การบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562


https://drive.google.com/file/d/1fqULgaxSGZz5IM6U8f6dLODxkVDEIVar/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1py7W13CCjTisAgV4u2nPR3PmJ855ZoRA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRg8weirUhjBUlc3F2ZF_dC7YH-orbQ9/view?usp=sharing


จำนวนนักเรียนออกกลางคัน <<< คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ตารางตรวจพินิจ  <<< คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน รายโรง  <<< คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 10 มิ.ย.2562 <<< คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


Comments