OnsdaorOnsdag 20. september
Torunn bortreist
Kl. 08.00 - 15.00 Kjell Øystein U-say
 "  08.00 - 09.30 TV-møte
 "  14.30 - 15.00 Kjell Øystein ute
 "  15.00 - 16.00 Avd.møte GK

Siri ferie fra 21. september til 2. oktober

Torsdag 21. september
Kl. 08.00 - 09.30 Spes.ped. møte
 "  11.45 - 13.45 Avd. møte GK
 "  12.00 - 15.00 Olav møte Stvg.

Fredag 22. september
Kjell Øystein avspaserer
Kl. 08.00 - 09.00 Rune oppfølgingssamtale
 "  08.45 - 09.30 Olav undervisning
 "  09.45 - 12.30 Olav undervisning
 "  10.00 - 12.00 Rune møte Stvg.
 "  12.15 - 14.00 Torunn og Anne Kathrine styremøte, Dalane vgs

Mandag 25. september
Kl. 09.45 - 10.30 Rune og Olav TettPå-samtale
 "  13.00 -            Skolebesøk fra Danmark

Tirsdag 26. september
Rune lederopplæring, Haugesund
Kl. 08.00 - 09.30 Torunn undervisning
 "  09.45 - 11.15 Olav undervisning
 "  12.00 - 15.00 Ledermøte