Onderdeel van Therapie

Uit het proces verbaal dat Koos van Woudenberg op zijn webite publiceert kunnen een aantal opmerkelijke conclusies worden getrokken:

Koos van Woudenberg, die de wereld om hem heen waarneemt als zijnde vol met sadisten en psychopaten en meent "klokkenluider" te zijn van grote fraude in de gezondheidszorg, blijkt zich zelf failliet (bankroet) te hebben verklaard om zodoende
een aantal leerlingen van zijn rijschool het geld uit de zak te kunnen troggelen. Dat heet fraude Koos.Een faillisement dient officieel te worden uitgesproken.

Koos verklaart dat hij voorafbetalingen van zijn leerlingen aannam terwijl hij wist zijn verplichtingen niet te kunnen nakomen vanwege psychische en lichamelijke klachten. Dat heet fraude Koos.

Koos verklaart voorts dat de adminstratie over deze periode toevallig is ontvreemd maar heeft hiervan (terwijl hij over alles en nog wat aangiften doet) geen aangifte gedaan. Dat riekt naar fraude Koos.

Koos erkent  dat hij grote schulden heeft en in een schuldsaneringsprogramma zit. Het geld van zijn leerlingen heeft hij gebruikt om zijn schulden terug te brengen aldus het proces verbaal.

Koos wordt momenteel onderhouden door de Gemeente Winsum middels een bijstanduitkering. Een voorwaarde hiervoor was dat hij zijn inschrijving in de K.v,K. schrapte en geen zelfstandig beroep meer uitoefende.
Zijn leerlingen hebben de rekening betaald opdat Koos een bijstanduitkering kon krijgen.

Koos verklaart een probleem te hebben met het onthouden van bepaalde dingen. Dat kan een hoop verklaren

Koos blijkt ,aldus  het proces verbaal, al langere tijd psychische klachten te hebben en onder behandeling te zijn van een psycholoog . Dit kan nog meer verklaren.

Uit een laatste aangifte van Koos blijkt dat hem slachtofferhulp is aangeboden. Dat is een goede zaak.

Wellicht moeten wij iets coulanter zijn en zijn publicaties als onderdeel zien van zijn "therapie"  (de naam van zijn behandelaar kunt U op zijn Website lezen).
Advies aan Koos: In het proces verbaal is in de aanhef het adres onleesbaar gemaakt maar verderop staat het adres volledig vermeld.Denk dat dit niet verstandig is voor iemand die meent dat er "aanslagen" op zijn leven worden beraamd.

Comments