سايتها دانشگاه جامع علمي - كاربردي كوشا تهران

مراجعه نمائيد  www.kooshatech.com     جهت ديدن نمرات به سايت
 

دانشجويان عزيز لطفا با ورود به سامانه مرواريد قبل از ورود به قسمت نمرات
 ارزيابي اساتيد خود را انجام دهيد 
در قسمت -- برنامه ريزي آموزش -- نظر سنجي اساتيد -- ترم دوم 88-87 تكميل ننماييد نمرات شما بسته خواهد شد