Torsdag 20. september
Siri ferie
Torunn fri
Rune, AKE og Olav Visma-kurs, Stavanger

Fredag 21. september
Torunn fri
Kl. 08.00 - 09.30 AKE undervisning

Mandag 24. september
Siri ferie
Kl. 08.00 - 09.30 Elevrådsmøte
 "  08.00 - 10.30 Torunn undervisning
 "  09.30 - 11.30 AKE undervisning
 "  10.30 - 11.15 Rune TettPå-samtale
 "  14.00 - 16.00 AKE undervisning