ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการาม

            กำหนดการและตารางการปฏิบัติธรรม       

ประจำวันเสาร์-วันอาทิตย์ ณ วัดพิชยญาติการาม

    วันเสาร์
    06.00 น. - ลงทะเบียน รับชุดขาว รับประทานอาหารเช้า
    08.00 น. - พร้อมกัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ทำวัตรเช้าโดยพร้อมเพรียงกัน นำโดย : พระวิสุทธิธีรพงค์ หรือผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมาย
    08.45 น. - พิธีบวชเนกขัมมบารมี สมาทานศีล 8
    09.30 น. - สมาทานกรรมฐาน-ปฏิบัติกรรมฐาน
    11.00 น. - พักรับประทานอาหาร (ที่โรงทาน) พักผ่อนตามอัธยาศัย
    13.00 น. - บรรยายธรรม ถาม-ตอบปัญหา - กฎแห่งกรรม โดย : แม่ชีทศพร
    16.00 น. - พักดื่มน้ำปานะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
    17.00 น. - ทำวัตรเย็น-ปฏิบัติกรรมฐาน โดย : ผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมาย
    21.00 น. - พักผ่อน

    วันอาทิตย์
    04.00 น. - สัญญาณระฆัง
    05.00 น. - ทำวัตรเช้า-ปฏิบัติกรรมฐาน โดย : ผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมาย
    07.00 น. - รับประทานอาหารเช้า (ที่โรงทาน)
    08.00 น. - ฟังโอวาทเทศนา (หลวงพ่อเจ้าอาวาส)
    09.00 น. - ร่วมพิธีถวายสังฆทาน โดย : แม่ชีทศพร บุญเทวาพิทักษ์ธรรม
    11.00 น. - พักรับประทานอาหาร (ที่โรงทาน)
    13.00 น. - บรรยายธรรม ถาม-ตอบปัญหา กฎแห่งกรรม โดย : แม่ชีทศพร

    หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 ระเบียบการปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรม  
  • จะต้องมาบวชพราหมณ์ นุ่งขาวห่มขาว ที่วัด (บวชเช้าวันเสาร์-สึกลาวันอาทิตย์)
  • กรอกใบสมัครและรับหมายเลขที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ ในเช้าวันเสาร์ไม่เกินเวลา 06.30 น.
  • รับชุดขาวพร้อมหนังสือสวดมนต์ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน (สำหรับเครื่องนอนจะแจกหลังทำวัตรเย็น)
  • ของใช้ส่วนตัว กรุณาจัดเตรียมมาเอง
  • ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ ในขณะสวดมนต์ และในขณะที่แม่ชีสอนธรรมะ 
  • รับประทานอาหารได้ที่โรงทาน ตั้งแต่เช้า-เที่ยงวัน
  • กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาด ห้องน้ำ-ห้องนอน-โรงทาน-อุโบสถและบนพระปรางค์ (ห้ามนำอาหารไปทานโดยเด็ดขาด)
  • สึกในวันอาทิตย์ ก่อนสึกกรุณาช่วยทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องนอนและบริเวณวัดเพื่อเป็นบุญกุศลแก่ตัวท่านเอง
  • ชุดขาว เครื่องนอน และหนังสือสวดมนต์ คืนได้ที่โต๊ะลงทะเบียน
  • วันโกน-วันพระ แม่ชีไม่รับเปิดกรรม
    นำ บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ /ใบขับขี่ มาด้วย เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
    กรณีวันสำคัญทางศาสนา หรือวันหยุดยาว กรุณาเตรียมชุดขาวมาเผื่อด้วย เนื่องจากมีผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก บางท่านอาจได้รับชุดขาวไม่ทั่วถึง
 สำนักงานวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
โทรศัพท์ 
                              02-861-4530
                              02-861-5425
                              02-861-4319
                              02-438-4442  
                              02-861-4533
                              02-517-6377
                              02-918-8916
                              01-622-7499   
สายรถเมลที่ผ่าน สาย 56, 542, 57   


     
Comments