Gotländska fiskelägen och fiskeplatser 

- nutida, äldre och alternativa namn och namnformer -

Den fiskelägesinventering som genomfördes 1973 omfattade över 
200 fiskelägen. Samtliga dessa fiskelägen finns praktiskt nog på en gemensam karta ( klicka här ).

Ett av fiskelägena (Tomtbod) är klassat som byggnadsminne.

Elva fiskelägen är av riksintresse för kulturminnesvården (Agbod, Gnisvärd, Grynge, Hammars (i Norrlanda), Holm/Holmhällar, Hus, Häftings, Kovik, Sigsarvestrand, Valbybodar och Vitvär).

Femtiotvå fiskelägen klassas som särskilt kulturhistoriskt värdefulla. 


I förteckningen här nedanför är ett sextiotal fiskelägen markerade med fet stil. Läs mer om dessa fiskelägen här 


Beteckningen SKV här nedanför anger förekomst av särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader i fiskeläget ifråga (Källa Region Gotland,  Gotlands Allehanda den 23 augusti 2014). Läs mer om de olika socknarnas kulturhistoriskt värdefulla byggnader på www.gotland.se/socknarA

Agbod (Gothem) RIKSINTRESSE /SKV

Ahlströms länning (Fårö)

Ajkesvik (Fårö)

Ajkgrunn (Burs)

Ajkstkakshulet (Sundre)

Ajnestadar (Fårö)

Ajpe (Silte)

Albystadar (Rute)

Ale (Rute)

Allstädar (Lummelunda)

Alnäsaviken (Fårö)

Alstäde (Stenkyrka)

Alsvik (Hablingbo)

Alvans (Rute)

Ar (Fleringe)

Askar (Fårö)

Aurbraust (Fårö)

Aurholm (Hangvar)

Aursviken (Fårö)

Austarbod (Grötlingbo) SKV

Austers (Fårö)

Austerviken (När)

Ava (Fårö)

Avakroken (Fårö)

Ava-skalar (Fårö)

 

B
Baju
 (Anga)
SKV

Bandelunda (Burs)

Barlastkajen (Klinte)

Barläst (Lärbro)

Barshage (Sundre) SKV

Berget (Fårö)

Besökarehagen (Hellvi)

Bibos (Sanda/Västergarn)

Bjärges länningar (Vamlingbo)

Björkumstädar (Lummelunda)

Blåhäll (Tofta)

Bläse (Fleringe)

Bodar (Fårö)

Bodbacke (Eksta)
Bodkrok (Grötlingbo)
Bodudd (Näs)
Bogeviken (Boge)

Bosakar (Näs)

Boklint (Hellvi)
Bostadar 

Boters (Anga)
Botvaldevik (Gothem)
Botvaldeviks gamla fiskeläge (Gothem) SKV
Botvide (Lau)

Boviken (Hellvi)

Bredsund

Brissund (Väskinde)

Britbod (Kräklingbo)

Broa (Fårö)

Brobod (Hamra)

Broungs (Bunge)

Brusviken (Väskinde)

Bryggan (Gothem)

Brändu (När, Lau)

Bungenäs (Bunge)

Bungeör (Bunge)

Burghamn (Sundre)

Burgsvik (Öja)

Burgsviken (Fide, Öja)

Busan (Eksta)

Buske (Västerhejde)

Bybod (Eke) SKV

Byngnu (Gothem)

Bäusu (Eksta)


D
Danbo (Gammelgarn)

Demmor (Fårö)

Djaupdy/Djaupdöi (När)

Djaupkrok (Eke) SKV

Djaupu (Fårö)

Djaupur (Fårö)

Djaupvik (Fleringe)

Djauvik (Kräklingbo)

Djaupvik (Eksta) SKV

Djauvik (Fröjel)

Djupvik (Eksta)

Djursvik

Djurvike (Fleringe)

Djuvik (Klinte)

Duckerstadar (Bunge)

Dämba (Fårö)

Dämba nya (Fårö)


E
Ejmundsbod (Hamra)

Enbacke

Enestader

Engmans


F

Falar (Öja) 

Falbodar (Öja)
Faludden (Öja)
SKV

Feifang (Fårö)

Ferse/Ferseviken (Östergarn) SKV

Fifang (Fårö)

Fitagarda (Fårö)

Flenviken (Hangvar)

Flisar (Sundre) SKV

Flundreviken (Visby)

Fluntings (När)

Fluntinge (Grötlingbo) SKV

Fluntingsbod (När)

Flusen (Burs)

Freggårds (Boge)

Friggars (Fårö)

