Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetuksesta säädetään
taiteen perusopetuksesta annetussa laissa(633/1998) ja asetuksessa (813/1998).

Mikkelissä taiteen perusopetusta järjestävät Taito Itä-Suomi ry käsityötaiteessa, Mikkelin kansalaisopisto teatteritaiteessa, Mikkelin Taideyhdistys ry kuvataiteessa, Mikkelin musiikkiopisto musiikissa, Arto Kivekkään harmonikkakoulu harmonikkataiteessa sekä Etelä-Savon tanssiopisto ja La Carmencita tanssitaiteessa.

 


Ċ
Mervi Hotokka,
4.8.2014 klo 22.04
Comments