átváltási műveletek                                       home


Grammatikai áthelyezés

A magyar mondat szórendje 

Topik(ok) (Téma)

Fókusz

Ige

Bővítmények

Különleges jelentés

János

tegnap

elvitt

két könyvet Péternek.

A kifejezett cselekvés sikeres volt, nincs külön hangsúlyozott jelentés.

János

tegnap

két könyvet

vitt el

Péternek.

Annak a hangsúlyozása, hogy János két könyvet, nem pedig többet vagy kevesebbet vitt el Péternek.

János

tegnap

vitt el

két könyvet Péternek.

Tegnap volt az a nap, amikor János elvitte a könyveket Péternek. (A hallgatóság már ismeri a két könyv elvitelének tényét, csak az időpontot nem.)

János

vitt el

tegnap két könyvet Péternek.

Nem más, mint János vitte el a két könyvet Péternek.

Péternek

vitt el

tegnap János két könyvet.

Péter volt az, akinek János elvitt két könyvet.

János

tegnap

Péternek

vitt el

két könyvet.

A hallgató ismeri, hogy János elvitt két könyvet valakinek; a kihangsúlyozott rész az, hogy Péter kapta meg őket, nem pedig valaki más.

Elvitt

János tegnap két könyvet Péternek.

A cselekvés sikeresen befejeződött, a könyvek már Péternél vannak.

Két könyvet

tegnap

elvitt

János Péternek.

Két könyvet tényleg elvitt János tegnap Péternek, de lehet, hogy azonkívül mást is, illetve az is lehetséges, hogy nem a könyvek voltak köztük a legfontosabbak.

Két könyvet

vitt el

János tegnap Péternek.

János csupán két könyvet vitt el tegnap Péternek, semmi mást nem.