งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านควนสระแก้วได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

ขอแสดงความ ยินดีกับ เด็กชายศุภสิน ฝั้นเซี้ยน นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 โดยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในการแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา และได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติค ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


Comments