สมมุติฐานของการศึกษา

  รวบรวมคำสุภาษิตเเล้วคำพังเพย เพื่อนทำให้ได้รู้ความหมายเเละคำต่างๆจากสำนวนไทย

Comments