ขั้นตอนการทำ

  การทำปลาส้ม

ปลาส้มเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้ผลผลิต
ทางการเกษตร ที่เหลือกินเหลือใช้เก็บไว้ได้นานกว่าปกติ
ทำให้มีอาหารบริโภคตลอดปี ปลาส้มมีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยม    
ของผู้บริโภคทั่วไป

ปลาส้มมีอัตราส่วนในการทำดังนี้

1. ปลาตะเพียน1 กิโลกรัม
2. กระเทียมโขลกละเอียด 1 ขีด
3. ข้าวเหนียว1 ขีด ( นำไปนึ่งให้สุกแล้วล้างน้ำสะอาด 1 น้ำ )
4. เกลือ 1/2 ขีด

ขั้นตอนการทำปลาส้ม

1. นำปลามาขอดเกล็ด ควักพุงและไข่แยกไว้ต่างหาก
บั้งตัวปลา 3-4 มีด นำไปล้างน้ำเปล่า 1 น้ำ
ตามด้วยการล้างคาวปลาด้วยการล้างน้ำสารส้ม 1 น้ำ
แล้วล้างน้ำเปล่าอีก 1 น้ำ

2. นำปลาไปแช่น้ำซาวข้าวทิ้งไว้ 10 นาที
เพื่อให้เนื้อปลาแข็งไม่เละ นำปลาที่แช่น้ำซาวข้าวได้ที่แล้ว
ใส่ตะกร้าตั้งทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำ

3. นำปลามาคลุกกับเกลือแล้วนวดด้วยมือ
หากปลาตัวใหญ่ก็ใช้ไม้แบน ๆทุบตัวปลา
เพื่อให้เกลือเข้าถึงเนื้อปลาข้างใน

4. เคล้ากระเทียมและข้าวเหนียวให้เข้ากันไว้ในกะละมัง
แล้วนำปลาที่นวดกับเกลือแล้วลงไปคลุกเคล้าให้ทั่ว
จับปลาเรียงลงในถังพลาสติกอัดให้แน่น
เพื่อที่จะบรรจุตัวปลาให้ได้มากที่สุด
ปิดฝาทิ้งไว้ 1 คืนก็รับ ประทานหรือจำหน่ายได้
หากใครชอบเปรี้ยวหน่อยก็ทิ้งไว้ 3-4 วัน

 อ้างอิง   http://school.obec.go.th/bnongko/activities/fish1.htm

  วิดีโอ YouTube