Friggårds (Boge)
Frixarfebod (Grötlingbo)

Fröjelhamn (Fröjel)
Fågellunden (Boge)

Fårösund (Bunge)

Färjemansbostället (Bunge)

Färsviken (Östergarn)
G

Gairoten (Hangvar)
Gamlebro (Grötlingbo)

Gamle Broen (Ardre) SKV

Gamle Hamn (Ardre)

Gamlehamn (Fårö)

Gamle strand (Gothem)

Gammelhagslid (Bunge)

Gardbostrand (När/Lau)

Garnsvejk (Grötlingbo)

Garva(r)ns länning (Hangvar)

Gnisvärd (Tofta) RIKSINTRESSE / SSB

Gnisvärd Norra (Tofta)

Gostäde (Hall)

Graunvike (Havdhem)

Grostäde (Fleringe)

Grumpe/Grumpbod (Vamlingbo) SKV

Grumpvik (Vamlingbo)
Grundsudden (Kräklingbo)

Grundården (Näs)

Grunnar (Näs)

Grunnet (Fide)

Grunnsudden (Anga)

Grunnsudden (Gothem)

Grunnsviken (Fårö)

Grunnården (Anga)

Grynge (Gammelgarn) RIKSINTRESSE / SKV

Grönbjärs (Hall)

Grötlingboudd (Grötlingbo)

Gustavsvik (Visby)

Gustäde

Gyle (Boge)

Gylbod (Fide)

Gåsemora (Fårö)

Gåsholmen (Klinte)

Gärdsbacke (Eksta)

Gässle (Anga)


H
Hagalunda (Fårö)

Haganäs strand (Fårö)

Hagarsbajnsriv (Fårö)

Halls fiskeläge / Hallshuk (Hall) SKV

Hallsarvebod (När)

Hammarhagen (Rute)

Hammarnäs (När)

Hammars (Fårö)

Hammars (Norrlanda) RIKSINTRESSE
Hammars bodar (Kräklingbo)
Hammarstrand

Hammarsändan (Fårö)

Hammarudden (Kräklingbo)

Hangrebod (Gothem) SKV

Harudden (Hall)

Hau Gröno (Fleringe)

Haubjärgar (Öja) SKV

Haugbjärgar (Vamlingbo)

Haugsestrand (Gothem) 

Havdbodar (Östergarn)

Helgumannen (Fårö) SKV

Heligholmen (Vamlingbo)

Hempalänningen (Fårö)

Herrvik (Östergarn) SKV

Herta (Burs, När)

Hide (Hellvi)

Hideviken (Hellvi) 

Histilles (Kräklingbo)

Hjortersbod (Fide)

Hoburg (Sundre)

Hoburgsref (Sundre)

Hojgardsudden (När)

Holm (Vamlingbo) RIKSINTRESSE / SKV

Holmuddarna (Hablingbo)

Hultungs stadar (Bunge)

Hultungsvik (Bunge)

Hummelbosholm (Burs)

Hus (Rone) RIKSINTRESSE / SKV

Husbod (Fårö)

Husken (Rute)

Hyluvik (Fårö)

Häftings (Hangvar) RIKSINTRESSE / SKV

Hägurstadar / Stenstustadar (Bunge) SKV

Häusbod (Fårö)

Högårdsudden (När)

Hörte (Burs)


I
Irevik (Hangvar)

Ireviken (Hangvar, Stenkyrka)


J
Jauvika (Fårö)
SKV

Jufvik (Fröjel)

K
Kaksne (Vamlingbo)

Kalkugnskajen (Klinte)

Karlaviken (Fårö)

Karlen (Hellvi)

Karten (Rute)

Karthaken / "Furillens fiskeläge" (Rute) SKV

Kapellet (När)

Kapelludden (När)

Kappelshamn (Hangvar)

Katthammars (Östergarn)

Katthammarsvik (Östergarn) SKV

Katthamra (Östergarn)

Kaupmanhäll (Fårö)

Kelderholm (Boge)

Kettelvik (Vamlingbo)

Klasbod (Näs)

Klase (Sproge) SKV

Klasen (Grötlingbo) SKV

Klasen (Sundre)

Klasen (Vamlingbo) SKV

Klasården (Näs)

Klintehamn (Klinte)

Klintsbroviken (Fårö)

Kläppar (Gothem)

Kneippbyn (Västerhejde)

Koggrunn (Anga)

Kovik/Korumpu (Sanda) RIKSINTRESSE

Krakskär (Anga)

Krakstädar (Burs)

Kroken (Rone)

