Úvod

Poskytuji gramatickou (pravopis + interpunkce) a stylistickou korekturu českého textu. Vyhledám a opravím případné chyby ve Vaší školní, bakalářské, magisterské či diplomové práci. 

Korektury realizuji buď na počítači, nebo opravuji již vytištěný text.