1. luokka

TAIDE-ELÄMYS


1.luokkalaisille lukuvuonna 2017 - 2018 taide-elämyksenä toimii kuvataiteilija Kirsimaria E.Törönen-Ripatin arkkitehtuuriin painottuneet vierailutuokiot kouluilla.


Tuokioissa perehdytään keskustelun ja havainnollisten esimerkkien kautta paikan
merkitykseen ikäryhmälle soveltuvalla tavalla: oppilaat pareittain
tutkivat valon ja värin merkitystä tilassa pienoismallin ja valonlähteiden avulla. Yhden tuokion kesto on 60 min.


Kirsimaria ottaa jokaiseen kouluun yhteyttä ja sopii tarkemman ajankohdan.
 


Comments