Kronvald (Eksta) SKV

Kronviken (Väskinde)

Kruttornet (Visby)

Kulhaken  (Vamlingbo)

Kulle (Eke)

Kullården (Eke)

Kvännakershamn (Silte)

Kyllaj (Hellvi)

Kyrkbingegrunn (Gothem)

Kyrkbinge strand (Gothem)


L
Langbjenne (Ardre)
SKV

Langhammarshammaren (Fårö)

Langstejtar 

Lansaholm (Fårö)

Laubostrand (När)

Lauterhorn /Lauterhamn (Fårö) SKV

Lavagrunnsändan (Fårö)

Laxskär (Hablingbo)

Lergrav (Rute) SKV

Lickershamn / "Ringvide" (Stenkyrka) SKV

Lilla Karlsö (Eksta)

Lillskär (Hamra)

Ljugarn (Ardre)

Lummelundsbruk (Lummelunda)

Lundarhage (Fleringe)

Lutterhorn (Fårö)

Långume länningar (Othem)

Länna (Othem)

Lörge (Hellvi)


M
Marbodar (Havdhem)

Marviken (Fårö)

Masrebod (Lau)

Massården (Fide, Öja)

Mattisesstadar (Bunge)

Mattsarvebod (Lau)

Medebys bodar (Gothem)

Mjauviken (Hablingbo)

Mojnerstadar (Bunge) 

Mulde (Fröjel)

Mybbisbod (Gothem)

Munkboudd (Vamlingbo)

Myrmynde (Tofta)

Mölnor (Fårö)


N
Nabbu/Nabban/Nabben (När)

Natudden (När)

Nisseviken (Näs, Havdhem)

Norderhamn (Eksta)

Norderhavde (Östergarn)

Norderlänningar (Bunge)

Norderstrand (Visby)

Norebod (Vamlingbo) SKV

Norra Gattet (Fleringe)

Norra Gattet (Fårö)

Norrhavde bodar (Östergarn)

Norr-länding (Lärbro) 

Nors (Hall)

Norsbod (Gothem)

Nors fjärdbodar (Gothem) 

Norsholmen (Fårö)

Nors stadar (Hall) SKV

Nybro (Grötlingbo)

Nye Broen (Ardre)

Nyen (När)

Nygärde (Lau)

Nyhamn (Bunge)

Nyhamn (Lummelunda)

Nyhamn (Lärbro)

Nymans

Nyork (Hablingbo)

Nystrand (Rone)

Nyudden (När)

Nårdrsnäckhusvejk (Vamlingbo)
Närbodar (När)

Närkhamn (När)

Närkholm (När)

Närshamn (När) SKV

Närsholm (När)

Näsbovik (Bunge)

Näsudden (Näs)

Nätbodar (Näs)

Nöiårk (Hablingbo)


O
Ojmundsbod (Hamra)


P
Petes/Petesviken (Hablingbo)
SKV

Petsarvebod (Eke)

Pilgårdsvik (När)


R
Raudaklint (Fårö)

Raudstajn (Rone)

Raukudd (Lärbro)

Rausteviken (Bunge)

Rivet (Sundre)

Rojrariv (Fårö)

Ronehamn (Rone)

Ronningsbod (Grötlingbo) SKV

Rumpen (Sanda)

Rumsbod (Hamra)

Rödsten (Rone)

Röklints fiske (Stenkyrka)


S
Salthamn (Väskinde)

Sandhamn (Fröjel)

Sandpallen (Anga)

Sandskallen (Silte)

Sandviken (Bunge)

S:t Olofsholm (Hellvi)

Siffristadar (Rute)

Sigdes länning (Östergarn)

Sigfride (Rute)

Sigsarvestrand (Hangvar) RIKSINTRESSE / SKV

Sikudden (Fårö)

Sikänden (Fårö)

Silden (Rute)

Sildnäs (Rute)

Sjaustrehammarn (Gammelgarn)

Sjaustru (Gammelgarn) SKV

Sjuströmmar (Othem, Boge)

Själsvejk (Fårö)

Själsö (Väskinde) SKV

Själsö fiskeri (Väskinde)
Sjöboudd (Öja)

Skalasandsvik (Fårö)

Skansudd (Eksta)

Skansen (Västergarn)

Skarnvik (Anga)

Skenholmen (Rute)

Skåneviken (Östergarn)

Skälvik (Gammelgarn)

Skälvik (Östergarn)

Skär (Fårö)

Skär (Lärbro)

Skäret (Öja)

Skärsbod (Näs)

Skärsbodar (Öja)

Skärsände (Fårö)

