Pärnu VI 8-kl. KOOLI DIREKTORID

Meie elasime üle kolm kooli direktorit:

VILMA VALKONEN

Enne Pärnusse tulekut oli ELKNÜ Tallinna Linnakomitee sekretär koolide ja pioneeritööalal (1946-1947). Seejärel ELKNÜ Tallinna Linnakomitee sekretär (1949-1951) ning hiljem (1953-1958) ELKNÜ Tallinna Mererajooni Komitee sekretär. Pärnu VI 8-kl. kooli direktoriks sai Vilma Valkonen 1965. Oli direktoriks kuni 1969.


KALJU PRIKK

Oli meie klassile eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Oskas oma ala väga hästi, oli nõudlik ja teadis, mis on pedagoogika.
Kui temast tuli Pärnu Linna RSN Täitevkomitee haridusosakonna juhataja, jätkas ta oma õpetajatööd meie koolis.
Ja seda vaid meie klassiga. Miks ta just meie klassi valis, pole teada. Füüsikaprofessor Karl-Samuel Rebase klassivend.
Kooli direktor 1969-1971.

Eesti NSV teeneline haridustöötaja.

Kalju Prikk 1986

ARNOLD KUHI (27.10.1920-18.2.1989)

Ennem meie kooli direktoriks olemist oli Pärnu Turbatööstuse Tehnikumi direktor ja Pärnu IV Keskkooli direktor. Meie kooli direktoriks oli ta aastatel 1971-1975. Esialgu oli ta direktor kahes koolis - IV KK ja VI 8-kl. kool, aastast 1972 vaid meie kooli direktor. Sõitis ringi Volgaga. Oli matemaatika õpetaja.

Arnold Kuhi
========================================================================================================

ENDEL LAURIT

Õppealajuhataja, füüsika õpetaja. Tema vastutusel oli ka kooliraadio. Sedasi sattusid Toivo Tago ja Vahur Joala raadionurga tehnikuteks.

 

Endel Lauriti kohta võib lugeda Pärnu Postimehest.

========================================================================================================

ELVI EINASTE

Geograafia ja keemia õpetaja.


Elvi Einaste kohta võib lugeda Pärnu Postimehest.

========================================================================================================

MAIMU KALJUMÄE

Vanempioneerijuht.

 

Vasakpoolne pilt on aastast 1977. Parempoolne pilt on teinud V. Puhm 1975 ja pildi juures tekst " Pärnu 6. 8-klassilise kooli Jaan Anvelti nim.pioneerimaleva vanempioneerijuht Maimu Kaljumäe (vasakult) ning eesrindlikud pioneerid Merle Väljaots, Valve Joaväli ja Ene Kaalep kooli pioneeride toas."

========================================================================================================

ASTA TAMME

Matemaatika õpetaja ehk "Tamme-Juula".

 
========================================================================================================

LEMBIT TOOME

Tööõpetus, raketimudelismi ring ja matkamine.


========================================================================================================

AITA KÄGU (LUTS) (1949-)

Loodusõpetus, zooloogia. Tuli meile õpetajaks kui me siirdusime Kooli tänava kooli. Eriti edukas õpetaja, mille tõendiks on hulgaliselt olümpiaadide võitjaid nii linna kui vabariigi tasemel. Õpetas, et linnud arenesid kaladest, aga ise tegi teisiti.========================================================================================================Õpetajad meile lõpupildil. Vasakult Asta Tamme, Arnold Kuhi, Viive Veersalu, Dagmar Sool, Endel Laurit, Aita Luts, Malle Mölder, Maria Tilk.

========================================================================================================
MARIA TILK (1948-)

Oli ajalooõpetaja (1971-1980). Hiljem töötas Eesti Teaduste Akadeemi Ajaloo Instituudis ning seejärel Tallinna Ülikoolis kasvatusteaduste dotsendina. On valitud mitmel korral Kasvatusteaduste Instituudi parimaks õppejõuks. On Gunnar Aarma tütar ja Jüri Aarma vend.

 
1974 ja tänapäeval

========================================================================================================

Siin on pisut andmeid selle kohta, milliseid tunde meil oli. Õppeainete nimed vaheldusid: bioloogia, botaanika, zooloogia, anatoomia. Õpetaja oli sama. Kõikide õppeainete õpetajate nimed siiski ei meenu. Algklassides oli õpetajaks peamiselt klassijuhataja, aga mitte ainult. Oootan abi.

12345678
Eesti keelKalju Prikkxxxxxxxx
KirjandusKalju Prikk    xxxx
Vene keelEsta Toome xxxxxxx
Inglise keelDagmar Soolxxxxxxxx
MatemaatikaAsta Tammexxxxxxxx
FüüsikaEndel Laurit      xx
KeemiaElvi Einaste      xx
AjaluguMaria Tilk   xxxxx
GeograafiaElvi Einaste    xxxx
LoodusõpetusAita Luts   xx   
BioloogiaAita Luts    xxxx
BotaanikaAita Luts     x  
ZooloogiaAita Luts      x 
AnatoomiaAita Luts       x
Joonistamine xxxxxx  
Joonestamine        x
Kunstiõpetus      x x
MuusikaõpetusMari Mölder     xxx
LaulmineLehte Rinaldoxxxxxxxx
Kehaline kasvatusMaimu Kaljumäe
Helgi Kuuda
xxxxxxxx
TööõpetusLembit Toomexxxxxxxx
KirjatehnikaIlvi Roostar xx     
Tootmisõpetus       x 
Klassijuhataja tund      xxx
NS õigus        x

Alguses õpetas vene keelt keegi UP.
Muusikaõpetajana oli ka keegi RK.
III klassis inglise keele õpetaja ER?
Oli veel keegi õpetaja Ilves.