ยกเลิก ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน
https://drive.google.com/file/d/1yM7ktclpb-1PG-Wd-fMlMmzNN3WMtikg/view?usp=sharing
 

เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน

https://drive.google.com/file/d/182-vf6eJqCnONHiVC4oBKvwjGXXN0nyI/view?usp=sharingวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00น.
  นายดำเนิน  เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาปลูกผักสวนครัว 
ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน โดยได้นำพันธุ์ผักพระราชทานจากโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน 
เพื่อปลูกขยายพันธ์ต่อไป


                    
      

                                   

************************************************************************************************

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30น.

นายดำเนิน  เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต4 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฎิบัตการประจำปี

งบประมาณพ.ศ.2564 ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์(โตพรหมรังสี)

                            
                                             

************************************************************

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30น.
นายดำเนิน  เพียรค้า ผอ. สพป. นครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานการประชุมจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

629861672.064633.mp4


https://sites.google.com/pracharath.ac.th/nm4itaschool

https://sites.google.com/a/korat4.go.th/ita-korat4/

https://sites.google.com/korat4.go.th/korat4-datacenter

http://www.korat4.go.th/amss/https://sites.google.com/site/korat4goth/home/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5.jpg?attredirects=0


https://drive.google.com/file/d/1B3vDlwvHrFSWKoM4GVdgZqOpA2lQDmLQ/view?usp=sharing


http://www.korat4.go.th/amss/