Startside

Komparo de koranversoj
Komparo de kelkaj batalemaj koranversoj el du esperantlingvaj korantradukoj: La Nobla Korano kaj Sankta Kuraano
(La K en Kuraano estu substrekita)

La Nobla Korano, Kopenhago 1969. 2-a eldono 1970.
El la araba originalo tradukis Prof. D-ro Italo Chiussi. (la eldono ebliĝis Ahmadiyya Misio)
http://www.lernado.it/kurano/

Sankta Kuraano, Pakistano 2000. Unua Eldono:
5-an de Jan,2000
27-an de Ramdzan,1420
Tradukis Muztar Abbasi. Eldonita de:- Universala Islama Esperanto Asocio (UIEA), Esperanto Chowk, Lower Mall, Murree. 47150. Pakistan

Komparo de kelkaj versoj.
La Nobla Korano = NK
Sankta Kuraano = SK


El ĈAPITRO (surao) 2:

NK:
191. kaj batalu por la afero de Allah kontraŭ tiuj, kiuj batalas kontraŭ vi, sed neniam ekscesu. Vere Allah ne amas la ekscesantojn.
192. Mortigu ilin, kie ajn vi ilin trovos, kaj forpelu ilin de ĉie, de kie ili vin forpelis, ĉar la persekuto estas pli malbona ol la mortigo. Tamen ne batalu kontraŭ ili apud la Sankta Moskeo, ĝis ili ne batalos kontraŭ vi apud ĝi. Tamen, se ili atakos vin, mortigu ilin. Tio estu la repago por la miskredantoj.

SK:
(190) Vi batalu en la vojo de Allah, kontraŭ tiuj, kiuj batalas kontraŭ vi, se vi ne ekscesu. (vi ne transpaŝu la barojn de leĝo) Allah ne amas la ekscesantojn (kiuj transpaŝas la barojn).
(191) Mortigu ilin, kie ajn vi trovos ilin. Kaj forpelu ilin de kie ili forpelis vin. La malpaco estas pli malbona ol la mortigo vi ne batalu kontraŭ ili apud la sankta moskeo, ĝis ili ne batalas kontraŭ vi mortigu ilin tio estas repago por la malkredantoj.

NK:
217. Estas ordonite al vi batali, eĉ se vi malŝatas tion. Efektive estas eble, ke vi malŝatos ion, kio estas plej bona por vi, kaj ankaŭ, ke al vi plaĉos io, kio estas malbona por vi. Allah scias, sed vi ne scias.
218. Ili demandas vin pri la batalo en la sankta monato. Diru: "Tiu batalo estas malbona, sed deflankigi de la afero de Allah kaj miskredi je Li kaj je la Sankta Moskeo kaj forpeli la gentojn for de ĝi, estas pli malbone antaŭ Allah kaj la persekuto estas pli malbona ol la mortigo. Ili ne ĉesos batali kontraŭ vi, antaŭ ol ili estos delogintaj vin for de via kredo, supoze ke ili sukcesos. Kiuj el vi estos delogitaj for de sia kredo kaj mortos kiel miskredantoj, ties agoj estos vanaj en ĉi tiu kaj en la venonta vivo, ili estos loĝantoj de l' fajro kaj tie ili restos ĉiam.
219. Vere tiuj, kiuj kredas kaj faris la Elmigron kaj batalas por la afero de Allah, esperas je la graco de Allah. Allah estas senkulpigema, pardonema.

SK:
(216) La batalo estas skribita al vi, vi ne ŝatas ĝin. Estas eble ke vi malŝatas ion kaj tio estas bona por vi, kaj ankaŭ, ke al vi plaĉos io, kio estas malbona por vi, Allah scias kaj vi ne scias.
(217) Ili demandas vin pri la batalo en la sankta monato. Diru "la batalo en ĝi estas malbona", kaj deteni (haltigi) de la vojo de Allah kaj malkredo je Li (Allah) kaj deteni la sankta moskeo kaj forpeli ĝia-anojn de ĝi (moskeo) estas pli malbona ol la mortigo. ili ĉiam batalas kontraŭ vi. Ili ŝatas ke ili forigi vin de via religio. Kaj kiuj el vi forlasu sian religion kaj tiuj mortu kiel religion kaj tiuj mortu kiel malkredantoj, ili estas tiuj, kies agoj estos vanaj en ĉi tiu kaj en la venonta vivo. Ili estas fajruloj kaj loĝos en ĝi por ĉiam.
(218) Vere tiuj, kiuj kredis kaj faris migron kaj klopodis en la vojo de Allah, ili esperas je la favoro (graco, beno) de Allah kaj Allah estas senkulpigema (kaj) pardonema.


