Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu 


Marmara Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

34722 Göztepe-İSTANBUL-TÜRKİYE

kemalettin@marmara.edu.tr

HAFTALIK PROGRAMI  DERS İÇERİKLERİ:   Eski Anadolu    Eski Mezopotamya    Doğu Anadolu ve Urartular    Eskiçağ Tarihi Kaynakları     

ÖZGEÇMİŞİ

 

Akademik Gelişim

Ø   2006: Profesör, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi

Ø   2000: Doçent, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi

Ø   1996: Yardımcı Doçent, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi

Ø   1993: Doktora, Yeni Kazı ve Yüzey Bulguları Işığında Diyarbakır/ Üçtepe ve Çevresinin Yeni Assur Dönemi Tarihi Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı

Ø   1988: Yüksek Lisans, Urartu Devleti'nin Güneybatı Sınırı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı

Ø   1984: Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi

Ø   1984: Lisans, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Araştırma Alanları

Ø       Demir Çağı’nda Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Ø       Urartu, Geç Hitit ve Yeni Assur Uygarlıkları

Üye Olduğu Meslek Kuruluşları

Þ    Societas Anatolica (Paris)

Þ    Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (İstanbul)

Verdiği Dersler

Ø          Eski Mezopotamya Tarihi (M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Lisans Dersi) 2 saat

Ø          Eski Anadolu Tarihi (M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, M.S.G.S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Lisans Dersi) 2 saat

Ø           Arkeolojiye Giriş (M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Lisans Dersi) 2 saat

Ø          Doğu Anadolu ve Urartu Tarihi (M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Lisans Dersi) 2 saat

Ø          Grek-Roma Tarihi (M.S.G.S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Lisans Dersi) 4 saat

Ø          Eskiçağ Tarihi Kaynakları/ Bibliyografyası (M.Ü. Eğitim Fakültesi, M.S.G.S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Lisans Dersi) 2 saat

Ø          Eski Doğu Tarihine Giriş (M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Dersi) 3 saat

Ø          Anadolu-Mezopotamya İlişkileri (M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Dersi) 3 saat

İdari Görevleri

Þ      M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı 2006-2008

Þ    M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcılığı 2004-2005

Þ    Doçent temsilcisi olarak M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi 2002-2005

Þ    Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Saymanı 1999-2000, Genel Sekreter 2000-2003

Þ    M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcılığı 1999-2000

Dergi Editörlüğü

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler adlı süreli yayının editörlüğü, 1997-2003

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü'nün ilk süreli yayını olan Haberler adlı dergi, yılda iki sayı çıkarılmakta olup içinde bir başmakale, ülkemizde arkeoloji alanında yeni basılan kitaplar, kitap tanıtımları, aynı yıl gerçekleştirilmiş olan kazı ve yüzey araştırmalarının kısa sonuçları ve enstitüden haberler yer almaktadır. Ayrıca burada master ve doktora tezleri, internet dünyasından haberler ile enstitü üyelerinin faaliyetleri konusundaki güncel gelişmeler duyurulmaktadır.

K. Köroğlu, 1997 yılında 3. sayıda üstlendiği editörlüğü 2003 yılına 15. sayıya kadar (12 sayı) yürütmüştür.

Uluslararası Atölye (workshop) Çalışması Organizasyonu, 2002

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü'nün ev sahipliğinde, 8-9 Kasım 2002 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen, "Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions" (Değişimi Tanımlama: Anadolu ve Yakın Çevresinde Bronz Çağı'ndan Demir Çağı'na Geçiş) konulu Uluslararası Atölye Çalışmasının organizasyon komitesinde, Bettina Fischer, Hermann Genz ve Eric Jean ile birlikte görev aldı.

Aynı komite, 2003 yılı içinde yayınlanan ve içinde, Opening; Session 1: Aegean, Balkans and Western Anatolia; Session 2: Cilicia, Cyprus and the Levant; Session 3: Southeastern Anatolia; Session 4: Central and Northern Anatolia; Session 5: Eastern Anatolia and Caucasus; Session 6: Natural Sciences; Session 7: Final Discussion başlıkları altında 29 sunum ve bunlarla ilgili tartışmaların yer aldığı aynı adlı kitabın editörlüğünü yapmıştır.

