2016-02-22:

Účastníkom seminára ďakujeme za to, že si našli čas a zapojili sa do diskusie o zviditeľnení sa na internete.

Uvádzame akciovú cenu pre umiestnenie virtuálnych prehliadok na Google Mapy, platnú len do 15. marca. Teraz iba €100!


2016-02-06:

Ďakujeme za Vašu účasť v tomto pilotnom projekte. Výsledky a štatistiky si možete prečítať v prílohách tlačovej konferencie  konanej dňa 5. 2.2016. Táto fáza bola úspešne realizovaná: 576 bodov mesta máme už na mape Kosice 3D+  http://kosice.virtualtour.city

Nové subjekty: ak nevidíte svoju inštitúciu/firmu na mape a máte záujem sa zpojiť do 2. (komerčnej) fázy projektu prosím vyplňte formulár Vaše otázky a/alebo navštívte náš najbližší Seminár 16. 2. 2016


2016-01-28:

V dňoch 1. - 5. februára bude realizovaný medzinárodný pilotný projekt Košice 3D+, ktorého cieľom je vytvorenie 3D+ viditeľnosti mesta (turistických aj obchodných subjektov) na portáli http://kosice.virtualtour.city .  

Návštevníci portálu z celého sveta sa môžu dozvedieť: aké sú aktuálne udalosti mesta, ako aj čo robiť, kde sa ubytovať, kde sa najesť a kde nakúpiť. Interaktívne prehliadky umožnia prechádzať ulicami, námestiami, kultúrnymi stánkami a obchodnými prevádzkami v Košiciach, alebo aj zavítať do 3D interiérov Vašej prevádzky a získať aj Vaše aktuálne informácie, ktoré si Vy môžete priebežne aktualizovať (napr. Vaša ponuka dňa). Viditeľnosť subjektu na Google Maps.

V prípade Vášho záujmu zapojiť sa do pilotného projektu a získať 3D prezentácie Vašej firmy/inštitúcie, v dňoch 1. - 5. februára zdarma, prosíme vyplniť tento prihlasovací dotazník.

Počet subjektov so sídlom v meste Košice v tomto pilotnom projekte je obmedzený na 500. Prihlášku vašej inštitúcie/firmy si môžete podať tu.
  Pre zobrazenie virtuálnej mapy kliknite na obrázok