https://sites.google.com/site/korat4goth/home/909.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=qqoAQcdaGek



https://www.youtube.com/watch?v=XfhM0k9H8LI



วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายปราโมทย์ แสนกล้าผอ. สพป.นครราชสีมาเขต 4 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเขาใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 และโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ในการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 กันยายนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562


วันที่ 1 กันยายน 2562 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นม.4 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมพิธีเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง          ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการนี้ นายปราโมทย์ แสนกล้า  ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและมอบกำลังใจให้กับผู้บริหาร 
คณะครูนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมในครั้งนี้


  
             
            

                                        
https://www.youtube.com/watch?v=xdvdp3kjHDM&index=10&t=1s&list=PL-ZL95peyLMOkKotqkzUYEXDYxFVMZ_Lthttps://www.youtube.com/watch?v=JLaklLBuEyQ&list=PL-ZL95peyLMOkKotqkzUYEXDYxFVMZ_Lt

http://www.dlit.ac.th/home.php
http://academic.obec.go.th/web/node/460
http://www.sufficiencyeconomy.org/

เผยแพร่เมื่อ 24 ม.ค. 2018

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่ความสำเร็จ 3 อำเภอ ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ณ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา




                                                                                               

เผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 2017












วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายปราโมทย์ แสนกล้าผอ. สพป.นครราชสีมาเขต 4   มอบหมาย        นายวรพงษ์  แสนเมือง รอง.ผอ. สพป.นครราชสีมาเขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการคาราวานประสานใจเปิดเทอมใหม่เยี่ยมโรงเรียนปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 http://www.tepeonline.org/elearning/index.php





นายปราโมทย์ แสนกล้า
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  
https://sites.google.com/site/korat4goth/home/mati001.jpg
https://sites.google.com/site/korat4goth/home/account.jpg

เทียบเวลา
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=th&mesd=AB9YKzKX8B4qmCO9b4vyp35LddeQxGrfR103rclkHi46Pr0JxSMK-t1GXbzSwrgXSYOZqEspygv4XPELntHvKaFN5YOM7foDpUq7hPswBXIsadmmW_JzU1jOTj_7WM5_yvDB62WOPeeI

หน้าเว็บย่อย (1): สอบบรรจุ/แต่งตั้ง