โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว

 
 
 
 
 
 

 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

 ขอแสดงความ ยินดีกับ เด็กชายศุภสิน ฝั้นเซี้ยน นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 โดยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในการแข่งขันกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา และได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติค ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านควนสระแก้วได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

โครงการผู้ว่าฯเยี่ยมบ้านยามบ่าย

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เยี่ยมชุมชนบ้านควนสระแก้วตามโครงการผู้ว่าฯเยี่ยมบ้านยามบ่าย และได้ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา ณ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว นางปุญณิกา ไกรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง

หน่วยงานราชการ สปก. ได้มอบพันธุ์ไก่ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสระแก้วเพื่อศึกษาเรียนรู้ตามกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง นางปุญณิกา ไกรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบ และชุมชนบ้านควนสระแก้วร่วมกันทำคอกไก่ให้กับโรงเรียน

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 4 จังหวัดตรัง

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 4 จังหวัดตรัง แนะนำให้ความรู้กับคณะครูโรงเรียนบ้านควนสระแก้วเกี่ยวกับการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม

 

กิจกรรมรำมโนราห์

 

นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสระแก้วฝึกซ้อมรำมโนราห์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้จังหวัดตรัง  โดยวิทยาภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูสำเริง กาญจนพรมภายใต้การควบคุมการฝึกซ้อมโดย นางปุญณิกา ไกรรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อำเภอเมืองตรังจัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านควนสระแก้วเป็นที่ดำเนินการโครงการ

กิจกรรมศึกษาดูงาน

 

คณะครูโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  นำโดยนางปุญณิกา ไกรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน   ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเกาะเสือจังหวัดพัทลุง  

 กิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตองกลุ่มทับเที่ยง 2555

 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โดย ผอ.ปุญณิกา ไกรรักษ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองหญิงและรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองชาย จากการแข่งกีฬาเปตอง กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยงเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

 กิจกรรมแข่งขันกีฬากรีฑากลุ่มทับเที่ยง 2555

 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

 เปิดใช้ถนนโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว

 นายแพทย์สุกิจ อัตโถปกรณ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เปิดถนนโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว คณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนบ้านควนสระแก้วให้การต้อนรับ

 

ตัวแทน ส.ส.ตรังมอบข้าวสารให้นักเรียน

ผอ.ปุญณิกา ไกรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ ข้าวสาร จากตัวแทน ส.ส. นายแพทย์สุกิจ อัตโถปกรณ์ เพื่อนำข้าวสารแจกจ่ายแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว

 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2555

โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โดย ผอ.ปุญณิกา ไกรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2555

 กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

 
โรงเรียนจัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสระแก้วเข้าวัดและร่วมทำพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ณ วัดเขาเพดาน  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์   2555   

 กิจกรรมอำลาอาลัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ได้จัดกิจกรรม อำลาอาลัย แก่นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555โดย นางปุญณิกา ไกรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โดย ผอ.ปุญณิกา ไกรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันตำบลนาโต๊ะหมิง ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลนาโต๊ะ หมิง ประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการกิจกรรมของโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

กิจกรรมร่วมแสดงความยินดี

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายก อบต. สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง ร่วมกันแสดงความยินดีให้กับ   ด.ช.ศุภสิน ฝั้นเซี้ยน ที่ได้รับ รางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม   ณ เมืองทองธานี โดย ผอ.ปุญณิกา ไกรรักษ์ ได้เรียนเชิญ ท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มาเป็นประธานในพิธี และประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี      

คณะครู/บุคลากร/นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสระแก้วยินดีต้อนรับ

ผู้อำนวยการ ปุญณิกา ไกรรักษ์

คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้นำชุมชนโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน นางปุญณิกา ไกรรักษ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 รายละเอียด

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

 กลุ่มโรงเรียนโรงเรียนทับเที่ยงจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนโรงเรียนบ้านควนสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ หาดราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรัง
 

กิจกรรมวันวชิราวุธ

 ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านควนสระแก้วได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันวชิราวุธ

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว  หมู่ที่ 6   ตำบลนาโต๊ะหมิง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000  โทร.0-7527-0122
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวตรีสุธา  ตัญจะโร  e-mail   pimlada54@gmail.com