Hangvar, Agbod i Gothem, Hammars i Norrlanda, Grynge i Gammelgarn, Vitvär i Ardre, Hus i Rone, Holm i Vamlingbo, Valbybodar i Fröjel, Kovik i Sanda och Gnisvärd i Tofta socken.

Dessa fiskelägen har ofta rötter i förhistoriska hamnlägen, består av bodar från 1600- till 1900-talet samt är byggda för redskapsförvaring och tillfällig övernattning för det husbehovsfiske som Gotlands bönder fordom bedrev då alla hade tillgång till stranden. 

Fiskelägena är inbördes olika, med oftast träbodar på västra och norra Gotland och stenbodar på östra och södra Gotland. De äldsta bodarna är byggda i skiftesverk eller knuttimring med gavelingång och faltak, de något yngre i sten med flistak på södra Gotland, de yngsta i resvirke med spån- eller papptak. Till fiskelägena hör båtlänningar eller bryggor, gistgårdar/braidningar för nättorkning, lysstänger med mera.


TACK FÖR
BESÖKET  
OCH
VÄLKOMMEN
ÅTER !


Foto Pelle Öland Ericksson


<<<  Hemsidan senast ändrad den 9 juli 2019 >>>Årsavgift för enskild 100 kr, 
för familj 150 kr
Ständig medlem 800 kr

////////////////////////////////////////


Museet = Gamla fiskeläget
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


/////////////////////////////////////////


Ċ
Georg Ekström,
Jul 21, 2018, 12:30 AM
Ċ
Georg Ekström,
Sep 23, 2018, 9:28 AM
Ċ
Georg Ekström,
Sep 23, 2018, 9:29 AM
Ċ
Georg Ekström,
Jan 29, 2019, 10:59 AM