ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2561 อ่านรายละเอียดคลิก..26 สิงหาคม 2561 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำ,โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม,โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟและโรงเรียนบ้านปรางคล้า เข้าร่วประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร ดูภาพเพิ่มเติม


กิจกรรม 5 ส และปลูกต้นไม้ สพป.นครราชสีมา เขต 4


https://www.youtube.com/watch?v=xdvdp3kjHDM&index=10&t=1s&list=PL-ZL95peyLMOkKotqkzUYEXDYxFVMZ_Lthttps://www.youtube.com/watch?v=JLaklLBuEyQ&list=PL-ZL95peyLMOkKotqkzUYEXDYxFVMZ_Ltวันที่ 13 มิถุนายนพ.ศ 2561  นายปราโมทย์  แสนกล้า มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบสภาพการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4  ได้ออกตรวจเยี่ยม การพัฒนาระบบการบริหาร โครงการอาหารกลางวัน ในสถานศึกษาของภาครัฐ181 โรงเรียน ดูภาพเพิ่มเติม

วันอังคาร ที่ 12 เมษายน2561  เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์  แสนเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 4 เป็นประธานในการประชุมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 1/2561 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์                 (โต พรหมรังสี) ดูภาพเพิ่มเติม

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายปราโมทย์​  แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล IDP, ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษามุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง HPO ณ​ หอประชุมเขาใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ดูภาพเพิ่มเติมวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายปราโมทย์​ แสนกล้า​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2561 ร่วมกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสำนักงานเขต ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ ณบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://academic.obec.go.th/web/node/460
http://www.sufficiencyeconomy.org/

เผยแพร่เมื่อ 24 ม.ค. 2018

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่ความสำเร็จ 3 อำเภอ ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ณ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา
                                                                                               

เผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 2017
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายปราโมทย์ แสนกล้าผอ. สพป.นครราชสีมาเขต 4   มอบหมาย        นายวรพงษ์  แสนเมือง รอง.ผอ. สพป.นครราชสีมาเขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการคาราวานประสานใจเปิดเทอมใหม่เยี่ยมโรงเรียนปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 http://www.tepeonline.org/elearning/index.php

asean-book
http://social.obec.go.th/node/140
  
  • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
    [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
  • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
    [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
  • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
  • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
  • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด  


https://www.soc.go.th/process_mati.htm
นายปราโมทย์ แสนกล้า
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  
https://sites.google.com/site/korat4goth/home/mati001.jpg
https://sites.google.com/site/korat4goth/home/account.jpg

เทียบเวลา
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=th&mesd=AB9YKzKX8B4qmCO9b4vyp35LddeQxGrfR103rclkHi46Pr0JxSMK-t1GXbzSwrgXSYOZqEspygv4XPELntHvKaFN5YOM7foDpUq7hPswBXIsadmmW_JzU1jOTj_7WM5_yvDB62WOPeeI

หน้าเว็บย่อย (1): สอบบรรจุ/แต่งตั้ง