7.Αστεράκια

Προπονητές : Ανδρή Κυριακή -  Παναγιώτου Αθανάσιος

Προπονήσεις : 

 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
 - 17:00-18:00 (5x5) - 17:00-18:00 (5x5) -

Ώρα προσέλευσης : 15 λεπτά πριν την προπόνηση