แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "bike อุ่นไอรัก" 
ในวันที่ 17 ธ.ค. 2561 ณ สพป.นคราชสีมา เขต 4https://esan68.sillapa.net/sp-nma4/

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2561 อ่านรายละเอียดคลิก..https://drive.google.com/drive/folders/1ZVk1vAx6Zm3GRfzYU3QDA-ZJYZZL7BFN?usp=sharing

26 สิงหาคม 2561 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำ,โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม,โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟและโรงเรียนบ้านปรางคล้า เข้าร่วประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร ดูภาพเพิ่มเติม


https://www.youtube.com/watch?v=l-t6YHUbzao&feature=youtu.be

กิจกรรม 5 ส และปลูกต้นไม้ สพป.นครราชสีมา เขต 4


https://www.youtube.com/watch?v=xdvdp3kjHDM&index=10&t=1s&list=PL-ZL95peyLMOkKotqkzUYEXDYxFVMZ_Lthttps://www.youtube.com/watch?v=JLaklLBuEyQ&list=PL-ZL95peyLMOkKotqkzUYEXDYxFVMZ_Ltวันที่ 13 มิถุนายนพ.ศ 2561  นายปราโมทย์  แสนกล้า มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบสภาพการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4  ได้ออกตรวจเยี่ยม การพัฒนาระบบการบริหาร โครงการอาหารกลางวัน ในสถานศึกษาของภาครัฐ181 โรงเรียน ดูภาพเพิ่มเติม

วันอังคาร ที่ 12 เมษายน2561  เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์  แสนเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 4 เป็นประธานในการประชุมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 1/2561 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์                 (โต พรหมรังสี) ดูภาพเพิ่มเติม

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์​  แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล IDP, ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษามุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง HPO ณ​ หอประชุมเขาใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ดูภาพเพิ่มเติมวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายปราโมทย์​ แสนกล้า​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2561 ร่วมกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสำนักงานเขต ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ ณบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายปราโมทย์​  แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นายถวิล​ อรัญเวศ​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการประสานใจนิเทศตรวจเยี่ยม 100% โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง,)​อำเภอสูงเนิน​ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพเพิ่มเติม...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายปราโมทย์​  แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มอบหมาย​ นายวรพงษ์  แสนเมือง​  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4เป็นประธานเปิดโครงการคาราวานประสานใจเปิดเทอมใหม่เยี่ยมโรงเรียนปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ดูภาพเพิ่มเติม


วันที่ 23 พฤษภาคม นายปราโมทย์​ แสนกล้า​ ผอ. สพป.นครราชสีมาเขต 4, เป็นประธานในพิธีสรุปผลการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามโครงการคาราวานประสานใจเปิดเทอมใหม่เยี่ยมโรงเรียนระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 ณ.ห้องประชุมสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังษีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4


11 พ.ค. 2561 นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มอบหมายให้ นายวรพงษ์  แสนเมือง ประชุมเตรียมการ นิเทศตรวจเยี่ยม    สถานศึกษา ตามโครงการ "คาราวานประสานใจ เปิดเทอมใหม่เยี่ยมโรงเรียน" ปีการศึกษา 2561               ณ ห้องประชุมสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา             นครราชสีมาเขต 4 ดูภาพเพิ่มเติม.....

30 เม.ย. 61 นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มอบหมายให้ นายวรพงษ์  แสนเมือง  เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิ์        ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ      ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี  สำนักงานเขต        พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4       จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561             ณ ห้องประชุมลำตะคอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 17 เมษายน 2561 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปและประเมินผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม เฟรม&ฟ้า รีสอร์ท อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


http://www.dlit.ac.th/home.php
http://academic.obec.go.th/web/node/460
http://www.sufficiencyeconomy.org/

เผยแพร่เมื่อ 24 ม.ค. 2018

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่ความสำเร็จ 3 อำเภอ ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ณ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา
                                                                                               

เผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 2017
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายปราโมทย์ แสนกล้าผอ. สพป.นครราชสีมาเขต 4   มอบหมาย        นายวรพงษ์  แสนเมือง รอง.ผอ. สพป.นครราชสีมาเขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการคาราวานประสานใจเปิดเทอมใหม่เยี่ยมโรงเรียนปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 http://www.tepeonline.org/elearning/index.php

asean-book
http://social.obec.go.th/node/140
  
  • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
    [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
  • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
    [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
  • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
  • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
  • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด  


https://www.soc.go.th/process_mati.htm
นายปราโมทย์ แสนกล้า
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  
https://sites.google.com/site/korat4goth/home/mati001.jpg
https://sites.google.com/site/korat4goth/home/account.jpg

เทียบเวลา
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=th&mesd=AB9YKzKX8B4qmCO9b4vyp35LddeQxGrfR103rclkHi46Pr0JxSMK-t1GXbzSwrgXSYOZqEspygv4XPELntHvKaFN5YOM7foDpUq7hPswBXIsadmmW_JzU1jOTj_7WM5_yvDB62WOPeeI

หน้าเว็บย่อย (1): สอบบรรจุ/แต่งตั้ง