HomeNASE USLUGE

Obrt kordinata bavi se izradom kalupa za inercijsko prešanje polimera, izradom kalupa za tlačni lijev,
kalupi za termoformiranje, kalupe za puhanu ambalažu. Izrađujemo modele u drvu, plastici ili aluminiju. 
Nudimo usluge popravka i dorada na Vašim alatima i napravama te usluge kordinatnog bušenja rupa, izrada elektroda za eroziju i erodiranje, bušenje dubokih rupa na horizontalnoj glodalici (borverk).
Također nudimo usluge serijske proizvodnje manjih i većih serija od čelika, plastike, aluminija...
Nudimo usluge planskog brušenja te brušenja motornih glava.