El surao 3:
NK:
152. En la korojn de la miskredantoj Ni ĵetis teruron, ĉar ili aldonis al Allah rivalojn, kvankam Li ne donis al ili la rajton fari tion. Ilia loĝejo estos la fajro; malbona estos la loĝejo de la pekuloj!

SK:
(151) Kaj ni ĵetos teruron (timon) en la koroj de la malkredantoj. Ĉar ili aldonis al Allah rivalojn kvankam Li ne donis al ili la rajton, fari tion. Ilia loĝejo estos la fajro ĝi estas malbona loĝejo de la maljustuloj.

El surao 4:

NK:
75. Batalu do por la afero de Allah tiuj, kiuj estas pretaj doni ĉi tiun vivon kontraŭ la vivo venonta. Kiu batalas por la afero de Allah ĉu li estos mortigita, ĉu li venkos, vere Ni baldaŭ donos al li grandan rekompencon.

SK:
(74) Batalu en la vojo de Allah tiuj, kiuj vendas ĉi tiun vivon kontraŭ la venonta vivo kaj kiu batalas en la vojo de Allah ĉu li estos mortigita aŭ ĉu estos venkanta, vere Ni baldaŭ donos al ili grandan rekompencon.

NK:
90. Ili deziras, ke vi malkredu, kiel ili malkredas, por ke vi estu egalaj. Do ne prenu iun el ili kiel amikon, ĝis li forlasos por eniri la vojon de Allah; kaj se ili ne ŝanĝiĝos, tiam kaptu kaj mortigu ilin, kie ajn vi trovos ilin; kaj ne prenu iun el ili kiel amikon aŭ helpanton,

SK:
(89) Ili deziras ke vi malkredu kiel ili malkredas por ke vi estu egalaj. Do vi ne prenu iun el ili kiel amikon. Ĝis ili forlasos por eniri la vojon de Allah. Kaj se ili ne ŝanĝiĝos tiam kaptu kaj mortigu ilin kie ajn vi trovos ilin. Kaj ne prenu iun el ili kiel amikon. Kaj nek kiel helpanton.

NK:
101. Kiu elmigros por la afero de Allah, trovos sur la tero multajn rifuĝejojn kaj abundajn provizojn. Kiu lasos sian hejmon kaj elmigros al Allah kaj al Lia sendito kaj estos atingita de la morto, vere lia rekompenco estos afero de Allah. Allah estas senkulpigema, pardonema.

SK:
(100) Kiu elmigros en la vojo de Allah li trovos sur la tero multajn rifuĝejojn kaj abundajn provizojn. Kiu lasos sian hejmon (domon) kaj elmigros al Allah kaj al la Lia sendito kaj estos atingita de la morto, vere lia rekompenco estos ĉe Allah. Allah estas senkulpigema (kaj) pardonema.

El surao 5:

NK:
34. Vere la repago por tiuj, kiuj militas kontraŭ Allah kaj Lia sendito kaj provas krei malpacon sur la tero, estu, ke ili estu mortigitaj, aŭ krucumitaj, aŭ ke al ili estu fortranĉitaj manoj kaj piedoj pro ilia malobeeco, aŭ ke ili estu forpelitaj el la lando. Tio estas honto en ĉi tiu vivo; kaj por ili estos grava puno en la vivo venonta,

SK:
(33) Vere la repago por tiuj, kiuj militas kontraŭ Allah kaj Lia sendito kaj provas krei malpacon sur la tero, estas ke ili estu mortigitaj, aŭ krucumitaj (mortigitaj per kruco) aŭ ke ili estu fortranĉitaj manoj kaj piedoj pro ilia malobeeco aŭ de ili estu forpelitaj el la lando. Tio estas honto por iIi en ĉi tiu vivo, kaj por ili en venonta vivo estos granda (grava) puno.

NK:
52. Ho vi, kredantoj! Ne prenu Judojn aŭ Kristanojn kiel amikojn. Ili estas amikoj unu de la alia. Kiu el vi prenos ilin kiel amikojn, vere li estos unu el ili. Vere Allah ne gvidas la popolon pekeman.

SK:
(51) Ho vi la kredantoj! vi ne prenu la judojn kaj la kristanojn kiel amikojn, ili estas amikoj unu de la alia. Kiu el vi prenos ilin kiel amikojn vere li estos unu el ili. Vere Allah ne gvidas la pekulajn homojn (maljustulojn).

