Kjell Øystein studiepermisjon
Torunn ferie uke 8

Torsdag 22. februar
Kl. 08.00 - 09.30 Spes.ped. møte
 "  09.00 - 16.00 Rune og Gunnar ledersaming, Stvg.
 "  10.00 - 14.30 Olav møte, fylkeshuset
 "  14.00 - 15.00 AKE undervisning

Fredag 23. februar
Kl. 08.45 - 09.30 Olav undervisning
 "  09.00 - 12.00 Rune R3-møte, Gand
 "  08.30 - 16.00 AKE opptatt

Siri ferie uke 9

Mandag 26. februar
Kl. 09.45 - 10.30 Rune TettPå-samtale
 "  15.00 - 16.00 AKE undervisning

Tirsdag 27. februar
Kl. 08.00 - 09.30 Torunn undervisning
 "  09.30 - 11.30 AKE undervisning
 "  09.45 - 11.15 Olav undervisning
 "  12.00 - 15.00 Ledermøte

Onsdag 28. februar
- planleggingsdag -

Torsdag 1. mars
Kl. 08.00 - 09.30 Spes.ped. møte
 "  11.45 - 13.45 Avd. møte GK
 "  14.00 - 15.00 AKE undervisning

Fredag 2. mars
Kl. 08.45 - 09.30 AKE undervisning
 "  12.45 - 13.30  Kjell Øystein ute