Kulttuuripolku on kulttuuripalveluiden sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden toteuttama kulttuuriopetussuunnitelma, joka tuo taiteen ja kulttuurin tasavertaisesti osaksi kaikkien mikkeliläisten 1. - 9.-luokkalaisten arkea. Kulttuuripolun kautta jokainen peruskoululainen käy joka vuosi jossakin kulttuurilaitoksessa, saa koululle vierailijoita eri taiteenaloilta tai pääsee osalliseksi taiteen ja kulttuurin kenttään.
 
Polun toimintaa ohjaa työryhmä, johon kuuluu edustajat varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista sekä kulttuuripalveluista. Kulttuuripalvelut toimittaa koululle info-materiaalin, jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin käytännönjärjestelyistä.