Etusivu

Juhani Pitkänen


Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lajin lisääntymistä ja käyttäytymistä, 
sekä selvittää lajin sopeutumista ihmisen muokkaamaan ympäristöön.
Tutkimusalueena on Ylivieska-Kannus ja Nivala. 


Kottaraisten pesäpoikasrengastaminen kohdistuu kahteen eri alueeseen, joihin on rakennettu kottaraiselle tarkoitettuja pönttöjä. Alueet sijaitsevat Ylivieskan Raudaskylällä  ja Kannuksessa.


Pöntöt on kiinnitetty peltoaukeilla sijaitseviin pylväsriveihin. Kannukseen on rakennettu monireikäisiä kerrostalopönttöjä ja Ylivieskan Raudaskylällä on aina yksi pönttö  pylväässä.


Kottaraisia kokoontuu parviksi Nivalan keskustan läheisyyteen.

Kottaraiset tutkimus  2016  rengastus.

Comments