Конкурси

На 15 март 2019 г. Светослава Пейчева-Пенчева спечели стипендията по Проекта "Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа"

За нуждите на оперативната работа по проекта, предлагам да одобрите конкурс за: 
 • Една стипендия за пост-доктор в размер на 6 * 800 лв. от 15.03.2019 г. до 31.08.2019 г. 
Обща сума: 4 800 лв. 

Всички кандидати трябва да изпратят молба със свободен текст за участие в конкурса за стипендията до ръководителя на проекта доц. д-р Со Йънг Ким (kr.project@abv.bg). 

Към молбата трябва да бъде приложено препоръчително писмо от преподавател в катедра „Кореистика”. Кандидатите са длъжни да представят мотивационно писмо, в което да обосноват своята работа по проекта „Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа”. 

Срокът за кандидатстване е до 14 март 2019 г. Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до 15 март 2019 г.

На 15 ноември 2018 г. Елена УгриноваМарина Ангелова, Тина Белчева, Елисавета Михалкова, Цветина Цветанова и Светослава Пейчева-Пенчева спечелиха стипендиите по Проекта "Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа"

За нуждите на оперативната работа по проекта, предлагам да одобрите конкурс за:
 1. Две стипендии за студенти, обучаващи се за ОКС „бакалавър”, в размер на 9 * 137 лв. от 15.11.2018 г. до 31.07.2019 г. 
 2. Една стипендия за студенти, обучаващи се за ОКС „магистър”, в размер на 10 * 252 лв. от 15.11.2018 г. до 31.08.2019 г. 
 3. Две стипендии за студенти, обучаващи се за ОКС „магистър”, в размер на 5 * 252 лв. от 15.11.2018 г. до 31.03.2019 г. 
 4. Една стипендия за пост-доктор в размер на 4 * 1200 лв. от 15.11.2018 г. до 28.02.2019 г. 
Обща сума: 12 306 лв.

Всички кандидати трябва да изпратят молба със свободен текст за участие в конкурса за стипендиите до ръководителя на проекта доц. д-р Со Йънг Ким (kr.project@abv.bg).

Към молбата трябва да бъде приложено препоръчително писмо от преподавател в катедра „Кореистика”. Кандидатите са длъжни да представят мотивационно писмо, в което да обосноват своята работа по проекта „Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа”. 

Срокът за кандидатстване е до 14 ноември 2018 г. Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до 15 ноември 2018 г.

Победителите в Третия конкурс за написване на есе на корейски език са следните:
На 1 ноември 2017 г. Десислава Веселинова, Елисавета Михалкова, Цветина Цветанова, Цветомир Крумов и Светослава Пейчева-Пенчева спечелиха стипендиите по Проекта "Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа"

За нуждите на оперативната работа проектът обявява конкурс за:
 1. Една стипендия за студенти, обучаващи се за ОКС „бакалавър”, в размер на 8 * 150 лв. от 01.11.2017 г. до 30.06.2018 г.
 2. Три стипендии за студенти, обучаващи се за ОКС „магистър”, в размер на 10 * 420 лв. от 01.11.2017 г. до 31.08.2018 г.
 3. Една стипендия за пост-доктор в размер на 10 * 960 лв. от 01.11.2017 г. до 31.08.2018 г.
Обща сума: 23 400 лв.

Всички кандидати трябва да изпратят молба със свободен текст за участие в конкурса за стипендиите до ръководителя на проекта доц. д-р Со Йънг Ким (kr.project@abv.bg).

Към молбата трябва да бъде приложено препоръчително писмо от преподавател в катедра „Кореистика”. Кандидатите са длъжни да представят мотивационно писмо, в което да обосноват своята работа по проекта „Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа”.

Срокът за кандидатстване е до 31 октомври 2017 г. Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до 1 ноември 2017 г.

Победителите във Втория конкурс за написване на есе на корейски език са следните:
На 28 февруари 2017 г. Светослава Пейчева-Пенчева спечели стипендията по Проекта "Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа"

За нуждите на оперативната работа проектът обявява конкурс за: 
 • Една стипендия за пост-доктор в размер на 6 * 800 лв. от 01.03.2017 г. до 31.08.2017 г.
Обща сума: 4 800 лв. 

