Tevékenységünk

A kórházba kerülő gyerekek egyik nagy kihívása az, hogy lépést tudjanak tartani az iskolai tananyaggal és az őket visszaváró osztálytársaikkal, barátaikkal.  Ehhez igyekszik a KórházSuli segítséget nyújtani.


Programunknak három pillére van:


-  A kórházba kerülő diákok az őket segítő kórházpedagógus támogatásával kapcsolatba kerülnek egy-egy olyan középiskolai csapattal (szaktanár, diákok), amely személyre szabottan, az ő számukra fejleszt online, interaktív tananyagot. A fejlesztett anyag Moodle platformon készül.


Személyes mentorálás, illetve skype-on keresztüli korrepetálás. Az otthonukban gyógyuló gyerekeknek egyetemisták segítenek a tanulásban mentortanári segítség és szülői felügyelet mellett.


- Évente megrendezésre kerülő egy kiállítás, amely során egy közös alkotó tevékenység keretében azonos témakört dolgoznak fel beteg és egészséges gyerekek.  Ennek célja, hogy – átlépve az iskolai kereteteket - ilyen módon is összekössük a benti és kinti világot.


 Egy olyan rendszert építünkami a gyerekek:


kooperációjára (a tananyagfejlesztő csapatokban minden tag más-más rész kidolgozásáért felelős, a végén ezt kell összerakniuk ahhoz, hogy egy fejlesztés elkészüljön),

kreativitására (a tananyag feldolgozása nem a tankönyv szövegének átmásolása, hanem nagyon sok forrás megismerése és beépítése, saját videó készítés stb.), 

- a kommunikációs képességük fejlesztésére (a diákok mentorrá válhatnak, akik aztán a program  betanítóivá válnak, előadásokat tartanak, maguk is személyesen mentorálnak beteg gyerekeket),

IKT eszköztáruk folyamatos bővítésére épül. Programunk hiánypótló, mert elősegíti:


- a betegség miatt a tanulásban lemaradó gyerekek visszailleszkedését,

- az egészséges fiatalok társadalmi érzékenyítését,

- a XXI. századi oktatási eszközök széles körű terjesztését,

- a tanárképző intézményekbe járó fiatalok  látókörének szélesítését.