Slesbod (Grötlingbo) SKV

Slite (Othem)

Smöjen (Hellvi)

Snabben (Hablngbo)

Snarudden (Fårö)

Snosarve (Lau)

Snäckgärde (Lau)

Snäckvik (Vamlingbo)

Snäckänge (Norrlanda)

Stadar (Fårö)

Stafs (Tofta)

Stajnskär (Lärbro)

Stangbod (Näs)

Stapeludden (Grötlingbo)

Staplar (Grötlingbo)

Stav (Tofta)

Stenkyrkehuk (Stenkyrka)

Stenstu stadar (Bunge)

Stora Karlsö (Eksta)

Stora Vägume (Lärbro)

Storugns (Lärbro)

Stucks stadar (Bunge)

Stuckvikshamn (Öja)

Stugbod (Näs)

Stäugyl (Näs)

Stursvik (Fårö)

Stutsviken (Fårö)

Suderbod (Vamlingbo)

Suderhavde (Östergarn)

Sudersand (Fårö)

Sumpo (Grötlingbo)

Svajde (Alskog)

Svartdyen (Fleringe)

Svarthäll (Hangvar)

Sysne (Gammelgarn) SKV

Sändu (Fleringe)

Söderstrand (Visby)

T
Talle (Rone)

Tallården (Rone)

Tangen (Gothem)

Tjälders (Boge) 

Tjäldervik (Boge)

Tofta strand (Tofta)

Tomtbod (Burs, Rone) SKV

Trådstrand (När)

Trälgar (Fleringe)

Tubod (Fide) SKV

Tulkanäsriv (Fårö)

Tummungs (Gothem)

Tuten (Lau)

Tvemänning (Fårö)

Tällevika(Fårö)

Tällarivet (Fårö)

Tält (Gammelgarn)


U
Udden (Fide )

Ulsbod (Fårö)

Unghanseskär (Öja) SKV

Utstrand (Burs)


V
Vakten (Näs)

Vakti (Näs)

Vaktudden (Näs)

Vaktården (Näs)

Valar (Vamlingbo)

Valbergsbodar

Valbybodar (Fröjel) RIKSINTRESSE / SKV

Valbyte (Sanda, Västergarn)

Valleviken (Rute)

Vavle (Eksta)

Vaste kvarn (Lärbro)

Velle

Verkas länning (Fårö)

Verkegårds ländning (Fårö)      

Verkegards Norra (Fårö)

Verkegards Södra (Fårö)

Vestö (Hall)

Viges/Vigesbod (Grötlingbo)

Vikers (Boge)

Vike (Östergarn)

Vikstadar (Boge)
Vinorstadar (Fårö)

Visby fiskehamn (Visby)

Vitviken (Gothem)

Vitviken (Östergarn)

Vitvär (Ardre) RIKSINTRESSE / SKV

Vägomevik (Lärbro)

Väialmen (Fleringe)
Vändburgs gamla /fiskeläget/ (Hamra) SKV

Vändburg nya /hamnen/ (Hamra)

Västergarns fiskehamn (Västergarn)

Västergrunnar (Näs)

Västerviken (Fleringe)

Västlands länningar (Vamlingbo) SKV

Västra Grunnsvik (Fårö)

Västriv (Fårö)
Västöbod (Hall)


Y

Ygne (Västerhejde)


Å

Åar

Åminne (Anga)

Åminne (Gothem)


Ä

Änden (Fårö)

Ängestadar (Bunge)

Ängevik (Bunge)

Änggårde (Rone)

Ängmansskär (Gammelgarn)

Ängmansvik (Gammelgarn)


Ö

Örtbod (Näs)

Örtård (Näs)

Östbod (Näs)
Österbod (Grötlingbo)

Österby (Othem)

Östergarnsholm (Östergarn)Åter till första sidan

Fiskeplatser under 1600-talet

Fiskeplatser under 1700-talet

Fiskeplatser 1886

Fiskeplatser 1930

Antal strandbodar 1930 

Markägare 1930  

Nutida fiskehamnar

 

Läs mer om Gotlands fiskelägen

* Gotländska stränder, av Albert Eskeröd, med illustrationer av Erik Olsson, 1962

* Fiskelägen på Gotland, Länsstyrelsen i Visby, 1974

* Fiskelägen på Gotland, av Björn Håkansson, Från Gutabygd 1981, sid 124-139

* Strandfolk och fiskelägen på Gotland, av Carin Häglund och Tommy Söderlund, 1992

* En gammal strand, ett gammalt fiskeläge, av Ingvar Ronström, 2004