Történet

A Rickl Antal Vilmos Könyvtár története röviden

Nagyhegyes első könyvtára a Községi Tanács épületében kapott helyet. Később, az 1950-es évek végétől 1964-ig szükségmegoldásként, a régi óvoda épületében lévő szolgálati lakás előszobájában működött.

1964-ben került átadásra a Művelődési Ház, amelynek emeleti részén, 64 m2 –en, helyezték el a könyvtárat. Ebben az időszakban két letéti könyvtára is volt az intézménynek: a cucai iskolában és a Nagyhegyes 2. sz. iskolában. A letéti könyvtárak kötetei 1973-ban, a cucai letéti könyvtár megszűnésével végleg a Községi Könyvtár állományába kerültek.

A könyvtár folyamatos állománygyarapodása eredményeként szűkössé vált a Művelődési Házban rendelkezésre álló tér.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2008.(XI.24.) önkormányzati rendeletével a Rickl-kúria helyi egyedi védelméről döntött, melynek eredményeként 2010-ben az önkormányzat a vidéki örökség megőrzése jogcímen megítélt MVH-s támogatás bevonásával külső megjelenésében eredeti állapotában helyreállítatta.

A kései klasszicista stílusú kúriát az 1850-es évek elején-közepén építették. Terveit feltehetően a tulajdonos, Rickl Antal Vilmos (1826-1857) készíthette. Öt szobából és a mellékhelyiségekből állott. Az óriás ebédlő falait művészi freskók díszítették. A belőle nyíló ajtóktól jobbra és balra levő nagy falfelületeken, az itt tartani szokott víg agarászatok és vadászatok voltak megörökítve.

Az épületet az elmúlt 60 évben szinte teljesen átalakították. Az államosítás után TSZ irodaként, majd általános iskolaként (Korom-iskola) használták, mely 2001-ig működött az épület falai között. Azt követően gazdasági célokra hasznosították a régen szebb napokat megélt kúria. (Forrás: Virányi Zsolt: Egykori Rickl-kúria építéstörténeti kutatási dokumentáció)

 

2011-ben a Községi Könyvtár átköltözött a Rickl-kúria épületébe. Az intézmény működési feltételei megváltoztak. Az épület adottságai lehetővé tették a felnőtt és gyermekrészleg, valamit az olvasótermi dokumentumok külön helyiségekben történő elhelyezését. A kölcsönző tér lehetőséget biztosít rendezvények, kiállítások megrendezésére is.

2018. április 1-től könyvtárunk felvette a Rickl Antal Vilmos nevet. 

Comments