Всички кандидати трябва да изпратят молба със свободен текст за участие в конкурса за стипендиите до ръководителя на проекта доц. д-р Со Йънг Ким (kr.project@abv.bg). 

Към молбата трябва да бъде приложено препоръчително писмо от преподавател в катедра „Кореистика”. Кандидатите са длъжни да представят мотивационно писмо, в което да обосноват своята работа по проекта „Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа”. 

Срокът за кандидатстване е до 27 февруари 2017 г. Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до 28 февруари 2017 г.

На 23 ноември 2016 г. Стела Младенова спечели стипендията по Проекта "Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа"

За нуждите на оперативната работа проектът обявява конкурс за: 
 • Една стипендия за студенти, обучаващи се за ОКС „бакалавър”, в размер на 5,955 лв. от 07.03.2017 г. до 18.05.2017 г. или от 07.06.2017 г. до 12.08.2017 г. 
Обща сума: 5 955 лв.

Всички кандидати трябва да изпратят молба със свободен текст за участие в конкурса за стипендиите до ръководителя на проекта доц. д-р Со Йънг Ким (kr.project@abv.bg).

Към молбата трябва да бъдат приложени препоръчително писмо от преподавател в катедра „Кореистика” и декларация за средния успех от предходните години (сумата от всички положени изпити, разделена на техния брой). Кандидатите са длъжни да представят мотивационно писмо, в което да обосноват своята работа по проекта „Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа”. 

Срокът за кандидатстване е до 16 ноември 2016 г. Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до 23 ноември 2016 г.

На 31 октомври 2016 г. Маргарита Кичукова спечели стипендията по Проекта "Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа"

За нуждите на оперативната работа проектът обявява конкурс за:
 • Една стипендия за студенти, обучаващи се за ОКС „бакалавър”, в размер на 9 * 150 лв. от 01.11.2016 г. до 31.07.2017 г.
Обща сума: 1 350 лв.

Всички кандидати трябва да изпратят молба със свободен текст за участие в конкурса за стипендиите до ръководителя на проекта доц. д-р Со Йънг Ким (kr.project@abv.bg).

Към молбата трябва да бъде приложено препоръчително писмо от преподавател в катедра „Кореистика”. Кандидатите са длъжни да представят мотивационно писмо, в което да обосноват своята работа по проекта „Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа”.

Срокът за кандидатстване е до 28 октомври 2016 г. Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до 31 октомври 2016 г.

Победителите в Първия конкурс за написване на есе на корейски език са следните:
На 15 май 2016 г. Ирина Андреева, Зорница Стефанова, Виолета Касева и Светослава Пейчева-Пенчева спечелиха стипендиите по Проекта "Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа"

За завършването на основите за учебно-образователна дейност проектът обявява конкурс за стипендии както следва:
 1. Една стипендия за студенти, обучаващи се за ОКС „бакалавър”, в размер на 9 * 150 лв. от 01.10.2016 г. до 30.06.2017 г.
 2. Две стипендии за студенти, обучаващи се за ОКС „магистър”, в размер на 7 * 700 лв. от 01.10.2016 г. до 30.04.2017 г.
 3. Една стипендия за докторант в размер на 6 * 400 лв. от 01.09.2016 г. до 28.02.2017 г.
Обща сума: 13 550 лв.

Всички кандидати трябва да изпратят молба със свободен текст за участие в конкурса за стипендиите до ръководителя на проекта доц. д-р Со Йънг Ким (kr.project@abv.bg).

Към молбата трябва да бъде приложено препоръчително писмо от научния ръководител на кандидата или от преподавател в катедра „Кореистика”. Кандидатите са длъжни да представят мотивационно писмо, в което да обосноват своята работа по проекта „Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа”.

Срокът за кандидатстване е до 30 април 2016 г. Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до 15 май 2016 г.