Katıldığı Projeler

Kazı Çalışmaları

Þ     

Diyarbakır/ Ziyaret Tepe Kazısı 2004-2007

Þ    Diyarbakır/Kavuşan Höyük Kazıları, 2001-2002

Þ    Mersin/ Yumuktepe Kazıları 1993-1999; 2003-2005

Þ    Van/ Karagündüz Mezarlığı Kazıları 1992-1993

Þ    Diyarbakır/ Üçtepe Höyüğü Kazıları 1988-1992

Þ    Van/ Gevaş Tarihi Türk Mezarlığı Kurtarma Kazıları 1988 -1991

Þ    Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları 1987-1991

Þ    Van/ Dilkaya Höyüğü Kazıları 1984

Þ    Malatya/ Köşkerbaba Höyüğü Kazıları 1984

Þ    Elazığ/ İmikuşağı Kazıları 1981-1984, 1986

Yüzey Araştırmaları

Þ    Diyarbakır/Çayırlıktepe ve Susamtepe Yüzey Araştırması 2002

Þ    Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Uluslar arası Yüzey Araştırması 1999

Þ    Mersin Yüzey Araştırması 1992

Þ    Diyarbakır Yüzey Araştırması 1986-1987, 1989-1991

Þ    Tunceli/ Munzur Vadisi (Konaktepe Baraj Alanı) Yüzey Araştırması 1989.

Þ    Urfa/ Harran Yüzey Araştırması 1987, 1989

Þ    Elazığ-Tunceli-Bingöl İlleri Yüzey Araştırması 1986-87   

Yürüttüğü Projeler

Ø      Anadolu’da Arami Kültürünün Yayılımı, Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Desteğinde, 2005-2006

Ø       “Anadolu-Kafkasya İlişkileri” başlıklı proje çerçevesinde Artvin-Ardahan İlleri Yüzey Araştırması, Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu Desteğinde 1995-1997.

 

YAYINLARI    

Kitaplar                 

Ø       Eski Mezopotamya Tarihi: Başlangıcından Perslere Kadar, İstanbul 2006, İletişim Yayınları.

Ø     Identifying Changes The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions. Proceedings of the International Workshop Istanbul, November 8-9, 2002, Editör, B. Fischer - H. Genz ve E. Jean ile birlikte, Istanbul 2003, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları.

Ø     Üçtepe I: Yeni Kazı ve Yüzey Bulguları Işığında Diyarbakır/ Üçtepe ve Çevresinin Yeni Assur Dönemi Tarihi Coğrafyası, Ankara 1998, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Ø      (Editör) 5. Yılında Yumuktepe, The V. Anniversary of the Excavations at Yumuktepe (1993-1997), İstanbul 1998, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları.

Ø     Urartu Krallığı Döneminde Elazığ (Alzi) ve Çevresi, İstanbul 1996, Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Kitapta Bölüm

Ø       “Sınır Tanımayan Boncuklar. Beads with no Frontiers”, Gönül Paksoy Koleksiyondan Kreasyona Boncuk. Beads from Collection to Creation, İstanbul 2007, Rezan Has Müzesi Y: 32-43 (G. Köroğlu ile birlikte).

Ø       “Anadolu Uygarlıklarından Yansımalar, Reflections of the Anatolian Civilizations”, Anadolu’da Pişen Toprak. Earth Fired in Anatolia, Gönül Paksoy Koleksiyonu, İstanbul 2007, Rezan Has Müzesi Y: 20-31 (E. Konyar ile birlikte).

Ø       Late Bronze Age at Yumuktepe: New evidence from Step-Trench South”, Mersin-Yumuktepe. A Reappraisal, Ed. I. Caneva, V. Sevin, Lecce 2004, Università degli Studi, Lecce: 73-83 (V. Sevin ile birlikte).

Uluslararası sempozyum ve kongre bildirileri

Þ      “New Comments on the Early/Middle Iron Age Chronology of Lake Van Basin”, Re-Assessment of Iron Ages Chronology in Anatolia and Related Regions. Anadolu ve İlgili Bölgelerin Demir Çağlar Kronolojisinin Yeniden Değerlendirilmesi 25-27 May 2005: Ancient Near Eastern Studies (E. Konyar ile birlikte) (baskıda).

Þ    “Meeting Point of the Cultures: Mersin-Yumuktepe Through the Ages”, Les Dossiers de I’IFEA, Patrimoines au present, (baskıda).

Þ       "The northern border of the Urartian kingdom", Anatolian Iron Ages 5, Proceedings of the Fifth Anatolian Iron Ages Colloquium held at Van, 6-10 August 2001, Ed. A. Çilingiroğlu, G. Darbyshire, London 2005, British Intitute of Archaeology at Ankara: 99-106.

Þ      "The Transition from Bronze Age to Iron Age in Eastern Anatolia", Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions Proceedings of the International Workshop Istanbul, November 8-9, 2002, Ed. B. Fischer - H. Genz - E. Jean - K. Köroğlu, Istanbul 2003, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Y: 231-244.

