• Thailand Education Summit 2014 by Google วันที่ 5-6 กันยายน 2557 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้รับเชิญให้ร่วมงาน Thailand Education Summit 2014 by Google ณ เดอะสุโกศลโฮเท็ล(ชื่อเด ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2557 09:46 โดย Sawan STP
 • งานประชุมสัมมนา KTI [อัลบั้มภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 22 ส.ค. 2557 02:18 โดย Sawan STP
 • แบบประเมินการประชุมสัมมนา Google Apps
  ส่ง 20 ส.ค. 2557 01:28 โดย Sawan STP
 • เตรียมความพร้อมงานเปิดตัว KTI วันที่ 13 สิงหาคม 2557 รองผู้อำนวยการและตัวแทนครู โรงเรียนแกนนำในการใช้ Google Apps for Education ได้แก่ สุรธรรมพิทักษ์  ราชสีมา  สุรนารีวิทยา  บุญวัฒนา ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2557 05:36 โดย Sawan STP
 • Korat Technology Innovator  Korat Technology Innovator
  ส่ง 7 ส.ค. 2557 04:45 โดย Sawan STP
 • เปิดตัว Korat Technology Innovator      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เปิดตัวงาน Korat Technology Innovatorในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.ณ โรงเรียนสุรธรรมพ ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2557 04:36 โดย เอกรินทร์ ศรีผ่อง
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • Google Apps Training For Teacher at Srisuk School การอบรมขยายผลการใช้ Google Apps ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม.31  โดยวิทยากร KTIสรรญ์ มากทรัพย์
  ส่ง 29 ต.ค. 2557 21:45 โดย Sawan STP
 • Google Apps Training For Teacher at Chok Chai Samakee School วันที่ 24 ตุลาคม 2557 KTI ทีมได้รับเชิญให้ไปอบรมขยายผลการใช้ Google Apps เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะครูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี สังกัด สพม ...
  ส่ง 29 ต.ค. 2557 21:30 โดย Sawan STP
 • Google Apps Training For Teacher at URRW School วันที่ 13-14 ตุลาคม 2557 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา จัดอบรม Google Apps for Education ให้กับครูเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยม ...
  ส่ง 29 ต.ค. 2557 21:46 โดย Sawan STP
 • อบรม Google Apps โรงเรียนเสิงสาง วันที่ 30 สิงหาคม 2557 KTI ทีมได้รับเชิญให้ไปอบรมขยายผลการใช้ Google Apps เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะครูโรงเรียนเสิงสาง สังกัด สพม.31 ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2557 23:05 โดย Sawan STP
 • โรงเรียนภู่วิทยาขยายผล Google Apps For Education นายสุพล  จอกทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ Google Apps For Education ให้แก่คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนภู่วิทยา ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2557 05:26 โดย Sawan STP
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลด


เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.31