El surao 8:

NK:
66. Ho vi, Profeto! Incitu la kredantojn al la batalo. Eĉ se estas nur dudek persistemaj inter ili, ili venkos ducent, kaj se estas nur cent, ili venkos mil miskredantojn, ĉar tiuj estas popolo, kiu ne komprenas.

SK:
(65) Ho vi la profeto incitu (ekscitu) la kredantojn al la batalo eĉ se estas nur dudek persistemaj inter ili, ili venkos mil malkredantojn ĉar tiu estas popolo, kiu ne komprenas.


El surao 9:

NK:
5. Kiam estos pasintaj la monatoj malpermesitaj, mortigu la idolanojn, kie ajn vi trovos ilin kaj kaptu ilin kaj kontraŭstaru ilin, embuskante. Se ili tamen pentos kaj levos la preĝon kaj disdonos almozojn, tiam lasu al ili ilian vojon libera. Vere Allah estas senkulpigema, pardonema.

SK:
(5) Kiam estos pasintaj la monatoj malpermesitaj, mortigu la idolanojn, kie ajn vi trovos ilin kaj kaptu ilin kaj kontraŭ-staru (malhelpu) ilin kaj kontraŭ ili vi sidu en ĉiu sidejo se ili pentu kaj starigu la preĝon kaj disdonu la almozojn tiam lasu al ili, ilian vojon vere Allah estas senkulpigema (kaj) pardonema.

NK:
20. Tiuj, kiuj kredas, elmigras kaj batalas por la afero de Allah per siaj propraĵoj kaj per sia animo, ili okupos la plej altan rangon apud Allah, kaj ili estos sukcesaj.

SK:
(20) Tiuj, kiuj kredis kaj elmigris kaj batalis en la vojo de Allah per siaj propraĵojo kaj per siaj animoj por ili estas plej alta rango (grado) apud Allah kaj ili estas sukcesaj.

NK:
29. Batalu kontraŭ tiuj el la popolo de la Skribo, kiuj ne kredas je Allah kaj al la vivo venonta, kaj ne rigardas malpermesita tion, kion Allah kaj Lia sendito malpermesis, kaj ne sekvas la veran religion, ĝis ili donos la tributon libervole kaj humile.

SK:
(29) Batalu kontraŭ tiuj el la homoj kiuj havas libron kiuj ne kredas je Allah kaj al la venonta tago kaj ne rigardas malpermesita tion, kion Allah kaj Lia sendito malpermesis, kaj ne sekvas la veran religion, ĝis ili donu la tributon (prezo de sia libereco) libervole (per sia mano) kaj ili estas malrespektitaj.


El surao 17:
NK:
17. Kiam Ni intencas detrui urbon, Ni sendas Nian ordonon al ĝiaj riĉuloj; sed ili pekegas en ĝi; tiam la juĝo falas sur ilin kaj Ni neniigas ilin tute.

SK:
(16) Kiam Ni volas detrui (ruinigi) la urbon, Ni sendas Nian ordonon al la ĝiaj riĉuloj, sed ili pekas en ĝi, tiam la juĝo falas sur ilin kaj Ni neniigas ilin tute.

El surao 19:
NK:
99. Kiom da generacioj Ni pereigis antaŭ ili! Ĉu vi kapablas ekvidi eĉ nur unu homon el ili aŭ aŭdi eĉ nur flustradon de ili?

SK:
(98) Kiom da generaciojn (homojn) Ni pereigis (mortigis) antaŭ ili, ĉu vi povas vidi eĉ nur unu homon el ili aŭ aŭdi eĉ nur flustradon (sonon) de ili?

El surao 22:
NK:
59. Por tiuj, kiuj elmigris por la afero de Allah kaj poste estas mortigitaj aŭ mortis, Allah pretigos bonegan provizaĵon. Vere Allah estas la plej bona Provizanto.

SK:
(58) Por tiuj, kiuj elmigros en la vojo de Allah kaj poste estas mortigitaj aŭ mortis, Allah perdigos bonan provizaĵon, vere Allah plej bona provizanto.

El surao 33:
NK:
28. Li heredigis al vi ilian landon kaj iliajn domojn kaj iliajn propraĵojn kaj landon, sur kiun vi neniam metis vian piedon. Allah havas povon super ĉiuj aferoj

SK:
(27) Li heredigis al vi ilian landon kaj iliajn domojn kaj ilian havaĵojn kaj landon, sur kiu vi neniam metis vian piedon, kaj Allah havas povon super ĉiuj aferoj (aĵoj).