Þ      "Perspectives for Identifying Changes?", Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions Proceedings of the International Workshop Istanbul, November 8-9, 2002, Ed. B. Fischer - H. Genz - E. Jean - K. Köroğlu, Istanbul 2003, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Y: 315-317.

Ulusal sempozyum ve kongre bildirileri

Þ    “Ninth Preliminary Report on Excavations at Ziyaret Tepe (Diyarbakır Province), 2006 Season”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 2007: 155-170 (T. Matney, L. Rainville ve T. Vorderstrasse ile birlikte).

Þ    “Mersin Yumuktepe Höyüğü 2004 Yılı Kazı Çalışmaları”, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, Ankara 2006: 105-116 (I. Caneva, G. Köroğlu ve T. Özaydın ile birlikte).

Þ    “2003 Yılı Yumuktepe Höyüğü Kazıları”, 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, Ankara 2005: 203-214 (I. Caneva, G. Köroğlu ve T. Özaydın ile birlikte).

Þ    "Kavuşan Höyük 2002 Yılı Kazısı", 25. Kazı Sonuçları Toplantısı II, Ankara 2004: 279-288 (G. Kozbe ile birlikte).

Þ    "Kavuşan Höyük 2001 Kazısı", 24. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 2003: 139-150 (G. Kozbe ve H. Sağlamtimur ile birlikte).

Þ    "1997 Yılı Artvin-Ardahan İlleri Yüzey Araştırması", XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı I, Ankara 1999: 143-160.

Þ     "1996 Yılı Artvin-Ardahan İlleri Yüzey Araştırması", XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı I, Ankara 1998: 127-156.

Þ     "1995 Yılı Artvin-Ardahan İlleri Yüzey Araştırması", XIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı I, Ankara 1997: 369-395.

Þ     "1995 Yılı Mersin/ Yumuktepe Kazıları", XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 1997: 23-41 (V. Sevin, I. Caneva ile birlikte).

Þ    "Mezopotamya'da 'Yeni Yıl' Törenleri: Nevruz'un Kökeni", Türk Dünyasında Nevruz, Yayına Hazırlayan N. Devlet - E. G. Naskali, İstanbul 1999: 35-39.

Þ    "İmikuşağı Kazıları, 1984", VII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1986: 163-179 (V. Sevin ile birlikte).

Makaleler (uluslararası dergilerde)

Ø        “Report on Excavations at Ziyaret Tepe, 2006 Season”, Anatolica, 33, 2007: 23-74. (T. Matney, L. Rainville, A. Keskin, T. Vorderstrasse, N. Ö. Fındık ve A. Donkin ile birlikte).

Ø      “Excavations in Operation K” Archaeological Investigations at Ziyaret Tepe 2003-2004 (içinde bölüm), Ed. T. Matney, L. Rainville, Anatolica 31, 2005: 31-35.

Makaleler (ulusal dergi ve kitaplarda)

Þ    Urartu Kaya Mezar Geleneği ve Doğu Anadolu'daki Tek Odalı Kaya Mezarlarının Kökeni”, Arkeoloji ve Sanat 127, 2008: 21-38.

Þ Yukarı Dicle bölgesinde Yeni Assur Krallığı sonrasına ilişkin kültürel değişimin tanımlanması: Geç Demir Çağı ve Hellenistik Dönem'in izleri",  Muhibbe Darga Armağanı, Ed. T. Tarhan, A. Tibet, E. Konyar, İstanbul 2008: 335-344.

Þ      “Dicle Kıyısında 10 Yıllık Kazı Çalışmaları: Ziyaret Tepe Projesi 1997-2006”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 23, 2007: 12-14 (T. Matney ile birlikte).

Þ      New Observations on the Origin of the Single-Roomed Rock-Cut Tombs of Eastern Anatolia”, Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan. VITA. Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, Ed. M. Alparslan, M. Doğan-Alparslan, H. Peker, İstanbul 2007: 445-456.

Þ       “Susam Tepe ve Çayırlık Tepe Intensif Yüzey Araştırmaları, 2002”, Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları: Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 2002, Ed. N. Tuna, J. Velibeyoğlu, (G. Kozbe ile birlikte) baskıda.

Þ      “Kavuşan Höyük 2002 Yılı Kazısı”, Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları: Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 2002, Ed. N. Tuna, J. Velibeyoğlu, (G. Kozbe ile birlikte) baskıda.

Þ      Van Gölü Havzasında Erken Demir Çağı Problemi”, Arkeoloji ve Sanat 119, 2005: 25-38 (E. Konyar ile birlikte).

Þ       “Doğu Anadolu Kaya Mezar Gelenekleri”, Arkeo Atlas 4, 2005: 120-121.

Þ      “Kavuşan Höyük 2001 Yılı Kazısı: 2001 Excavations at Kavuşan Höyük”, Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmaları: Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 2001, Ed. N. Tuna, J. Greenhalgh, J. Velibeyoğlu, Ankara 2004: 463-503 (G. Kozbe ve H. Sağlamtemir ile birlikte)

Þ      "Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'ın Özgeçmişi ve Yayınları", Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 15, 2003: 5-8.

Þ      "Kavuşan Höyük 2001 Yılı Kazıları", Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 14, 2002: 13-14 (G. Kozbe-H. Sağlamtimur ile birlikte).

Þ    "Demir Çağı'nda Yukarı Dicle Bölgesi", Anadolu Araştırmaları XVI, 2002: 449-475.

Þ      "Kuzeydoğu Anadolu'nun İlk Kurganlar ve Stratejik Kaleler Şehri: Ardahan'da Dün, Bugün", Art Decor 4, 2001: 124-129.

Þ      "Urartu Krallığı'nın Kuzey Yayılımı ve Qulha Ülkesinin Tarihi Coğrafyası", Belleten LXIV/241, 2001: 717-741.

Þ      "M. Ö. II. Binyılın İlk Yarısında Doğu Anadolu'da Büyük Fırat Taşkınları, Tufanı Anımsatan Sel Baskınları", Toplumsal Tarih 91, 2001: 26-31.

Þ    "Yumuktepe Excavation and Surveys in the Surrounding Region", Istanbul University's Contributions to Archaeology in Turkey, Ed. O. Belli, İstanbul 2001: 76-79 (V. Sevin, I. Caneva ve G. Köroğlu ile birlikte).

Þ    "Yumuktepe Kazısı ve Çevre Araştırmaları", Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi (1933-1999), Ed. O. Belli, Ankara 2000: 91-96, (V. Sevin, I. Caneva ve G. Köroğlu ile birlikte).

Þ    "Çıldır Kurganları, The Kurgans of Çıldır", Arkeoloji ve Sanat 96, 2000: 2-11.

Þ    "Assur - Urartu Yazılı Belgeleri ve Arkeolojik Kalıntılar Işığında Alzi/ Enzi Ülkesi (Elazığ Bölgesi) Tarihi Coğrafyası", Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, Ankara 1995: 359-366.

Þ    "Doğu Anadolu Kökenli İnsan (Kadın) Yüzlü Kaplar", Arkeoloji ve Sanat 68, 1995: 25-32. 

Þ    "Palu Yazıtı Üzerine Bir Not", Anadolu Araştırmaları XI, 1989: 123-126 (Ali M. Dinçol ile birlikte).

Bibliyografya, Kitap Tanıtımı, Kısa Haber Yazıları

Þ    "Yumuktepe Höyüğü Kazıları, 1999", Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 9, 2000: 11-12 (V. Sevin-I. Caneva ile birlikte)

Þ    "Yakar, J., Ethnoarchaeology of Anatolia, Rural Socio-Economy in the Bronze and Iron Ages, Jerusalem 2000", Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 10, 2000: 4-6.

Þ     "Akyurt, İ. M., "M.Ö. 2. Binde Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri, Ankara 1998", Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 9, 2000: 6.

Þ     "Altan Çilingiroğlu, Urartu Krallığı Tarihi ve Sanatı, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayını, İzmir 1997", Belleten LXIII/ 238, 2000: 955-959.

Þ    "Yumuktepe Kazıları, 1997", Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 5, 1998: 5 (V. Sevin-I. Caneva ile birlikte).

Þ    "1997 Yılı Artvin-Ardahan İlleri Yüzey Araştırması", Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 5, 1998: 11.

Þ    "Veli Sevin, İmikuşağı I (6.-1. Yapı Katları), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Dizi 6-Sa.47, Ankara 1995, 153 sayfa+ 55 resim, 61 levha", Belleten LX/ 229, 1997: 819-822.

Þ    "Artvin-Ardahan İlleri Yüzey Araştırmaları", Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 3, 1997: 7.

Þ     "Prof. Dr. Afif Erzen Bibliyografyası", Anadolu Araştırmaları XIV, 1996: 21-32 (A. Özfırat ve H. Sivas ile birlikte).

Þ    "Paul E. Zimansky, Ecology and Empire: The Structure of the Urartian State, Studies in the Ancient Oriental Civilisation No. 41, Chicago 1985" Belleten LIV/ 211, 1991: 1277-1280.